Det grønne skiftet

Ønsker storsatsing og statlig hydrogenselskap

Espen Barth Eide (Ap) og LO-sekretær Are Tomasgard ønsker at Norge skal etablere et statlig hydrogenselskap, som del av en storsatsing på hydrogen.

ØNSKER HYDROGEN: LO-sekretær Are Tomasgard (t.v.) og stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap) ønsker å opprette et statlig hydrogenselskap og satse stort på hydrogen.

Kjetil Malkenes Hovland, E24
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Regjeringen har lovet å komme med en hydrogenstrategi tidlig i 2020.

Også Arbeiderpartiet ser nå på muligheter innen hydrogen, som de håper kan skape arbeidsplasser knyttet til det grønne skiftet i Norge, Europa og verden.

Stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap) og LO-sekretær Are Tomasgard som sitter i Aps programkomité, legger nå frem et forslag om en stor, statlig hydrogensatsing som de ønsker skal bli Aps politikk.

– Norge har en kjempestor mulighet til å bli kjempestore både på produksjon og bruk av hydrogen. Disse løsningene krever litt langsiktighet, de er ikke lønnsomme over natten, sier Eide til E24.

– Markedet alene kommer ikke til å ta denne ledelsen, tror vi, så vi må bruke hele statens virkemiddelapparat, altså langsiktig, tålmodig kapital med risikovilje, bruke eierskap mer aktivt, og bruke forskning og utvikling mer målrettet, legger han til.

Les også

DNB Markets venter taktskifte: – 2019 blir trolig det siste året med «oljeboom»

Ønsker statlig hydrogenselskap

For å få fortgang på Norges hydrogensatsing mener Tomasgard og Eide at det må opprettes et statlig hydrogenselskap, slik som Norge i 1972 opprettet et statlig oljeselskap for å gripe muligheter i oljen. Men hvordan et slikt selskap skal settes opp og fungere, det krever videre utredning.

– Vi har ikke skrevet selskapsavtalen, for å si det sånn. Det er en konstruksjon hvor staten må komme inn. Hvordan det skal utformes, det får vi se nærmere på. Det er noe av det utredningene må se på, sier Tomasgard til E24.

– Dette handler ikke om hva vi skal leve av etter oljen, det handler om hva vi skal leve av mens vi har oljen, og hva vi kan bygge opp til den dagen vi ikke lenger høster oljen på den samme måten som vi har gjort hittil, legger han til.

Les også

Stor vindkraft-aktivitet: – De norske selskapene har sovet litt i timen

Les også

– Ingen energiselskaper vil være upåvirket

Eide mener at staten ikke trenger å eie hydrogenselskapet over tid, men at bransjen trenger statens hjelp for å komme ordentlig i gang, i stor nok skala.

– Dette er ikke ment som et evigvarende eierskap, men som et industripolitisk løft, sier Eide.

– Formålet for oss er ikke egentlig å eie det om ti år, men at det skal finnes. Og en måte å gjøre det på er at vi setter i gang. Av alle problemer Norge måtte ha så er ikke manglende likviditet ett av dem, sier han.

Krever milliardstøtte

Ap og LO håper på et grønt industrieventyr basert på produksjon av hydrogen, en energibærer som kan erstatte olje og gass innen transport, varmeproduksjon og industri, og i tillegg brukes til å lagre fornybar overskuddsstrøm i et fremtidig energisystem.

– Det er ufattelig store muligheter for oss hvis vi er tidlig ute og fremoverlent. Jeg er bekymret når jeg ser hvor lite fremoverlent vi er, ut fra hvor mye muskler vi har, sier Tomasgard.

Les også

Knallstart på børsåret for Nel: – Vanvittig engasjement

– Men både for satsing på hydrogen og satsing på CO₂-lagring kreves det milliarder i støtte fra staten i starten?

– Definitivt. Men er det noe vi har i dette landet, så er det økonomi. Dette handler om fremtidsmuligheter, sier Tomasgard.

Selv om de ønsker hydrogenjobber, vil hverken Eide eller Tomasgard sette en sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon.

– Det vi trenger minst er en sluttdato. Det vi trenger mer er en startdato for nye næringer. Det finnes ikke én næringskonferanse eller regional konferanse som ikke sier dette, poenget er at det ikke skjer, det går for tregt. Vi er fortsatt altfor oljeavhengige, gitt det verdensbildet vi ser for oss om bare 10–20 år, sier Eide.

Les også

Lav gasspris og økt usikkerhet: Tror Norge vil holde igjen

– Må ligge litt fremme i dressen

Langs kysten jobber en rekke aktører med hydrogen, som Brødrene Aas planer om en hydrogendrevet passasjerbåt til bruk i Kinn kommune, lignende planer ved Norsk vindkraftsenter på Smøla, og Norleds bygging av en hydrogenferge som skal være i drift i Rogaland neste år.

– Bygget står ferdig, og utstyret kommer i april, sier ordfører Rolv Laupstad (Ap) i Berlevåg i Finnmark til E24.

Han gleder seg over at Sintef og Varanger Kraft har fått 50 millioner fra EU til å teste ut produksjon av hydrogen fra overskuddskraft fra Raggovidda vindpark. På sikt håper ordføreren på storskala produksjon av hydrogen eller ammoniakk, og arbeidsplasser til finnmarkskommunen.

– Jeg ønsker meg at rammevilkårene tilpasses, slik at aktører i næringslivet som er tidlig ute og starter opp får støtte, slik at det er attraktivt å satse på dette. Det må noen incentiver på plass slik at man ser lønnsomhet og business i grønn energi, sier Laupstad.

– Vi må ligge litt fremme i dressen i Norge, det skjer mye globalt og det gjelder å være med når toget går. Mulighetene er der, men det gjelder å bruke penger nå for å bidra til fremtidige forretningsmuligheter i Distrikts-Norge, legger han til.

Les også

Solberg: Styrt avvikling av oljenæringen er en dårlig idé

Publisert:
mail

DET GRØNNE SKIFTET

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. Hydrogen
 3. Espen Barth Eide
 4. Berlevåg
 5. Varanger Kraft
 6. Energi
 7. Gass

Flere artikler

 1. Store forventninger til regjeringens hydrogenstrategi: – Håper å bidra til et grønt hydrogeneventyr

 2. Ser lys fremtid for hydrogen i Norge: – Kan få en eksportverdi på 100 milliarder kroner

 3. Frykter at hydrogentoget går uten Norge: – Brenner mer under føttene våre enn vi har trodd

 4. EU skrur igjen kranen: Hydrogen fra gass møter motstand

 5. Tror høye kostnader bremser «grønt» hydrogen