Privatfly-forbud avvist: – Regjeringen ligger bakpå

Rødt og SV ønsket seg forbud mot privatfly og en flyavgift som gjør flyreiser dyrere jo mer du flyr. De fikk ingen av delene.

IKKE FORBUD: Rødt vil forby privatfly, men får lite gehør. Dermed kan Kjell Inge Røkke fortsette å bruke sitt fly når han skal besøke Norge.
Publisert: Publisert:

I et representantforslag tok Rødt initiativ til å lage en flyavgift som ville gjøre det gradvis dyrere å fly gjennom året. De foreslo også å forby privatfly.

– Vi er nødt til å kutte i klimagassutslipp. Hvis vi skal gjøre det på en rettferdig måte som monner, så må vi redusere flytrafikken. I dag er det ingen planer for det, for man forutsetter at trafikken skal øke, sa Rødts Sofie Marhaug til E24 da de la frem forslaget.

Men forslaget kom aldri forbi Transportkomiteen på Stortinget.

Rødt fremmet forslaget for Stortinget i oktober.

Rødt foreslo å:

  1. Redusere luftfart med fem prosent årlig, med utgangspunkt i 2022-nivået.
  2. Utrede en progressiv flyavgift, slik at det blir dyrere og dyrere for hver gang man flyr i løpet av året.
  3. Utrede og innføre et forbud mot privatfly.
Les også

Vil ha dyrere billetter for dem som flyr mye

MISFORNØYD: Sofie Marhaug i Rødt er ikke imponert over begrunnelsen for at forslaget om en ny flyavgift og privatflyforbud ikke blir tatt videre.

– Ikke villige til å innføre tiltak som monner

Et flertall i komiteen, bestående av Høyre, Senterpartiet, Ap Frp og Venstre stemte forslaget ned. Kun SVs komitémedlem, Mona Fagerås, støttet forslaget.

I hovedsak dreier komiteen sin motforestilling seg om at de tror et forbud mot privatfly kan bli problematisk satt opp mot Norges internasjonale forpliktelser. De mener også at Norge tar positive steg mot å bli en «ledende nasjon» på klimavennlig luftfart, for eksempel i form av elfly.

Forslagets fremmer Marhaug mener nedstemmingen er et tegn på lav vilje til å nå klimamålet.

– Problemet med avvisningen er at regjeringen har satt seg enda mer ambisiøse klimamål, men ikke er villige til å innføre tiltak som monner og er rettferdige, og som vi stadig flere stater vurderer som seriøse alternativer. Regjeringen ligger tvert imot bakpå med eget klimaregnskap, ifølge grønn bok som de la frem i forbindelse med statsbudsjettet, sier Marhaug.

Transportkomiteen mener også at forslaget om en progressiv flyavgift er «personvern- og konkurranserettslig problematisk». Marhaug sier hun synes argumentet er svakt.

– Når man kan bruke personopplysninger til å gi bonus for flyreiser, så må man jo kunne bruke de samme opplysningene til å beregne avgift (og det er jo avgift allerede i dag). At det skal være konkurransevridende, når det gjelder for alle selskaper på de aktuelle strekkene, det synes jeg heller ikke er særlig rimelig, sier hun.

Les på E24+

Provoserte DOF-aksjonærer vil kuppe styret og sette inn sine egne folk

– De får «nedverdige» seg

I begrunnelsen for hvorfor man ikke vil støtte en utredning av privatflyforbud, heter det at privatfly står for kun en liten del av flytrafikken, og at det er «usikkert om et forbud mot privatfly er lovlig sett opp mot våre internasjonale forpliktelser».

Dette argumentet aksepterer Marhaug heller ikke.

– Nei, jeg synes Norge bør gå foran som et godt eksempel og forby privatfly med de unntakene som er listet opp. Det finnes fortsatt rutefly for privatpersoner. De får «nedverdige» seg til å ta disse, som alle andre om de skal ut og reise, sier hun.

STØTTER: Mona Fagerås og SV er eneste partiet i Transportkomiteen som støtter forslaget.

Nødvendige reiser må skjermes

SVs representant i komiteen, Fagerås, skriver til E24 at de mener en progressiv flyavgift vil kunne være en utjevnende avgift.

– I dag må man betale det samme i avgift dersom man skal fly for å besøke familien i Kirkenes som man ikke har sett på mange år, som om man reiser på sin fjortende helgetur til New York. Vi i SV mener det er mulig med et mer rettferdig flyavgiftssystem, som skattlegger folk etter hvor mye de flyr, der det finnes gode alternativer til fly. Det vil flytte skattebyrden fra dem som har få og nødvendige flyreiser, til dem som flyr veldig ofte, sier hun.

Hun er opptatt av at en eventuell avgift ikke må ramme de som benytter fly til strekninger som ikke er godt dekket av andre kollektivtilbud.

– Nødvendige flyreiser der det ikke finnes gode alternativer til fly, skal skjermes fra avgiften. Det gjelder kortbanenettet og andre strekninger der man ikke har gode alternativer, som flyginger mellom Nord- og Sør-Norge, sier Fagerås.

Hun støtter Marhaug i at personvern ikke burde være en problemstilling.

–Vi mener at utredningen av avgiften bør sikre gode løsninger som skal ivareta folks personvern, for eksempel etter modell av arbeidet med veiprising. Det bør også vurderes om avgiften kan ilegges arbeidsgiver når det gjelder arbeidsrelaterte reiser. Vi er vel noen her som har noen av dem, sier hun.

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet