Det grønne skiftet

IEA-sjefen om norsk olje og gass: – Har fortsatt en viktig rolle å spille

IEA-sjefen gjentar budskapet om at verden trenger norsk olje og gass, tross ambisiøse klimamål. – Jeg har ikke noe imot å være kjedelig konsekvent, sier Fatih Birol til E24.

PÅ NORGESBESØK: Det internasjonale energibyrået IEAs leder Fatih Birol gjentar at Norge har en viktig rolle å spille i å levere olje og gass til verden, men ønsker også norsk innsats innen CO₂-fangst og havvind.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

De siste 12 årene har det internasjonale energibyråets (IEA) leder, dr. Fatih Birol, vært fast gjest på Equinors høstkonferanse. E24 fikk stilt dr. Birol noen spørsmål før årets konferanse startet tirsdag.

– Ditt budskap de siste ti årene har vært at verden trenger hver eneste dråpe norsk olje og gass. Er det fortsatt tilfelle?

– Jeg har ikke noe imot å være kjedelig konsekvent når det gjelder dette, sier Birol til E24.

IEA-sjefen trekker frem at verden har to store utfordringer. Den ene er å sikre stabilt tilbud av energi for å gi milliarder av mennesker et bedre liv og økonomisk vekst, særlig i fremvoksende markeder.

Den andre utfordringen er å redusere CO₂-utslippene og nå klimamålene i Parisavtalen fra 2015.

– Norge er ett av landene som har et øye på begge disse hensynene, og tilbyr energi til verden men gjør også en stor innsats for å redusere utslippene, både gjennom å bruke mye fornybar energi innenlands og forsøke å redusere karbonfotavtrykket i oljen og gassen det produserer, sier Birol.

– Norsk olje og gass er i dag en av de mindre forurensende i produksjonen, og derfor tror jeg Norge fortsatt har en viktig rolle å spille i å levere olje og gass til verden, og være en leder i å levere rene teknologier som fangst, lagring og bruk av CO₂ i tillegg til havvind, sier Birol.

Les også

Ferske IEA-anslag frem til 2040: Venter fortsatt høyere oljeforbruk

Les også

Investorer setter klimapress på energibyrået IEA

– Pålitelig leverandør

– Hvorfor foretrekker IEA Norge, det er mange leverandører av olje og gass?

– Vi foretrekker ikke Norge. Vi foretrekker ikke noe land, sier Birol.

– Vi ser bare på to aspekter når det gjelder olje og gass: om landet bruker olje og gass som et politisk redskap, eller bare tilbyr energi og er en sikker og stabil og pålitelig leverandør. Norge har vist seg å være en sikker og pålitelig leverandør i mange år, sier han.

Han påpeker at Norge har klart å redusere utslippene fra produksjonen sin, i motsetning til enkelte andre produsenter. Samtidig spør deler av befolkningen hvordan oljeselskapene kan tilpasse sine forretningsmodeller til det grønne skiftet.

– Men jeg kan si at sammenlignet med mange andre land og selskaper gjør nordmennene en bedre jobb, sier Birol.

Les også

Greenpeace om norske oljeplaner: – Like urealistisk som julenissen

Svakere priser i bærekraftsscenario

I bærekraftsscenarioet i IEAs World Energy Outlook-rapport holder oljeprisen seg rundt 60 dollar fatet frem til 2040, samtidig som oljeetterspørselen faller fra rundt 97 millioner fat per dag til 67 millioner fat per dag i samme periode. Gassetterspørselen holder seg derimot høy.

Produksjonen ved eksisterende felt må hele tiden suppleres med nye funn for å unngå bratt fall i produksjonen. Dermed vil det være rom for at oljeland utvikler nye felt og fortsetter å levere olje og gass, selv i et scenario hvor verden når sine klimamål.

Norges produksjon er ventet å falle de neste tiårene, og derfor vil også inntektene kunne falle og oljen og gassen trolig få en mindre rolle i økonomien. En slik utvikling bør oljeland være forberedt på, ifølge IEAs leder.

– Alle land som har en økonomi som er tungt avhengig av olje bør forberede seg på den neste fasen. Du nevner Norge, men det gjelder enda mer for land i Midtøsten og Russland, fordi deres økonomier er nesten helt avhengig av oljen, sier Birol.

Les også

IEA om norsk olje og gass: Venter oljefall etter 2025

Tre faktorer presser prisene

Birol påpeker tre faktorer som kan presse olje- og gassprisene globalt fremover, og legge press på de produsentlandene som er mest avhengig av inntektene fra disse råvarene.

 • USA har blitt en viktig aktør i global olje- og gassproduksjon de siste årene, og enorm vekst i USAs olje- og gassproduksjon spiser opp en stor andel av andre oljelands eksport av olje og gass
 • For det andre vil prisene være lavere enn antatt av mange land grunnet mye olje og gass i markedet, noe som presser inntektene deres nedover
 • For det tredje venter Birol at nye teknologier som elbiler og hydrogen fra fornybar energi vil spise opp en del av olje og gassetterspørselen i fremtiden

– For alle land med økonomier som hovedsakelig er avhengig av eksportinntekter fra olje og gass, er det på høy tid å se igjen på de økonomiske modellene og forretningsmodellene, sier IEA-sjefen.

Strøm vokser, oljen bremser

Tirsdag morgen holder Birol sin årlige tale på Equinors høstkonferanse. Der sier han at olje har vært kundenes foretrukne energikilde i lang tid, men at det skjer en omstilling i løpet av de neste to tiårene.

– De neste 20 årene skjer det en endring i bruken av olje og elektrisitet. Oljen vil fortsette å vokse, men mye svakere enn i fortiden. Vi venter at oljeetterspørselen når et platå på 2030-tallet i vårt «Stated policy»-scenario (det sentrale scenarioet i World Energy Outlook, journ.anm.), sier Birol.

– Strøm vokser derimot veldig raskt, drevet av særlig digitalisering og mer komfortable liv. I mange land, som India, er veksten i strømforbruket særlig drevet av klimaanlegg, sier IEA-sjefen.

Les også

IEA jekker opp anslagene igjen: Venter 330 millioner elbiler i 2040

Les også

Afrikansk energiboom kan gi muligheter for norske selskaper

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. Oljeproduksjon
 3. Norge
 4. Gass

Flere artikler

 1. Ferske IEA-anslag frem til 2040: Venter fortsatt høyere oljeforbruk

 2. IEA etterlyser grønt taktskifte: – Vi investerer ikke nok til å møte fremtidens energibehov

 3. IEA om norsk olje og gass: Venter oljefall etter 2025

 4. IEA jekker opp anslagene igjen: Venter 330 millioner elbiler i 2040

 5. IEA om veksten i global energietterspørsel: Coronakrisen kan forskyve rekyl til 2025