Stian Lysberg Solum / Scanpix

Målrettede virkemidler for grønn industri

Norge leder an på forskning, men vi har utfordringer på innovasjon og industrialisering. I revidert budsjett foreslås det at Siva legges innunder Innovasjon Norge, og med denne restruktureringen må vi styrke innovasjonsevnen og basere oss på overordnede samfunnsmål som reduksjon av klimagassutslipp, styrking av ikke-fossil handelsbalanse og utvikling av grønne arbeidsplasser.

 • Lars Petter Maltby
  Lars Petter Maltby
  Teknologidirektør i Eyde Cluster og prosjektleder for Prosess 21
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Prosess21 har siden 2018 jobbet på oppdrag fra norske myndigheter med å gi råd og anbefalinger om økt grønn verdiskapning og reduserte klimagassutslipp. Hensikten med strategiprosessen er å bidra til å styrke samhandlingen mellom kompetansemiljøene i og rundt prosessindustrien og de ulike offentlige virkemiddelaktørene.

I februar ble Prosess21s hovedrapport overlevert Nærings- og fiskeridepartementet, en rapport og et kunnskapsgrunnlag som inneholder 15 ekspertgrupperapporter basert på engasjement fra over 1.200 personer i over 300 organisasjoner.

Prosessindustrien vil være helt sentral for fremtidig norsk verdiskaping og teknologiutvikling. Industrien står for om lag en femtedel av norsk eksport av fysiske varer, og for å produsere dette benyttes 30 prosent av norsk elektrisitetsforbruk av denne industrien. 23 prosent av norske klimagassutslipp kommer fra prosessindustrien.

Med dette bakteppet er innretningen av virkemiddelapparatet avgjørende for at vi skal lykkes med å omstille denne industrien. Prosess21 har pekt på at verdiskapingen kan dobles innen 2030 og at vi når målene om nullutslipp i 2050. Skal vi oppnå dette må vi dra lasset sammen, og Prosess21 har pekt på at nøkkelen ligger i samhandlingen mellom industriens egne tiltak, myndighetstiltak og innretningen av virkemiddelapparatet.

For sistnevnte omhandler flere av Prosess21-strategiens hovedanbefalinger virkemiddelinnretningen og samhandlingsvirkemidler, som blant annet Siva, Selskapet for industrivekst, administrerer.

Regjeringen har foreslått i revidert budsjett at Siva sin virksomhet skal gå inn i Innovasjon Norge. I tillegg skal Sivas eierskap i innovasjonsselskapene overføres til kommuner, fylkeskommuner eller andre aktører. Nå blir forslaget sendt tilbake og dette gir en mulighet til levere på en restrukturering som kan skape effekt av god forskning og bidra til økt og fornyet innovasjon som Norge vil være helt avhengig av å lykkes med, både for å nå klimamålene og for å sikre verdiskaping.

Vi har under 30 år på å omstille oss fra vår fossilfyrte velstandsutvikling til vi skal være klimanøytrale.

En ny helhetlig vurdering bør baseres på overordnede samfunnsmål. Dette må inkludere reduserte klimagassutslipp, styrking av vår ikke-fossilbaserte handelsbalanse og utvikling av verdiskapende arbeidsplasser i grønne verdikjeder.

For det første må vi sette overordnede mål og effekter som skal nås. Dette må definere innretningen i virkemidlene, og Prosess21 har gitt anbefalinger på klimagassreduksjon og bærekraftig vekst. Norge, med behov for betydelig industriell omstilling, må vi satse ulikt til hva vi har gjort det foregående tiåret. Innsatsen må balansere mellom å få effekt av eksisterende forskningsresultater og utvikle nye relevante innovasjoner, og dette innebærer økt fokus på industrialisering. Konkrete områder som kan løftes er blant annet batterier, hydrogen og karbonfangst – alle områder som kan bidra til både klimaomstilling nasjonalt og globalt, og skape nye, grønne arbeidsplasser over hele landet.

For det andre vil mer målrettede samhandlingsvirkemidler bidra til et sterkere og mer samhandlende industrielt løft. Dette koordineres i dag i felleskap av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva. Prosess21 anbefaler å samle samhandlingen mellom Sentre for forskningsdrevet innovasjon, Forskningssentre for miljøvennlig energi, klynger, katapulter i et sterkere koordinert økosystem. Tidligere evalueringer peker på at vi er sterke på forskningen, men har oppside å hente på innovasjon. Oppsummert: Vi må sikre relevans og få full effekt av forskningen. Her må samhandlingsvirkemidler bidra.

Vi har under 30 år på å omstille oss fra vår fossilfyrte velstandsutvikling til vi skal være klimanøytrale. Innen 15 år må industrialiseringen rulles ut, parallelt med at vi har redusert utslippene. For å lykkes er vi avhengig av at virkemidlene er knyttet til samfunnsmålene, rettet mot den nødvendige omstillingen og være styrket med nødvendige ressurser som kan realisere industriell grønn industri.

Publisert:
mail

DET GRØNNE SKIFTET

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Miljøteknologi
 2. Industri

Flere artikler

 1. Norsk industrisatsing: Bruk virkemidlene som allerede virker!

 2. Etterlyser grønne eksportgrep fra staten: – Dette EM-et må vi være med i

 3. – NHO og LO bremser omstillingen - frykter Norge vil bli akterutseilt

 4. Rederiforbundet og MDG kritiserer regjeringen for å motarbeide klimatiltak

 5. Vurderer skatte- og avgiftsgrep for sirkulærøkonomi