Yara kan kutte 800.000 tonn CO₂-utslipp i Porsgrunn

Yaras ammoniakkfabrikk i Porsgrunn er et av landets største CO₂-utslippspunkter. Nå vil Yara skifte ut gass med strøm og kutte store klimagassutslipp, men selskapet trenger partnere og offentlig støtte.

Yara i Porsgrunn.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Det kommer frem i en melding fra Yara, i forbindelse med selskapets bærekraftsseminar mandag.

Anlegget på Herøya produserer rundt 500.000 tonn ammoniakk i året, og bruker store mengder naturgass i produksjonen, som gir utslipp.

Ved å elektrifisere dette anlegget vil Yara kunne kutte CO₂-utslippene med 800.000 tonn i året allerede i 2026.

De totale CO₂-utslippene i Norge var i fjor på 50,3 millioner tonn, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Dermed tilsvarer Yaras potensielle kutt i Porsgrunn rundt 1,5 prosent av Norges totale utslipp i fjor.

Men et slikt prosjekt er et tungt løft, og Yara understreker at selskapet vil ha behov for offentlig støtte og partnere for å klare dette løftet.

«Med nødvendig støtte og rammeverk vil prosjektet kunne være i drift i 2026, og vil ved å fjerne et av Norges største utslippspunkt, gi et vesentlig bidrag til at Norge oppfyller sine forpliktelser i Paris-avtalen», skriver Yara.

Les også

Nel og Yara skal gjøre «grønt» hydrogen billigere: – Vi må bare jage videre

Kan gi forretningsmuligheter

Yara peker også på forretningsmulighetene i det å kunne tilby grønn ammoniakk som drivstoff i en tid hvor utslippene skal mye ned.

«Gjennom lang erfaring og en ledende posisjon innen produksjon, logistikk og handel av ammoniakk, ser Yara nye vekstmuligheter innen skipsfart og landbruk, i et marked som forventes å vokse med 60 prosent over de to neste tiårene», skriver selskapet.

Mens flytende hydrogen må kjøles til minus 253 grader, trenger ammoniakk bare minus 33 grader. Ammoniakk har også høyere energitetthet enn flytende hydrogen, slik at den er effektiv i transport og lagring, påpeker Yara.

En liter ammoniakk gir rundt 3,75 kilowattimer energi, mens en liter flytende hydrogen gir to kilowattimer, ifølge selskapet.

– Ammoniakk er den mest lovende hydrogenbæreren og et utslippsfritt drivstoff til skipsfarten. Yara er verdensledende innen produksjon, logistikk og handel av ammoniakk. Et fullskala prosjekt for grønn ammoniakk er mulig i Norge, ved å elektrifisere ammoniakkfabrikken vår på Herøya, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Reduserte utslipp er et krav som settes av stadig flere selskaper. I sitt presentasjonsmateriale mandag peker Yara på at Unilever skal ha netto nullutslipp i 2039 og Walmart i 2040, mens Nestlé, Danone og Pepsi så langt planlegger for nullutslipp i 2050.

Yara meldte nylig at selskapet skal bygge ut et elektrolyseanlegg på 100 megawatt i nederlandske Sluiskil. Her skal strøm fra Ørsteds havvindanlegg Borssele 1 og 2 brukes til å lage grønt hydrogen som brukes i ammoniakkproduksjonen på Yaras fabrikk i Sluiskil.

Selskapet skal også ta i bruk hydrogen fra solkraft i en ammoniakkfabrikk i australske Pilbara.

Les på E24+

Guide til grønne investorer: Hvor mye er en megawatt?

Har allerede testet teknologien

Ammoniakk (NH₃) produseres ved hjelp av hydrogen, nitrogen og vanndamp. Hydrogenet som brukes i prosessen hentes i dag fra naturgass. Det skjer gjennom reformering, en prosess som gir store CO₂-utslipp.

Ved å ta i bruk elektrolysører som i stedet kan utnytte Norges vannkraft til å splitte ut hydrogen fra vann, vil disse utslippene fjernes.

