Norge investerer 300 millioner i indisk sol

Statlige Norfund og forsikringsselskapet KLP satser på solenergi i India. Går dette bra, åpner utviklingsministeren for å gi mer penger til regjeringens nyopprettede klimafond.

Norske penger finansierer nesten halvparten solcelleprosjektet Thar Suraya 1 i Rajastan i India.
Publisert: Publisert:

India er verdens tredje største utslipper av klimagasser, og behovet for grønne investeringer i landet er enormt.

Nå går Norfund, som er det statlige, norske investeringsfondet for utviklingsland, og forsikringsselskapet KLP inn med til sammen 300 millioner kroner i et solenergiprosjekt i landet.

Og mer kan det bli.

Unngår utslipp tilsvarende 300.000 biler

Utviklingsminister og eier av Norfund, Anne Beathe Tvinnereim (Sp), sier hun er stolt over satsingen.

– Hvis vi skal klare å få folk ut av fattigdom og hindre klimakatastrofe, er vi nødt til å bruke de store pengene på at land som India går direkte over på fornybar energi.

Til sammen tar Norfund og KLP en eierandel på 49 prosent i prosjektet Thar Suraya 1. Solkraftverket bygges i delstaten Rajastan av italienske Enel Green Energy. Når det er ferdig utbygget, skal anlegget kunne produsere 750 gigawattimer strøm i året.

Dette er den andre grønne investeringen som gjøres gjennom Klimainvesteringsfondet, som ble opprettet i mai i år. Fondet eies av regjeringen og forvaltes av Norfund.

Norfund anslår at man gjennom prosjektet vil unngå mer enn 615.000 tonn CO₂-utslipp i året. Det tilsvarer årlige utslipp fra 316.000 norske bensinbiler.

«Unngåtte utslipp» er noe annet enn «reduserte utslipp». Når man reduserer utslipp, kutter man utslipp som allerede eksisterer. Når man unngår utslipp, betyr det at ny energiproduksjon skjer ved ny grønn energi i stedet for ny fossil energi.

– Tar imot all hjelp vi kan få

Ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA) er India det landet i verden som vil ha størst vekst i energibehovet fremover. Det behovet kan møtes med kullkraft eller grønn kraft, avhengig av ambisjonsnivå og investeringer.

Statssekretær i det indiske utenriksdepartementet, Meenakshi Lekhi, sier at indiske myndigheter gjør en stor jobb med å finansiere den grønne omstillingen, men at de tar imot all hjelp de kan få fra gode venner.

– Vi ønsker investeringen velkommen, sier hun til Aftenposten/E24.

Statssekretær i det indiske utenriksdepartementet, Meenakshi Lekhi, møter Norges klima- og miljøminister, Espen Barth Eide, under Arendalsuka.

Lekhi deltok onsdag på et arrangement om norsk-indiske relasjoner i Arendal.

Der kommer hun med en klar pekefinger mot rike land, som har stått for store historiske utslipp.

– Andre land må ta ansvar for utslipp de har hatt tidligere, det er det moralsk riktige. Vi trenger finansiering og utveksling av teknologi, og den prosessen må vi få fortgang på, sa Lekhi.

Enormt behov for finansiering

Hvert år skal verdens rike land gi 100 milliarder dollar i klimafinansiering til utviklingsland. Det har de forpliktet seg til gjennom Parisavtalen. Men de rike landene ligger langt unna dette målet.

Samtidig viste en rapport fra i fjor at India alene vil trenge 3500 milliarder dollar i utenlandske investeringer for å nå målet om å bli klimanøytralt innen 2070. Det anslår den internasjonalt anerkjente indiske tenketanken CEEW. Summen tilsvarer verdien av omtrent tre norske oljefond.

Bare for å nå målene om utbygging av vind- og solenergi innen 2030, vil landet trenge hele 223 milliarder dollar i investeringer, beregner nyhetsbyrået Bloomberg.

Stort potensial for investeringer

Til sammenligning skal det norske Klimainvesteringsfondet, som ble opprettet i mai i år, investere 10 milliarder norske kroner over de neste fem årene. Det tilsvarer ca. 1 milliard dollar.

Men potensialet for videre investeringer er stort, peker fondet på selv. Allerede i år anslår de å kunne investere 2,8 milliarder kroner, og de har til nå identifisert mulige investeringer for åtte milliarder kroner i åtte land.

– Behovene er enorme og mulighetene for å sette pengene i arbeid er gode, så vi ser at vi raskt vil kunne sette i arbeid de 10 milliardene som er satt av til klimainvesteringsfondet over de neste fem årene, sier Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund.

Les på E24+

Skal India slutte med kull, trenger landet milliarder i grønne investeringer. Men Oljefondet sier nei.

Les også

Første investering for norsk klimafond: Satser på sol og vind i Sør-Afrika

Utelukker ikke å øke investeringene

Statsråd Tvinnereim utelukker på sin side ikke muligheten for å plassere mer penger i klimafondet.

– Hvis dette fortsetter å være like vellykket som vi ser konturene av nå, så vil jo det være noe jeg tar med meg i budsjettforhandlingene. Men foreløpig er jeg strålende fornøyd med 10 milliarder.

Hun understreker at den viktigste effekten investeringene har, er å utløse private investeringer.

KLP har investert sammen med Norfund i mange prosjekter og har et mål om å øke klimavennlige investeringer med minst 6 milliarder kroner hvert år. Tvinnereim håper flere vil se muligheter for grønne investeringer i utviklingsland.

– Jo smartere Norfund jobber med prosjektene, jo lettere er det å få tak i privat kapital.

Les også

Solenergi-selskap fra Stavanger får staten med på Vietnam-satsing

Les også

Norfund trosset pandemien – økte investeringene

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet