Det grønne skiftet

Norske Skog og Borregaard vurderer CO₂-fangst: Inngår avtale med Equinors CO₂-lager

Industri i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden vurderer å lagre CO₂ på norsk sokkel. Nå inngår de intensjonsavtale med Equinor, Shell og Total.

Norske Skog Saugbrugs er en av aktørene som vurderer CO₂-fangst ved sine anlegg. En rekke industriaktører har nå skrevet intensjonsavtale om fangst og lagring av CO₂ med Equinor, Shell og Totals CO₂-lagringsselskap Northern Lights.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Equinor, Total og Shells CO₂-lagringsselskap Northern Lights har nå inngått en intensjonsavtale med samarbeidsprosjektet Borg CO₂.

Avtalen innebærer et samarbeid mellom Northern Lights og industriaktører i Halden, Fredrikstad og Sarpsborg om potensiell fangst, transport og lagring av CO₂.

Blant aktørene som vurderer CO₂-fangst er Norske Skog Saugbrugs, Borregaard, Sarpsborg Avfallsenergi, Kvitebjørn Bio-El og Frevar, i tillegg til Borg Havn som kan bli vertskap for en eventuell fremtidig CO₂-terminal.

– Vi syns dette er kjempepositivt. Dette er de første mulige norske kundene våre utenom de som er med i Langskip-prosjektet, sier administrerende direktør Børre Jacobsen i Northern Lights til E24.

– Det er også de første mulige kommersielle kundene våre i Norge, og vi er selvsagt veldig interessert i å få slike avtaler. Det er slike kunder som skal skape det kommersielle grunnlaget for vår drift, sier han.

Børre Jacobsen er direktør for Equinor, Total og Shells CO₂-lagringsselskap Northern Lights.

Kan fange 90 prosent

Siden 2018 har totalt 18 industriaktører i Sarpsborg, Fredrikstad og Halden kartlagt mulighetene for CO₂-fangst ved en rekke anlegg, ifølge en pressemelding. Mulighetsstudien er i ferd med å ferdigstilles.

Selskapene i den lokale klyngen har 1.400 ansatte og slipper ut nær 700.000 tonn CO₂ i året. Prosjektet har vurdert mulighetene for fangst og lagring av inntil 90 prosent av utslippene, eller 630.000 tonn i året.

Dersom fangsten blir gjennomført, vil den fangede CO₂-en bli fraktet til Borg Havn på Øra i Fredrikstad. Siden skal den fraktes videre med skip til mottaksterminalen for CO₂ i Øygarden i Vestland fylke.

Mottaksterminalen i Øygarden er for tiden under bygging. Fra denne terminalen skal CO₂-en pumpes gjennom et rør til et reservoar 2.600 meter under havet, hvor den skal lagres.

Her mudres det i bukten i Øygarden i Vestland fylke, hvor mottaksterminalen for CO₂ skal ligge.
Les også

Lager butikk av karbonfangst: Selger CO₂-kart til Equinor

Åpner nye muligheter

Stortinget vedtok nylig at staten skal subsidiere store deler av CO₂-renseprosjektet Langskip til rundt 25 milliarder kroner, hvor Northern Lights står for lagringsdelen.

Dette CO₂-lageret åpner for første gang muligheten for industriaktører i Norden og Europa til å frakte CO₂ med skip og lagre den permanent. Verdikjeden har dermed gjort et langt sprang fra teori til praksis.

– Uten det pionerarbeidet Northern Lights har gjort i å etablere et tredjepartslager hadde det ikke vært mulig å etablere karbonfangst i vår region, sier Tore Lundestad, daglig leder i Borg CO₂ og havnedirektør i Borg Havn.

Les også

Microsoft vil inn i norsk CO₂-fangst og lagring

Fortsatt dyrt

Kostnadene for fangst og lagring av CO₂ er fortsatt høye, men Equinor-sjef Anders Opedal har tidligere sagt at han tror dette vil bli lønnsomt.

– Per i dag går ikke regnestykket opp. Men vår ambisjon er å jobbe frem løsninger som gjør at dette regnestykket skal gå opp, sier Jacobsen.

– Det kan skje gjennom at prisen på utslipp stiger fra dagens nivå på noe over 40 euro per tonn, og gjennom at kostnadene reduseres, noe vi jobber med hver dag, sier han.

Kostnaden for å slippe ut CO₂ i EUs kvotesystem har steget fra 25 euro per tonn i starten av 2020 til rekordnivåer på godt over 40 euro per tonn i april 2021. Da kommer kostnaden ved selve fangsten i tillegg.

Hvis kvoteprisene fortsetter å stige, vil det bidra til å gjøre teknologier som kan kutte utslippene mer attraktive.

