Krig og inflasjon fyrer opp under Europas kullkraftverk: – Billig å starte opp, men dyrt å drifte

Fornybaromstillingen treffes av den perfekte stormen, forteller forsker.

RWE, et av de største kraftverkene i Tyskland. Kullproduksjonen skulle egentlig avvikles, men 13. juli ga den tyske regjeringen grønt lys til lovendringer om mer kullproduksjon i Tyskland.
Publisert: Publisert:

EU vil sette fart i omstillingen til fornybar energi, blant annet for å gjøre seg mindre avhengig av leveranser fra Russland, har unionen annonsert.

Likevel har Europa sett flere kullkraftverk bli fyrt opp så langt i år. Blant annet har Tyskland og Ungarn besluttet å gjenåpne gamle kullkraftverk.

Samtidig har kostnaden ved fornybarutbygging økt noe etter å ha stupt i flere år, forteller CICERO-forsker Jan Ivar Korsbakken.

Fornybarsektoren treffes av den perfekte stormen, sier han.

– Inflasjon og renteøkning gir økte investeringskostnader. Dette påvirker fornybarsektoren mer enn fossile brensler fordi fornybar har så stor oppstartskostnad, selv om det er billigere enn kull over et livsløp, forteller han.

Mangel på gassleveranser som følge av Ukraina-invasjonen har preget energimarkedet og satt mange land ut i en energikrise. Men det er altså ikke den eneste årsaken til brems i fornybaromstillingen, sier forskeren.

– På grunn av økte kapitalkostnader og problemer med forsyningskjeder gikk utbyggingstakten av fornybar ned allerede i fjor høst, før Ukraina-invasjonen, forteller han.

Inflasjon og rentehevinger treffer fornybarsektoren hardere enn fossil energi fordi fornybar energi krever mer kapital i oppstartsfasen, forteller CICERO-forsker Jan Ivar Korsbakken

Flaskehals i investeringsfasen

Morten Svelle, seniorrådgiver for finans i miljøstiftelsen Zero, mener fornybaromstillingen er preget av et paradoks.

– Kull er billig og raskt å starte opp, men det er svært dyrt å drifte. Fornybar derimot, krever større investeringer for å starte opp, men er veldig billig å drifte.

Når man mangler oppstartskapital kan det derfor være økonomisk gunstig å fyre opp kull selv om fornybar lønner seg i det lengre løp, sier seniorrådgiveren.

– Ettersom fornybar er billigere i drift er flaskehalsen investeringsfasen. Derfor er det viktig at Norge som et kapitalrikt land bidrar i omstillingen internasjonalt, mener han.

Prisen på solceller har sunket drastisk de senere årene, og er prismessig konkurransedyktig på produksjonssiden med fossile energikilder. Men investeringskostnaden har flatet ut eller økt noe det siste året.

IEA mener omstillingen går for sakte

Ifølge en rapport fra det Internasjonale energibyrået (IEA) forventes investeringstakten i fossile energikilder å øke med 10 prosent i 2022.

Fornybarinvesteringer vokser også, ifølge rapporten. Men ikke raskt nok til å nå klimamålene.

«En sikker og rimelig omstilling er avhengig av en massiv oppskalering av investeringer i infrastruktur for ren energi» heter det.

De største investeringene i fornybar energi i 2021 ble gjort i Kina (380 milliarder dollar), EU (260 milliarder dollar) og USA (215 milliarder dollar.)

Thina Saltvedt er bekymret for tempoet i energiomstillingen

Investeringene vil ta seg opp

Nordea-økonomen Thina Saltvedt tror en krevende energisituasjon i Europa på kort sikt fører til økt kullproduksjon fordi det er raskt å få inn i markedet i en prekær situasjon. Men på lengre sikt mener hun det vil bidra til å akselerere fornybarinvesteringer.

– Økt produksjon av fornybar energi vil gjøre EU mindre avhengig av ustabile politiske regimer, sier hun.

Saltvedt forteller at kostnadene ved å produsere fornybar energi har falt markant de siste ti årene.

– Sol og vind er nå konkurransedyktig uten subsidier mange steder i verden og det bør bidra til å øke tempoet i skaleringen betydelig fremover, sier hun.

– Disse energibærerne er nå konkurransedyktige på pris i produksjonskostnaden med olje, gass og kull og det gjør at de nå har et helt annet utgangspunkt enn for fem til ti år siden. For eksempel under oljekrisen i 2014.

Men hun er bekymret for tempoet i omstillingen.

– Det grønne energiskiftet går altfor sent til å nå 2050-målene – det er skremmende, sier hun.

Den kinesiske solparken Gansu Dunhuang Solar Park er en av de største solparkene i verden. Kina investerte i 2021 380 milliarder dollar i fornybar energi.
Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om