Elektrifisering av sokkelen krever mye kraft: – Umulig uten vindkraft

Equinor vil elektrifisere plattformene på norsk sokkel, og øke kraftforbruket. – Det blir umulig uten vindkraft, sier bransjeorganisasjonen Norwea.

Illustrasjonsbilde.
Publisert: Publisert:

Equinor trapper opp sine planer om elektrifisering av norske olje- og gassfelt, og LO og NHO er også med på løftet.

De nye ambisjonene fra oljebransjen og organisasjonene ble presentert i to pressekonferanser mandag, én med Equinor og én med Konkraft-samarbeidet hvor LO og NHO er sentrale aktører.

Equinor planlegger investeringer på rundt 50 milliarder kroner frem til 2030 sammen med partnerne sine, for å kutte utslipp og styrke konkurransekraften i sine felt og anlegg, ifølge en melding mandag.

Fornybarbransjens organisasjon Norwea mener at det vil bli nødvendig å bygge ut enda mer vindkraft på grunn av det økte forbruket oljebransjen legger opp til.

– Med disse målene så blir forbruket så høyt at det er umulig å gjøre dette uten vindkraft, sier spesialrådgiver Andreas Thon Aasheim i Norwea til E24.

Les også

Equinor, LO og NHO sammen om nytt klimamål: Norsk sokkel skal bli utslippsfri

Hvis forbruket øker mye uten at tilbudet øker tilsvarende, vil det kunne gi høyere kraftpriser, og ramme folks lommebøker.

Kraftprisene har økt mye de siste årene, fordi Norge er knyttet til et internasjonalt kraftmarked hvor blant annet prisene på utslippskvoter har økt. I 2012 til 2017 lå kraftprisen utenom avgifter og nettleie på under 30 øre kilowattimen i snitt, men de to siste årene har prisen ligget på rundt 40 øre kilowattimen.

Forbruket har økt mye

Økt elektrifisering på sokkelen kan føre til kraftig økning i Norges kraftforbruk, som allerede har steget mye de siste årene, fra 125,9 terawattimer (TWh) i 2014 til 135,4 TWh i 2018. Norges samlede produksjon var på 145,7 TWh i 2018 (se faktaboks).

PS! Én TWh tilsvarer én milliard kilowattimer, og er nok til å forsyne 50.000 norske husstander med årlig forbruk på 20.000 kilowattimer hver. Det årlige forbruket i Oslo er rundt ni TWh.

Les også

Dette må du vite om strømåret 2020

I fjor ble det første året siden 2010 at Norge importerte mer strøm enn landet eksporterte. I 2018 var det et kraftoverskudd på 10,2 TWh, og i 2017 var kraftoverskuddet på 15,2 TWh.

Kapasiteten i norsk vindkraft vil etter hvert øke til rundt 15 TWh, med de vindkraftverkene som er bygget eller under bygging, påpeker Norwea. Aasheim kan ikke si nøyaktig hvor mye mer vindkraft det vil være behov for enn dette.

– Det gjenstår å se, for vi har ikke sett tallene oljebransjen vil legge frem i dag. I våre egne analyser venter vi rundt 15 TWh økt forbruk på sokkelen fremover. I 2022 regner vi med en norsk kraftproduksjon på 150–155 TWh og at 15 TWh av det er vindkraft, sier Aasheim.

Les også

Solberg vil utrede elektrifisering av Melkøya, Mongstad og Kårstø

Mer nett og produksjon

Nettoperatøren Statnett har samlet sett fått henvendelser fra oljebransjen om en kapasitet på rundt 2.000 megawatt de siste årene, noe som er nok til et årlig forbruk på 17 terawattimer (TWh) i tillegg til dagens forbruk.

Ifølge Equinor vil elektrifiseringsplanene som nå foreligger kreve rundt 10 terawattimer (TWh) strøm fra land frem til 2030, i tillegg til de 8 TWh som allerede brukes på sokkelen.

Equinor forutsetter også at tilgangen på strøm vil øke fremover.

– Det legger også til grunn at det etter hvert blir mer produksjonskapasitet, og også energieffektivisering, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor.