Equinor har tidligere sagt at målet er å få kostnadene ved skipsfrakt og lagring av CO₂ ned til mellom 30 og 55 euro per tonn innen 2030. Det er usikkert hvor høy kostnaden er i dag, siden dette er det første CO₂-lageret av sitt slag.

– Det er for tidlig til at vi har noen priser, sier Jacobsen.

– Prisen vil bli et sentralt element i eventuelle kontraktsforhandlinger, men det store spørsmålet er om vi kan tilby denne tjenesten til en pris som kundene kan forsvare. De aktørene vi snakker med i dag er også ute etter statsstøtte, spesielt fra EUs innovasjonsfond, for å dele kostnadene, sier han.

Slik ser det ut på det som skal bli mottaksterminalen for CO₂ i Øygarden i Vestland fylke. Fra 2024 skal det pumpes inntil 1,5 millioner tonn CO₂ ned i reservoarer på sokkelen fra denne terminalen.
Les også

Oljekjempen tror CO₂-lagring vil lønne seg: – Vi er helt sikre

– Mange potensielle kunder

Fra før skal sementfabrikken Norcem og kanskje også Fortums forbrenningsanlegg på Klemetsrud lagre CO₂ i Northern Lights, som en del av det statsstøttede Langskip-prosjektet.

Men anlegget er også avhengig av kommersielle kunder for å tjene penger.

I 2019 inngikk Equinor intensjonsavtale med syv potensielle industrikunder om CO₂-lagring, inkludert Air Liquide, Arcelor Mittal, Ervia, Fortum, HeidelbergCement AG, Preem og Stockholm Exergi.

Siden har flere kommet til. Avtalen med Borg CO₂ er den tiende intensjonsavtalen for Northern Lights, oppgir selskapet til E24.

– Vi har allerede mange potensielle kunder i utlandet, men norske kunder er interessante fordi avstanden er kortere. I tillegg vil jo dette også gi utslippskutt i Norge, sier Jacobsen.

– Det at vi får inn flere kunder bidrar til å demonstrere konseptet vårt, og bekrefter forretningsmodellen som handler om å levere tjenester for transport og lagring av CO₂, sier han.

– Kan gi negative utslipp

Miljøstiftelsen Zero ser på avtalen mellom Northern Lights og industrien i Østfold som veldig positiv.

– En viktig suksessfaktor for hele Langskip-satsingen er å få flere brukere av infrastrukturen for fangst og lagring av CO₂, sier rådgiver Camilla Svendsen Skriung i Zero i en kommentar.

Hun peker på at Borg CO₂ blant annet består av aktører innen treindustrien, hvor utslippene kommer fra trær som har fanget CO₂.

– Dette er derfor et prosjekt som, i tillegg til avfallsforbrenning, kan bane vei for norske karbonfangstprosjekter som gir såkalte negative utslipp. Klarer vi å finne gode finansieringsmekanismer for disse, vil Norge ta noen sjumilssteg i riktig klimaretning, sier Skriung.

Les også

Aker Solutions får milliardkontrakt for CO₂-lagring

– Voldsom pågang

Ifølge Jacobsen snakker Northern Lights også med andre grupperinger i Norge, men på et tidlig stadium. Han understreker at også samarbeidet med Borg CO₂ fortsatt er i en tidlig fase.

– Vi har en voldsom pågang av aktører både i Norge og utlandet som er interessert i å diskutere CO₂-løsninger med oss. En av de tingene som har overrasket meg i de seks månedene jeg har hatt denne jobben er hvor stor interesse det er for CO₂-lagring, sier Jacobsen.

– Vi har god progresjon og stor tro på at vi skal lande en del avtaler i fremtiden, sier han.

Les også

Vil bruke 6,9 mrd. på prestisjetung CO₂-lagring

Direktør for selskapet Northern Lights Børre Jacobsen (på skjermen) sammen med informasjonsdirektør Kim Bye Bruun (midten) og prosjektleder Sverre Overå.
Les også

Milepæl for Equinor, Shell og Total: Alt klart for norsk CO₂-lager

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. CO2
 3. Karbonfangst
 4. Northern Lights
 5. Equinor
 6. Borregaard
 7. Norske Skog

Flere artikler

 1. Borg CO₂ inngår avtale med Baker Hughes: Viken-industri vil fange CO₂

 2. Etablerer eget selskap for transport og lagring av CO₂

 3. Skal gjøre CO₂-lagring til butikk: – Vi øker ambisjonene

 4. Meiner Northern Lights i Øygarden viser kor viktig oljeindustrien er for det grøne skiftet

 5. Her skal de ta imot karbon i Øygarden: – Skal kutte utslippene, ikke utviklingen