Spår fire prosents fall i global gassbruk: Coronasmell kan snu til opptur i 2021

Økt global gassbruk snur til et solid fall i år, ifølge en fersk rapport fra Bloomberg NEF og gassbransjen. De tror gassbruken kan øke igjen allerede i 2021, med mindre coronakrisen drar ut i tid.

Dette er prosessanlegget på Kårstø.
Det grønne skiftet
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Global gassetterspørsel økte i fjor med 2,3 prosent, men er ventet å falle med fire prosent i 2020 på grunn av redusert forbruk under coronakrisen.

Dette kan imidlertid snu allerede neste år, med mindre pandemien drar ut med flere bølger og en varig nedtur (se figur).

Det viser ferske anslag i rapporten Global Gas Report 2020, som publiseres torsdag av gassbransjens organisasjon International Gas Union (IGU), analyseselskapet BloombergNEF (BNEF) og gasstransportselskapet Snam.

Fallet på drøye fire prosent er på linje med anslagene fra Det internasjonale energibyrået (IEA) fra juni. Det tilsvarer et bortfall i etterspørsel på rundt 150 milliarder kubikkmeter – mer enn hele Norges årlige gasseksport.

Bloomberg NEF venter at etterspørselen etter flytende naturgass (LNG) kan ta seg opp alt i 2021 hvis pandemien stanses. Oppturen kan imidlertid utsettes hvis coronakrisen biter seg fast.

– Lave priser vil stimulere

Tross en nedtur i år ser aktørene bak rapporten lyst på den nære fremtiden for gass og hydrogen. Mange land ønsker å satse grønt nå som de skal bruke hundrevis av milliarder på ny vekst etter coronakrisen.

Det kan blant annet føre til et enda raskere skifte fra olje og kull til gass. Prisene på gass har falt de siste årene og ligger på svært lave nivåer. Det kan gjøre det mer forlokkende å skifte til gass for industri og kraftsektor.

Les også

IEA om gassmarkedet: – Et historisk sjokk

– Pandemien har skapt forstyrrelser i den globale energisektoren, men lave gasspriser vil stimulere etterspørselen etter hvert som økonomien henter seg inn, sier råvaresjef Ashish Sethia i Bloomberg NEF.

– Vi har allerede sett et unikt skifte fra kull til gass i Europa, og politiske grep for å sikre ren luft i sentrale vekstmarkeder som India og Kina vil drive økt etterspørsel av gass de neste årene, sier han.

Også i USA skifter mange aktører fra kull til gass. Energiadministrasjonen EIA sier at over 100 kullkraftverk har gått over til gass siden 2011, særlig mindre kraftverk øst i landet. EIA venter at noe lignende vil skje i resten av USA.

Gass er en sentral energikilde, og står for 24 prosent av verdens totale energimiks, ifølge rapporten. Dermed nærmer gassbruken seg kullbruken, som har vært på en fallende trend det siste tiåret (se figur).

Slik har utviklingen vært i den globale energimiksen så langt i dette århundret.

Gassen flyter lettere enn før

Gassmarkedet har de siste årene blitt mer som oljemarkedet, i og med at tilbudet av flytende naturgass (LNG) fraktet med skip har blitt større. LNG har normalt flere reisemål å velge mellom enn gass som er fraktet i rør.

Les også

Denne prisen er like viktig for Norge som oljeprisen, men nesten ingen vet hva den er

Den globale LNG-importen var i fjor på 482 milliarder kubikkmeter, opp 13 prosent fra året før. LNG-importen er ventet å falle med 4,2 prosent i 2020, men kan ifølge Global Gas Report øke til tidligere nivåer allerede i 2021, hvis ikke pandemien trekker ut.

Snam, BNEF og IGU påpeker i rapporten at det trengs mer infrastruktur hvis gassforbruket skal øke. Noen av de store forbrukerne er i gang: India har planer om å doble lengden på sitt gassnettverk over tid, mens Kina skal øke sitt nettverk med 60 prosent innen 2025.

Slik fordeler verdensdelenes gassforbruk seg, i milliarder kubikkmeter.
Les også

Kan redusere norske gassinntekter: Global gasshandel øker kraftig

Har tro på hydrogen

Ifølge rapporten vil hydrogen kunne bli en viktig teknologi på sikt. Men det krever store politiske grep og investeringer i infrastruktur.

Grønt hydrogen kan kutte 37 prosent av energibaserte utslipp globalt, ifølge BNEF. Men da må prisen på utslipp stige, og regulering av hydrogenbruk må på plass. Det trengs også mye infrastruktur.

– Det er stadig klarere at målene i Parisavtalen ikke kan nås uten betydelig oppskalering av teknologier for ren gass – sånn som hydrogen, sier konsernsjef Jon Moore i Bloomberg NEF.

– Mens lønnsomheten er utfordrende i dag, kan en felles politisk tilnærming sikre investeringene som trengs for å kutte kostnader, utvikle skalerbare forretningsmodeller og drive økt bruk i sektorer hvor det er vanskelig å kutte utslippene, sier han.

Les også

IEA frykter utslippsrekyl: Ber om 9.560 milliarder i året for grønn omstart

Venter revolusjon innen hydrogen

– Hydrogenmarkedet står overfor en revolusjon, sier Snams konsernsjef Marco Alverà.

– Målet er å drive kostnaden ved grønt hydrogen (laget med elektrolyse og ren energi, journ.anm.) ned i løpet av de neste fem årene, til det blir konkurransedyktig med fossil energi til mange typer bruk, sier han.

Han påpeker at Snam har testet å blande inn hydrogen i eksisterende gassrør de siste to årene, og ser for seg en fremtid hvor rent hydrogen kan produseres i Sør-Italia eller Nord-Afrika og fraktes i rør til Sentral- og Nord-Europa

Analytikerne i BNEF tror at gass også kan se økt etterspørsel på mellomlang sikt, med en forventning på 22 prosent vekst i kraftsektorens gassetterspørsel frem til 2050. Men dette spørs på mange faktorer.

Les også

– Covid-19 setter EUs grønne omstilling på prøve

Det internasjonale energibyråets (IEA) bærekraftsscenario legger opp til en nedtur for gassen fra slutten av 2020-tallet av.

Forutsetningen for dette scenarioet er at energietterspørselen flater ut og verden tar sterkere klimagrep. Alternativer som biogass, hydrogen og fornybar bidrar også til å redusere gassforbruket i dette scenarioet.

I IEAs hovedscenario nås ikke klimamålene. Der anslår IEA en at global gassbruk øker med 1,4 prosent i året til 2040.

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. Gass
 3. Klima
 4. LNG
 5. Hydrogen
 6. IEA
 7. Infrastruktur

Flere artikler

 1. Prisen på CO₂-utslipp i EU har mer enn doblet seg det siste året

 2. IEA venter sterk oppgang i CO₂-utslippene: – Dette er en alvorlig advarsel

 3. Fersk Equinor-rapport: – Energiomstillingen går for sakte

 4. Stadig dyrere å slippe ut klimagasser: – Tror mange har fått tilbake troen

 5. – Covid-19 setter EUs grønne omstilling på prøve