Yara og elektrolysørprodusenten Nel signerte i fjor en kontrakt om et pilotprosjekt for slik teknologi. Målet er å ha det klart innen starten av 2023. Prosjektet har fått støtte fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova, gjennom støtteprogrammet Pilot-E.

– Nå har vi formelt signert kontrakten med Nel om dette samarbeidet, hvor målet er å ta i bruk elektrolysører og fjerne naturgassen som er kilden til CO₂-utslippene i produksjonen av ammoniakk i Porsgrunn, sa produksjonssjef Tove Andersen i Yara til E24 i august i fjor.

Nel skal levere en elektrolysør på fem megawatt som skal testes ved ammoniakkanlegget i Porsgrunn. Yara har nå ute et anbud på ytterligere 20 megawatt elektrolyse til Porsgrunn-anlegget.

Yara og Nel understreket i fjor at det fortsatt er behov for å få ned kostnadene ved denne teknologien.

– Per i dag koster det to til tre ganger mer å produsere ammoniakk med elektrolyse ved hjelp av norsk strøm, og målet er å redusere kostnadene, sa Tove Andersen i fjor.

Yara slapp ut rundt 32 millioner tonn CO₂ i 2005, men dette har falt til 19 millioner tonn i fjor. Det meste av dette kommer fra ammoniakkproduksjon.

Selskapet setter seg nå et nytt mål om å redusere de direkte utslippene sine med 30 prosent til 12 millioner tonn innen 2030. Selskapet skal være klimanøytralt innen 2050.

Yara har kuttet utslippene mye siden 2005, og skal ned ytterligere 30 prosent innen 2030.
Yara og Ørsted satser på grønt hydrogen i Nederland

Får skryt fra Zero

Teknologiansvarlig Marius Gjerset i miljøorganisasjonen Zero mener det vil være et stort og viktig klimatiltak hvis Yara gjennomfører prosjektet.

Han håper at staten er villig til å bla opp det som må til av tilskudd.

– Zero arbeider for å få til slike store teknologiskift til nullutslipp industri. Derfor er vi veldig glade for Yaras planer, sier han i en kommentar.

– Dette er et viktig klimagjennombrudd i en industri med høye utslipp. Regjeringen må nå sørge for at Enova støtter prosjektet slik at det kan realiseres, legger han til.

Satser på andre tjenester

Yara sier også mandag at selskapet satser på å øke inntektene fra nye nettbaserte tjenester, digitale karbonmarkedstjenester og resultatbaserte modeller.

Dette skal øke brutto driftsresultat (ebitda) med 300–600 millioner dollar i året fra 2025, ut over eksisterende initiativer, skriver Yara i meldingen.

– Yara er unikt posisjonert til å bidra til avkarbonisering av matvarekjeden, sier Terje Knutsen, Yaras konserndirektør for Farming Solutions.

– Vi kan bidra til å gjøre landbruket mer bærekraftig, samtidig som vi bygger nye forretningsområder både for bonden og Yara. For eksempel kan vi direkte påvirke 70 prosent av utslippene ved maisproduksjon med optimal plantenæring og løsninger for sunn og næringsrik matjord, sier han.

Yara er fortsatt opptatt av kapitaldisiplin. Målet er en avkastning («return on invested capital») på mellomlang sikt på ti prosent. Yara vil investere 2,2 milliarder dollar i 2021 og 2022, og 1,2 milliarder dollar i året fra 2022 og utover.

Les også

Yara satser på hydrogen

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Yara
 2. Porsgrunn
 3. CO2
 4. Strøm
 5. Utslipp
 6. Herøya
 7. Hydrogen

Flere artikler

 1. Yara-sjefen trenger støtte til grønn ammoniakk i Porsgrunn: – Vi snakker om et stort prosjekt

 2. Yara legger grønn ammoniakk i ny enhet: – Potensialet er stort

 3. Gjødselgigant vil forsyne skipsfarten med grønt drivstoff

 4. Yara med milliardutbytte og ny, grønn enhet

 5. Aker Horizons inn i Yaras elektrifiseringsprosjekt i Porsgrunn