Vil utfordre dagens klimakvoter

Det nystartede fondet Climatepoint gir bedrifter mulighet til å kompensere for egne utslipp ved å investere i grønn teknologi. Sweco, Jernia og Nordic Choice er allerede med.

Christina Lie, investeringssjef i ClimatePoint.
Publisert:

– Vi skal gi muligheter for norsk næringsliv til å investere i klimaløsninger som kan påvirke egen bransje i positiv retning, sier Christina Lie, investeringssjef i Climatepoint, og CEO for datterselskapet Climatepoint Green River, som er navnet på det nye fondet.

Med blant annet tidligere politiker og topp-diplomat Erik Solheim, Skift-leder Bjørn Kjærand Haugland og Arctic Securities-topp Harald von Heyden med som rådgivere, er planen å skape et alternativ til dagens CO2-kvotemarked.

Investering i stedet for kvoter

– Normalt sett ville selskapene gått ut og kjøpt kvoter for det som tilsvarer årlig restutslipp, fordi det er muligheten de har. Men det vi tilbyr er muligheten til å investere beløpet inn i den teknologien du trenger på sikt for å løse disse utslippene på ordentlig.

Det sier Tobias Thorleifsson, klimaansvarlig og med-gründer i ClimatePoint.

Konseptet går ut på at Climatepoint gjennom sine partnere, hjelper bedrifter med å regne ut sine restutslipp, og ut fra dette beregnes et beløp som de ville trengt å investere i deres grønne fond, basert på kvotepriser.

Med restutslipp menes det selskapene ikke klarer å kutte selv med egne tiltak. Beløpet, eller deler av det, kan bedriftene velge å investere i Climatepoints fond for å kompensere for sine restutslipp.

Ingeniørselskapet Sweco, Jernia og Nordic Choice Hotels er allerede på kundelisten.

Tobias Thorleifsson i Climatepoint.
Les også

Ferske planer fra Equinor: Øker utbyttet og fornybarinvesteringene

Aktivt eierskap

– Det du oppnår her er at man erstatter kvotene til et eierskap, og det mener vi er et viktig poeng fordi eierskap er så mye mer aktivt. Da kan man også med større troverdighet snakke om at man jobber med det som faktisk er hovedutfordringene dine, sier Thorleifsson.

Det betyr at selskaper som Sweco, som driver innenfor bygg og anlegg, kan investere i ny teknologi som bidrar til mindre utslipp i deres bransje. Nordic Choice, hvor matavfall representerer en stor klimautfordring, kan for eksempel investere i laboratorieprodusert kjøtt eller andre teknologier som er relevant for akkurat deres utfordringer.

– Hva er forskjellen på å investere i dere og ikke i et av de etablerte grønne fondene til Storebrand eller DNB?

– Vårt primærfokus er det unoterte markedet (ikke-børsnoterte selskaper, journ. anm.). Vi skal inn og bidra til at fremtidens klimaløsninger finner veien til virkeligheten. Det er et gap i tidlig fase hvor ideene finnes, men ikke kapitalen. Vi ønsker å være en kilde til finansiering for å få frem de beste ideene, og der sitter vi nå på en metodologi, på sjekkpunkter og på en kunnskap som gjør at vi skal kunne gå inn på områder og i selskaper som har noe for seg, sier med-gründer Nito Simonsen.

Nito Simonsen

– Vi kan bistå de som ikke har tid, kunnskap eller kapitalen til å gjøre dette selv, og først og fremst da bedrifter.

Jernia vil gjøre sine første investeringer gjennom Climatepoint i løpet av året.
- Climatepoint skal bidra til at oppstartselskaper realiserer ny teknologi og løsninger som reduserer klimagassutslippene mer enn vi klarer på egenhånd. Dette er nytenkning som vi heier på, og derfor velger vi å gå inn fra start, sier Espen Karlsen, administrerende direktør i Jernia i en melding.

Espen Karlsen, administrerende direktør i Jernia.

Ledende teknologier

Climatepoint vil i første omgang investere i allerede etablerte risikokapitalfond med fokus på det grønne skiftet.

– Etter hvert vil vi også sett opp underfond med forskjellige fokusområder, som for eksempel grønn økonomi, mobilitet, mat og agrotek og sirkulærøkonomi, sier Lie til E24.

– Vi vil fokusere på fond og selskaper med ledende teknologier innenfor det grønne skiftet, med hovedfokus på å støtte de selskapene som mangler finansiering for å skalere opp teknologiene sine.

Erfarent team: Climapoints «Advisory Board» og ledelse, fra venstre: Tobias Thorleifsson, Christina Lie, Bjørn Kjærand Haugland, Kristin Aamodt, Harald von Heyden, Erik Solheim, Kristina Alnes, Balder Vestad og Nito Simonsen.

– Den private armen til Nysnø

Enkelte store konserner har i dag egne investeringsavdelinger som kan kjøpe seg opp i relevante oppstartsselskaper. Den amerikanske kjempen Amazon har for eksempel fondet Climate Pledge Fund, hvor det har to milliarder dollar til blant annet utvikling av teknologi og tjenester som reduserer klimautslipp.

Dette er imidlertid de færreste forunt.

– Veldig mange av de selskapene vi snakker med i dag har ikke mulighet eller tilgang til å gjøre egne investeringer og har ofte begrensede ressurser på bærekraft i organisasjonene, sier styreleder i Climatepoint og seniorrådgiver i Salt, Brita Staal.

– Climatepoint skal bidra til at bedriftene skal få mulighet til å øke pengestrømmen til viktige teknologier og samtidig eie en del av det grønne skfitet. Vi blir den private armen til Nysnø Klimainvesteringer, sier Staal.

Nysnø Klimainvesteringer er statens fond for investeringer i ny grønn teknologi.

Simonsen sier Climatepoint vil fungere som en lyttepost til verdens klimainvesteringer.

– Vi har godt oversikt over mulighetene, og åpner opp for at nordeuropeiske selskaper skal kunne være med på de samme investeringer som de ellers ikke vet om eller som man ikke har kapital til å være med på, avslutter han.

Fra venstre: Tobias Thorleifsson, Christina Lie og Nito Simonsen i Climatepoint.
Les også

Et stort sprik i hva vi sier vi vil og hva vi faktisk gjør

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om