Equinor sier også at økt elektrifisering på sokkelen og landanleggene krever forsterkning av nett, særlig på Haugalandet, rundt Bergen og i Hammerfest.

Les også

Kraftig økt andel landstrøm på sokkelen: – Det er en «drive» på dette nå

– Vil mangle kapasitet

Norwea mener at elektrifiseringen av oljesektor, industri og transportsektor øker kraftbehovet, selv om man effektiviserer dagens forbruk i bygninger og industri, og effektiviserer de vannkraftverkene som allerede er bygget.

Organisasjonen har tidligere lansert en visjon om at Norge skal kunne levere 200 TWh kraft, for å elektrifisere samfunnet. I et slikt bilde vil vindkraft være en viktig del, i tillegg til mange andre grep.

– Selv om du gjennomfører energieffektivisering og effektiviserer eksisterende vannkraft, vil vi mangle kapasitet, som kan dekkes med vindkraft, sier Aasheim.

– Vi kan også importere strøm?

– Det å øke importen mye vil være ensbetydende med høye priser her hjemme. Jeg har null tro på at vi vil gå for en slik løsning. Vi kan ikke basere det grønne skiftet i Norge på import av ren strøm. Det vil være en fallitterklæring, sier Aasheim.

Vindkraft på vent

Mandag får Equinors planer om økt elektrifisering på sokkelen også støtte fra partileder Jonas Gahr Støre (Ap) og fra regjeringen.

– Kutt i utslippene på sokkelen er en forutsetning for at vi skal nå klimamålene våre, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Utbyggingen av vindkraft står imidlertid på vent, etter at regjeringen i fjor la NVEs forslag til ny rammeplan for utbygging av vindkraft i skuffen.

Les også

Staten går glipp av avgiftskroner: Så mye kan oljebransjen spare på CO₂-kutt

Ifølge Norwea vil økt forbruk bety at Norge enten må importere mer dyr strøm fra Europa, eller bygge ut mer vindkraft her hjemme, eller droppe sentrale klimatiltak som elektrifiseringen av sokkelen.

– Noen vil kanskje mene at det er unødvendig dyrt å elektrifisere?

– Det er ikke så dyrt. Det er en grunn til at oljebransjen nå velger dette. Fornybar strøm er nå billigere, selv med kabel, enn å drifte gassturbiner ute på sokkelen. For enkeltprosjekter vil det fortsatt være billigere med gasskraft, men elektrifisering er et godt klimatiltak, sier Aasheim.

Les også

Oljeministeren bestiller ny strømstudie for norsk sokkel

Kan gi dyrere nettleie

Økt elektrifisering krever også oppgraderinger av kraftnettet på land, både for å sikre forsyningen til norsk sokkel og for å sikre at områder på land får nok kraft. Equinor skriver i en melding mandag at de legger til grunn at det blir gjort «nødvendige investeringer i elektrisitetsnettet».

Det vil kreve mer av nettet og kan gi høyere nettleie når det blir mer elektrifisering på norsk sokkel, i veitransporten, skipsfarten og etter hvert flybransjen.

Les også

Milliardprosjekt kan kutte en tidel av Norges CO₂-utslipp: – Utrolig spennende

NVE har tidligere sagt at nettleien kan øke med rundt 30 prosent frem til 2025 på grunn av videre utbygginger av kraftnettet.

Deler av det norske kraftnettet er aldrende og må skiftes ut, og det trengs nye linjer både for å sikre nok strøm til elektrifiseringen i Nordsjøen, nye datasentre og industrianlegg, og for å sikre utveksling mellom områder med mye og lite strøm, både i inn- og utland.

Ifølge NVE skal bransjen investere 135 milliarder kroner i kraftnettet i perioden 2018 til 2027.

Les også

Vil elektrifisere dansk sokkel: – Noreco ønsker å ligge i forkant

Les også

I 2020 kommer Norges nye klimaplan: Slik gikk det forrige gang

Les også

Norges klimaplan kommer i 2020: – Må komme en reell omstilling

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet