– Norge skal ikke være det første landet som slutter å lete

Anniken Hauglie, direktør for Norsk olje og gass, går ut mot sjokkbeskjeden fra IEA om at verden må slutte å lete etter olje og gass.

Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.
Publisert: Publisert:

Tirsdag lanserte Det internasjonale energibyrået (IEA) sitt første «veikart» for hvordan verden kan innfri målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, ved å i praksis kutte utslippene til null innen 2050.

Det kan ifølge veikartet gjøres på en måte som sikrer økonomisk utvikling og tilgang til energi i hele verden.

Det grunnleggende budskapet fra IEA er at det trengs en fundamental og rask endring i hvordan verden produserer, transporterer og bruker energi.

Det som likevel har fått mest oppmerksomhet, er at IEAs nye veikart krever full stans i utbyggingen av nye olje- og gassfelt.

– Hvis vi skal klare å komme til netto null utslipp i 2050, trenger vi ikke flere investeringer i nye olje-, gass- og kullprosjekter, sa IEA-sjef Fatih Birol til Reuters denne uka.

Les også

IEAs plan for å nå klimamålene: – Kanskje den største utfordringen for menneskeheten noensinne

Analyser og scenarioer fra IEA har tradisjonelt blitt tillagt stor vekt av oljeselskaper og myndigheter. Samtidig har IEA fått kritikk for å undervurdere tempoet i utbyggingen av fornybar energi.

Både regjeringa og oljebransjen i Norge har tidligere brukt scenarioer fra IEA til å underbygge behovet for å lete etter mer olje og gass, selv om verden skal nå klimamålene.

Johan Sverdrup i Nordsjøen, det foreløpig siste gigantfunnet på norsk sokkel, ble funnet i 2010.
Les også

Mener IEA endrer premissene for norsk oljedebatt: – Bør være en skikkelig vekker

– Veldig uklokt

Anniken Hauglie, direktør for bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass, sier til Aftenbladet/E24 at det er mye å ta med seg fra IEAs nye veikart.

– Rapporten illustrerer på en god måte at dette kommer til å bli veldig krevende. Skal vi klare å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader, krever det at alle bidrar med alt de kan, samtidig, sier hun.

Men Hauglie er uenig i IEAs konklusjon om at all leting etter olje og gass må stoppe.

– Å skulle slutte å lete før man har de andre forutsetningene i veikartet på plass, vil være veldig uklokt, sier hun.

Hauglie viser til at IEA mener omleggingen av energisystemene i verden gjøres med kjent teknologi fram til 2030, men at det fra 2030 til 2050 kreves teknologi som foreløpig er umoden.

IEA trekker særlig fram avansert batteriteknologi, produksjon av hydrogen med elektrolyse og såkalt «direct air capture». Det siste innebærer å suge CO₂ rett ut av lufta.

– Det å skulle stanse leting etter olje og gass allerede nå, når flere av forutsetningene i veikartet bygger på umoden teknologi, vil kunne true forsyningssikkerheten globalt, sier Hauglie.

– Det er heller ingen automatikk i at de billigste og mest klimavennlige ressursene ligger i feltene vi allerede har funnet.

– Norge skal ikke være først

Hauglie mener Norge, og selskapene på norsk sokkel, er godt posisjonert for en framtid der fornybar energi gradvis skal ta plassen til fossil energi.

– Vi produserer allerede med lave utslipp og har mål om nær null utslipp i 2050. I tillegg jobber vi intenst med å utvikle teknologi som skal bidra til utslippskutt for sluttbrukerne: Karbonfangst- og lagring, hydrogen, og havvind, sier hun.

– Norge skal ikke være det første landet som slutter å lete når vår industri produserer mer klimavennlig og kostnadseffektivt enn andre, sier Hauglie.

IEA-sjef Fatih Birol, her sammen med statsminister Erna Solberg.

Ifølge Hauglie vil det ikke være mulig å få til et grønt skifte uten olje- og gassbransjen.

– Vi har sagt at det er viktig å bruke momentet vi har: Vi skal produsere på en mest mulig utslippsfri måte så lenge verden trenger den energien, og samtidig utvikle energiformene, næringene og teknologien som kreves for en fornybar framtid. Vi kan ikke skru av det ene, og tro det andre kommer av seg selv, sier hun.

Hauglie mener også veikartet fra IEA bør åpne en sikkerhetspolitisk diskusjon, da det legger opp til at OPEC-landene i framtida skal stå for en større andel av oljeproduksjonen.

Politisk støtte

Hauglie sier det er på det rene at oljeinntektene vil falle i årene som kommer, at etterspørselen vil gå ned og at produksjonen vil synke som følge av at reservoarene gradvis tømmes.

– Men det er forskjell på å tilpasse seg over tid, og det å slutte å lete i dag, sier hun.

Rapporten fra IEA er allerede blitt brukt som argument, både av politikere, miljøorganisasjoner og kommentatorer, for at Norge er nødt til å legge om oljepolitikken. Det har både Høyre og Arbeiderpartiet avvist.

Hauglie sier hun opplever at bransjen har stor oppslutning, både blant folket og politikerne på Stortinget, men at det ikke er noe de tar for gitt.

Les også

IEA-rapport sår tvil om nye olje- og gassfelt: – Kommer ikke til å sette noen sluttdato

– Vi skal levere på det myndighetene forventer: Arbeidsplasser, inntekter og klimavennlige og bærekraftige løsninger.

– Hva skjer hvis Norge slutter å lete etter mer olje og gass i dag?

– Det vil gjøre norsk sokkel mindre attraktiv, inntektene derfra vil falle og jeg er ikke sikker på at det vil bidra til et bedre klima.

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet