Dette blir målet på om politikerne mener alvor med sin grønne politikk  

Digitaliseringen av samfunnet spiller en nøkkelrolle i å bekjempe klimaendringene, men skal vi kunne utnytte dets enorme grønne potensial trenger vi politikere som satser på kunnskapsutvikling og implementering av ny teknologi.

 • Petter-Børre Furberg
  Administrerende direktør i Telenor Norge
 • Bjørn Taale Sandberg
  Forskningsdirektør i Telenor ASA
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Vi kan nemlig ikke forvente at mennesker tar klimavennlige valg som ikke er lønnsomme, eller at klynger av klimabedrifter etablerer seg uten drahjelp fra marked og anvendt forskning. En systematisk satsing på innovasjon og kunnskapsutvikling er nødvendig for at nye sektorer i Norge skal ta opp stafettpinnen fra oljeindustrien og lykkes i å ta i bruk nye bærekraftige teknologier.

Som teknologibedrift peker Telenor på hvordan Norge, med sin særstilling innen fornybar kraftproduksjon, bør ta en internasjonal lederposisjon i mer effektiv og smartere energibruk i vår nye fremtidsrapport. En nøkkel er at forskning og forretning spiller på lag. Dette krever at bedrifter inspirerer sine ansatte til relevant kunnskapsutvikling, og at forskningsmiljøene lærer av suksessen Norge har hatt innenfor etablerte bransjer som olje og gass, samt maritim sektor.

Takket være den akselererende digitaliseringen av samfunnet er dette enklere å få til enn noen gang – og det stopper ikke der. Digitale teknologier som kunstig intelligens, sensorer (tingenes internett) og mobil kommunikasjon (5G) har et enormt potensial som grønne drivere for omstilling og vekst. Men stadig er vi altfor få som kan nok om teknologiene. Telenor gjorde en undersøkelse blant små- og mellomstore bedrifter rett før jul, der kun åtte prosent av de spurte så for seg at de i stor grad skulle bruke kunstig intelligens fremover.

Det er for lite! Dette må nærmest bli allmennkunnskap, og vi har dårlig tid. Derfor trenger vi at staten bidrar med insentiver som legger til rette for at bedrifter ved hjelp av akademia kan satse på livslang læring av ansatte. I tillegg trenger vi et næringsliv som arbeider sammen med akademia og forskningsinstitusjoner for å øke forståelse hos ledere og selskap for hvordan vi tar bruk ny teknologi, samt hvordan vi tar den ut til markedet på en etisk og ansvarlig måte. 

Selv om vi i løpet av de siste tiår har erfart at det tar tid å få til globale klimatiltak, har vi bare på ett år i en pandemi lært at store endringer er mulig å oppnå når stat, bedrifter og befolkning jobber sammen. Vi må bygge videre på dette. Derfor bør Norge ta ledertrøyen innenfor innovasjon, forskning og kommersialisering. Og ettersom klima er globalt, må norske forskningstalenter, innovasjonstalenter og grundere gis mulighet til å konkurrere med de beste internasjonalt.

Teknologisamarbeid må premieres slik at norske bedrifter blir ledende internasjonalt, også som foregangsbedrifter innen grønne løsninger. For å få det til, trenger vi at skatter og avgifter sparker i riktig retning, slik at bedrifter og befolkning tar gode (grønne) valg. 

Bak enhver gullvinner står det et samarbeidene lag. Norge har på papiret troppen og kunnskapen som skal til for å ta gull, men det krever et større samarbeid med støtte fra myndighetene i form av systematisk og målrettet satsning. Det er denne felles innsatsen som kommer til å avgjøre om vi lykkes, og som derfor bør være målet på om politikerne mener alvor med sin grønne politikk.

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Forskning
 2. Teknologi
 3. Næringsliv
 4. Omstilling

Flere artikler

 1. Stem på bedriftene!

 2. For å få til et grønt skifte, må de små og mellomstore med

 3. Vi trenger flere kvinner som tar gründerspranget

 4. Likestilling er viktig for innovasjon i næringslivet

 5. Norge ned fra gründertronen: Dette mener gründerne må gjøres