Det grønne skiftet

Avviser at oljelisenser bryter med klimamålene: – En grov forenkling

SV mener 25. konsesjonsrunde på norsk sokkel kan være i strid med klimamålene i Parisavtalen. De kommer med enkle svar på komplekse problemer, mener oljeministeren.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) og olje- og energiminister Tina Bru (H).

Vidar Ruud
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Torsdag tok stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) opp spørsmålet i en interpellasjon i Stortinget.

Han pekte på at 25. konsesjonsrunde som nå er utlyst vil kunne gi utbygginger også etter 2030.

Da vil verden trolig allerede ha sluppet ut mer CO₂ enn det som er mulig hvis man skal begrense global oppvarming til 1,5 grader over førindustrielt nivå, hevder Haltbrekken.

SV-representanten mener derfor at utslippene fra forbruket av oljen og gassen som skal hentes opp i 25. konsesjonsrunde, kan være direkte i strid med klimamålet fra Parisavtalen.

– Klimakonsekvensene av 25. konsesjonsrunde burde være nok til å avlyse konsesjonsrunden, sier Haltbrekken.

Les også

Bru vil ikke vurdere klimarisiko i oljen: – Det er aktørene i næringen som har mest kunnskap

Kan bryte utslippsbudsjettet i 2030

I sin interpellasjon peker Haltbrekken på beregninger fra ulike miljøer av hvor mye CO₂ verden kan slippe ut fremover hvis klimamålene skal nås.

«Forskere på Cicero anslår at om vi fortsetter med utslipp på dagens nivå, vil verden i 2030 har sluppet ut nok CO₂ til at den globale temperaturøkningen vil overskride Parisavtalens mål om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader», påpeker SV-representanten.

Han påpeker også at selskapet DNV GL anslår at utslippsbudsjettet kan være brukt opp i 2028, ifølge rapporten Energy Transition Outlook 2020.

– Utslippene fra både produksjonen og forbruket av oljen og gassen som nå skal hentes opp fra 25. konsesjonsrunde vil altså kunne komme i en periode hvor vi er svært nær ved å bruke opp vårt karbonbudsjett for 1,5-gradersmålet, sier Haltbrekken.

– Eller om det har gått riktig ille, vi har allerede brukt det opp, sier han.

Les også

Utvalg ledet av to tidligere statsråder: Vil stramme inn norsk oljepolitikk

– Enkle svar

I debatten med Haltbrekken i Stortinget torsdag sa olje- og energiminister Tina Bru (H) at hun er enig med SV i at globale utslipp må ned. Hun var også enig i at klima er den største utfordringen i vår tid.

– Derimot skiller vi raskt lag når SV nok en gang kommer med enkle svar på det jeg mener er komplekse problemer, når de serverer overskrifter og tall uten kontekst og forklaring, sier Bru.

– Det er nemlig en grov forenkling å hevde at norsk olje- og gassutvinning og 25. konsesjonsrunde er i direkte strid med Parisavtalens målsettinger, sier hun.

Bru viser til at verdens befolkning øker, at energi er livsnerven i verdensøkonomien, og at omstillingen bort fra kull, olje og gass er krevende. Det vil være behov for olje og gass lenge ennå, påpeker statsråden.

– Det vil ta tid å endre et slikt system, og det vil medføre store kostnader, sier hun.

Les også

Breidablikk-feltet «slipper unna» Stortingets øyne: – Vi mener grensen må senkes

– Ikke enig

Statsråden hevder også at andre oljeprodusenter vil kunne øke sin produksjon hvis norsk produksjon trappes ned.

– Enkelte hevder at en ensidig avvikling av norsk petroleumsnæring er et godt klimatiltak. Jeg er veldig uenig i det, sier hun.

Uten leting og nye funn på norsk sokkel vil olje- og gassnæringen i Norge gå mot en styrt avvikling, påpeker statsråden.

– Jeg vet vi kan drive forsvarlig og sikker leting, utbygging og drift. Regjeringen viderefører derfor en stabil og langsiktig petroleumspolitikk, noe letepolitikken også skal bidra til. Konsesjonstildelingene er en bærebjelke i dette, sier hun.

Les også

Frp vil pause vindkraft til retten har talt: – Da bør de også pause nye oljelisenser

Advarer mot tap av arbeidsplasser

Bru påpeker også at Norge har strengere regler for olje- og gassvirksomheten enn andre land. Regjeringen varslet nylig i sin klimamelding at CO₂-kostnaden for næringen skal øke fra 800 kroner tonnet nå til 2.000 kroner innen 2030.

– At SV ønsker å avvikle norsk olje- og gassnæring er et helt legitimt politisk standpunkt. Jeg skulle innimellom nesten ønske at de sa det enda tydeligere. I stedet så får vi stadig skyggedebatter om elementer av petroleumspolitikken som egentlig handler om det overordnede målet, som er å avvikle virksomheten, sier Bru.

Hun mener at SVs politikk ville ha ført til at Norge mistet titusenvis av lønnsomme arbeidsplasser.

– Vi vil se at kompetanse, kapital og teknologi forsvinner ut av landet, og store inntekter til vår felles velferd blir borte. Og for verdens klimaproblem så vil det ikke gjøre noen forskjell, sier Bru.

Les også

Oljeministeren med nye tall til Stortinget: Martin Linge-feltet forventes å gå med tap

Frykter økonomisk tap

I debatten på Stortinget gjentok Haltbrekken også sine tidligere bekymringer for at olje- og gassutvinning etter 25. konsesjonsrunde kan bli lite lønnsom hvis verden omstiller raskt til andre energiformer. En rask omstilling kan potensielt gå ut over prisene på olje og gass, mener han.

– Vil den bli et økonomisk tap for oss? spurte SV-representanten om 25. konsesjonsrunde.

Oljeministeren har tidligere vist til at det er oljenæringen selv som har best grunnlag for å vurdere lønnsomheten i nye utbygginger. I Stortinget understreket hun at selskapene allerede vurderer klimarisiko.

– På mange måter er den debatten litt å slå inn åpne dører, for det skapes et inntrykk av at dette ikke er noe man gjør i dag. At dette ikke er noe selskapene tenker på, og at de bare turer på og investerer milliarder av kroner uten å ta inn over seg og være bevisste på at vi også skal nå noen mål i verden, og kutte utslipp, sier Bru.

– Det er jo ikke sant, president. Selskapene regner nøye på dette. De forutsetter for eksempel at det vil være høyere CO₂-avgifter og høyere klimakvoteavgifter i fremtiden. Og det er viktig for dem, for de vil ikke produsere ulønnsomt, akkurat som at vi ikke vil at de skal produsere ulønnsomt, sier hun.

Les også

SV alene om å spørre om oljesikkerhet: – Det har vært helt tyst

Uenige om krisepakken

Haltbrekken frykter at fjorårets krisepakke med skatteutsettelser kan medføre ulønnsomme investeringer i næringen. Han trekker frem Wisting-feltet som et eksempel på en utbygging han frykter kan bli ulønnsom.

Bru påpeker at pandemien gjorde at mange prosjekter ble utsatt, og at det i fjor var helt riktig av Stortinget å stille opp for oljenæringen med en krisepakke.

– Den situasjonen vi sto i i fjor var helt ekstraordinær, sier hun.

– Vi ville risikert å miste svært viktige kompetansemiljøer og mange, mange, mange arbeidsplasser, og svekket Norges evne til å kunne bygge videre i fremtiden når vi er ute av krisen, legger hun til.

Statsråden sier at skattepakken er avgrenset, og avviser Haltbrekkens frykt for at den skal føre til utbygging av ulønnsomme prosjekter.

– Jeg er ikke bekymret for det, president. Jeg tror vi kommer til å se gode prosjekter gjennomført på norsk sokkel som ville blitt gjennomført under normale omstendigheter, men som ble hindret på grunn av det som skjedde rundt pandemien, sier Bru.

Les også

Dette er Equinors nye spådommer for oljeprisen

– Har begrenset levetid

Bru erkjenner at norsk olje- og gassvirksomhet ikke kommer til å vare evig. Men hun har det ikke like travelt som Haltbrekken med å legge den ned.

– Norsk olje- og gassproduksjon kommer jo til å avvikles, helt uavhengig av hva slags debatter vi har i den salen her. Det er ikke en fornybar ressurs, den har begrenset levetid uansett, det kan jeg i det minste betrygge representanten med, sier Bru.

– Men jeg er opptatt av at det må skje på en måte som er bra for dette landet. Det er derfor jeg står for den olje- og gasspolitikken jeg står for, sier hun.

Les også

Norsk olje og gass: SSB-forskere bommer i ny rapport

FN frykter katastrofal temperaturøkning

Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) påpekte i forrige uke at gjennomsnittstemperaturen på kloden i fjor var 14,9 grader, som er 1,2 grader høyere enn førindustrielt nivå (1850–1900).

Ifølge WMO er det 20 prosent sjanse for en temperaturøkning på 1,5 grader allerede i 2024. Ifølge Parisavtalen fra 2015 skal verden forsøke å begrense oppvarmingen til «godt under» to grader, og ned mot 1,5 grader.

– I dag er vi på 1,2 graders oppvarming, og allerede ser vi enestående ekstremvær i alle regioner og på alle kontinenter, sa FNs generalsekretær António Guterres i en melding i forrige uke.

– Vi styrer mot en katastrofal temperaturøkning på tre til fem grader Celsius dette århundret. Å slutte fred med naturen er den oppgaven som vil definere det 21. århundret. Det må være høyeste prioritet for alle, overalt, sa Guterres.

Les også

SV-politikere vil ikke forlenge oljetillatelser etter 2030

Publisert:
mail

DET GRØNNE SKIFTET

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. Lars Haltbrekken
 3. Global oppvarming
 4. Parisavtalen
 5. DNV GL
 6. Cicero
 7. Tina Bru

Flere artikler

 1. Mer politisk brudulje om IEA-rapport: – Henger ikke på greip

 2. IEAs plan for å nå klimamålene: – Kanskje den største utfordringen for menneskeheten noensinne

 3. IEA varsler plan for nullutslipp: – 2021 kan bli et avgjørende år

 4. Betalt innhold

  Usikkerhet om ny olje og gass: Dette må du vite om IEAs sjokkrapport

 5. Erna om landstrøm-motstand: – Dette er å legge ned industriarbeidsplasser