Installerte 94 gigawatt i 2021: Vindbransjens nest beste år

Det blir fortsatt installert mye vindkraft globalt, men bransjen selv mener det må gå enda fortere hvis verden skal nå klimamålene.

Dette er et vindkraftverk på Hitra.
Publisert:

Det kommer frem i en rapport fra den globale vindbransjens organisasjon, Global Wind Energy Council (GWEC).

Totalt installerte vindbransjen 94 gigawatt vindkraft i fjor, noe som gjør 2021 til det året med nest mest installasjon hittil.

Det betyr at verden hadde installert 837 gigawatt vindkraft ved utgangen av fjoråret, 12 prosent mer enn det som var installert ett år tidligere.

Nedgang for landbasert vind

Av totalen ble det i fjor installert 72,5 gigawatt landbasert vindkraft, som er en nedgang på 18 prosent fra nivået året før.

Årsaken er en brems i installasjonen i to av de store markedene for vindkraft, Kina og USA. Nedgangen i Kina kom etter at landet faset ut en sentral støtteordning (feed-in-tariff), ifølge GWEC.

De fem største markedene for vind på land var Kina med 30,7 gigawatt, USA med 12,7 gigawatt, Brasil med 3,8 gigawatt, Vietnam med 2,7 gigawatt og Sverige med 2,1 gigawatt, ifølge organisasjonen.

Beste år for havvind

Det ble i fjor installert 21,1 gigawatt havvind globalt, som er tre ganger mer enn året før og det beste året noensinne for havvind, ifølge GWEC.

Til nå er det installert 57 gigawatt havvind globalt. Blant landene som er i ledelsen er Kina, Storbritannia og Vietnam. Kina overtok i fjor lederposisjonen med mest installert havvind, en plassering britene hadde hatt siden 2009.

Tross frisk vekst innen solkraft og havvind vil det ta lang tid å erstatte fossil energi med fornybar energi, erkjenner styrelederen i GWEC, Morten Dyrholm fra danske Vestas.

Vindkraft står for ni prosent og solkraft for tre prosent av verdens strøm, og strøm er bare 20 prosent av total energiproduksjon, påpeker han i forordet til rapporten, og legger til at «utfordringen foran oss er betydelig».

De blå søylene viser hvor mye installasjon GWEC venter de neste årene, med årlig installasjon på venstre akse og samlet installasjon på høyre akse. De grå søylene viser hvor mye mer GWEC mener må installeres for at verden skal være i tråd med 1,5-gradersmålet.

Venter kraftig vekst

GWEC Market Intelligence anslår at den globale vindkraft-kapasiteten vil øke med 557 gigawatt de neste fem årene. Det tilsvarer en gjennomsnittlig installasjon på mer enn 110 gigawatt årlig frem til 2026.

Av dette er det ventet gjennomsnittlig installasjon på 93,3 gigawatt landbasert vindkraft.

Installasjonen av havvind er ventet å øke fra 21 gigawatt i fjor til 31,4 gigawatt i 2026, eller totalt over 90 gigawatt i femårsperioden.

«Tross to år med enorme tall er dagens vekstrate for vindkraft simpelthen ikke rask nok til at verden ligger an til å nå målene i Parisavtalen eller nå netto nullutslipp innen 2050», skriver GWEC.

«I løpet av dette tiåret må installasjonen av vindenergi firedoble seg fra de 94 gigawatt som ble installert i 2021 for at vi skal nå 2050-målene», skriver organisasjonen.

Ukraina-krigen og nye EU-planer kan derimot føre til at det blir installert mer vindkraft enn ventet, tror organisasjonen.

«Gitt reformpakkene i energisystemet som er på vei i Europa og andre regioner i lys av Ukrainakrisen, noterer GWEC Market Intelligence seg at femårsutsikten kan bli betydelig oppjustert i år», skriver GWEC.

Organisasjonen viser til det internasjonale byrået for fornybar energi (Irena), som anslår at investeringer i energiomstilling må øke fra 2.100 milliarder dollar i 2019 til 5.690 milliarder dollar i 2030 for å være i tråd med nullutslippsmålet.

Nye installasjoner av vindkraft på land (grønt) og havvind (turkis).

Møter mye motstand

Den globale vindbransjen tror at installasjonen vil fortsette på et høyt nivå, og peker på at land som totalt står for 80 prosent av det globale brutto nasjonalproduktet har satt seg mål om netto nullutslipp på sikt.

Det er imidlertid store utfordringer med tillatelser, blant annet i Europa der prosessene med å få konsesjon er «langvarige og tungvinte», skriver GWEC.

De peker på at EUs ønsker at vindkraft skal levere halvparten av strømproduksjonen i 2050. Det vil trolig kreve en kapasitet på 1.000 gigawatt vindkraft på land, opp fra 173 gigawatt i dag. I tillegg vil det kreve 300 gigawatt havvind, opp fra 16 gigawatt i dag, hevder GWEC.

«Dette er gjennomførbart: teknologien og finansieringen er tilgjengelig, og kostnadene har kommet ned», skriver de.

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet