Det grønne skiftet

Venter halvert norsk produksjon i 2050: Equinor-sjefen advarer mot tvungen oljebrems

Equinor-sjefen advarer mot å stanse letingen etter olje og gass i Norge. Produksjonen vil uansett bli halvert innen 2050, selv om bransjen gjør alt den kan for å motvirke fallet, sier han.

KONSERNSJEFEN ADVARER: Konsernsjef Eldar Sætre mener det ikke er nødvendig å bremse norsk olje- og gassproduksjon med påtvungne tiltak. Produksjonen vil uansett bli minst halvert innen 2050, ifølge Equinors estimater.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Konsernsjef Eldar Sætre i oljekjempen Equinor advarer mot å stanse letingen etter olje og gass på norsk sokkel, og dermed bidra til å gjøre en ventet nedgang i produksjonen enda brattere.

Utspillet kom på Equinors høstkonferanse i Oslo tirsdag. Det går inn i en debatt om hvorvidt norsk leting og utvikling av olje- og gassprosjekter bør fortsette som før i en tid hvor verden skal kutte bruken av fossil energi og begrense global oppvarming, ifølge Parisavtalen fra 2015.

– Noen sier vi bør slutte å lete i dag. Noen sier vi bør slutte å produsere fra 2035 eller 2040. Men for å forstå følgene av avgjørelser må vi forstå fakta om geologien, sier Sætre.

Les også

IEA-sjefen om norsk olje og gass: – Har fortsatt en viktig rolle å spille

Halvert produksjon uansett

Equinor-sjefen påpeker at selskapet kjenner norsk sokkel godt, og at selskapet har gjort seg noen anslag over utviklingen i produksjonen frem mot 2050.

– Hvis vi utvikler alle prosjektene vi har og fortsetter å lete etter mer og gjør nye funn, og hvis vi bekjemper nedgang i produksjonen på den mest effektive måten - hvis vi gjør alt dette - så er vårt beste estimat at produksjonen i 2050 vil være mindre enn halvparten av i dag, sier Sætre.

Dette naturlige fallet fra eksisterende norske olje- og gassfelt vil ifølge Equinor kunne gå hånd i hånd med et eventuelt fallende behov for olje og gass globalt.

I IEAs bærekraftsscenario faller oljeforbruket fra 97 millioner fat per dag i 2018 til 67 millioner fat per dag i 2040, mens gassforbruket er omtrent det samme i 2040.

– Vi vil skape store verdier fra norsk sokkel i tiår, men spørsmålet er ikke om vi skal fortsette eller redusere produksjonen. Fordi frem mot 2050 vil produksjonen på sokkelen gå ned, drevet av naturen. Trolig raskere enn det krympende oljeetterspørselen i IEAs scenario som legger opp til temperaturøkning på under to grader, sier Sætre.

– Det eneste mulige spørsmålet er dette: skal vi introdusere nye grep i tillegg til dette, for å gjøre produksjonsnedgangen enda brattere? spør Sætre.

Les også

IEA om norsk olje og gass: Venter oljefall etter 2025

Nei til oljebrems

Equinor-sjefen spør om en påtvungen brems på norsk sokkel vil bidra til å redusere global etterspørsel etter olje og gass, gjøre det lettere å erstatte kull i Europa og hjelpe til med å finansiere nye investeringer i fornybar energi.

Han spør også om en slik brems vil være bra for Norge og for klimaet.

– For meg er det åpenbare svaret på alt dette: Nei, sier Sætre.

Sætre mener at kjempefeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen - som startet produksjonen i oktober - vil bidra til å opprettholde norsk produksjon rundt dagens nivåer frem mot 2030. Men etter hvert vil produksjonen dale, noe også IEA sier i sin årlige energirapport World Energy Outlook.

Den samlede produksjonen av olje og gass på norsk sokkel ligger nå på rundt fire millioner fat per dag, og er ventet å øke noe i kommende år når Sverdrup når toppen. Deretter er både olje- og gassproduksjonen ventet å falle gradvis.

Les også

Greenpeace om norske oljeplaner: – Like urealistisk som julenissen

Ser nye muligheter

Konsernsjefen påpeker at Equinor, selv om det meste av selskapets investeringer fortsatt er i olje og gass, også er i ferd med å gripe muligheter som oppstår som del av det globale grønne skiftet.

– Faktisk er diskusjonene innad i Equinor om den norske sokkelen ganske annerledes enn noen av de offentlige debattene vi ser. Vi diskuterer de nye mulighetene vi ser, både innen olje og gass med produksjon med stadig lavere utslipp, innen havvind og innen CO2-fangst og lagring og hydrogen, sier Equinor-sjefen.

– Tenk bare hvis vi kan bidra til negative utslipp ved å lagre CO2 fra andre industrier i Europa som ikke har andre muligheter til å avkarbonisere, i de samme reservoarene som har levert så mye energi og velstand, sier han.

I tillegg kan man bygge ut havvind kombinert med andre former for bruk av havet, og produsere utslippsfri hydrogen fra gass kombinert med CO2-fangst, påpeker han.

Les også

Ny rapport: Produsentlandene sprenger klimabudsjettet

Les også

Tror toppen nærmer seg for oljemotoren i norsk økonomi

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. Norsk sokkel
 3. Equinor
 4. Gass
 5. IEA
 6. Eldar Sætre
 7. Hydrogen

Flere artikler

 1. Equinor-sjefen om klimaprotestene: – Minner oss på hvor viktig dette er

 2. IEA-sjefen om norsk olje og gass: – Har fortsatt en viktig rolle å spille

 3. Miljøorganisasjoner skeptiske til Equinors karbonsatsing: – Sårbar strategi

 4. IEA-rapport sår tvil om nye olje- og gassfelt: – Kommer ikke til å sette noen sluttdato

 5. Equinor legger frem fersk energirapport: – Jo lenger vi går i feil retning, jo vanskeligere blir det å omstille