Aker Horizons inn i Yaras elektrifiseringsprosjekt i Porsgrunn

Aker Horizons går sammen med Yara og Statkraft i et prosjekt som først vil elektrifisere Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya.

Publisert:

Planen er at det nye partnerskapet skal produsere og utvikle en verdikjede for grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge.

De tre selskapene hevder i en pressemelding at prosjektet kan «bli et av de største klimatiltakene i norsk industrihistorie».

– Dette er ikke bare et unikt klimaprosjekt, men en strategisk satsing som kan etablere en ny verdikjede for grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge, som kan skape og trygge arbeidsplasser for fremtiden, sier Yaras konsernsjef Svein Tore Holsether i en kommentar.

Han forteller at deres felles mål er å etablere Europas første storskala produksjon av grønn ammoniakk.

Les også

Equinor inngår samarbeid om blått hydrogen med Engie

Kan fjerne store utslipp

I første omgang innebærer avtalen et samarbeid om å elektrifisere og avkarbonisere Yaras ammoniakkproduksjon på Herøya i Porsgrunn. Dette vil kunne realiseres i løpet av fem til syv år, om de har nødvendig kraft tilgjengelig og myndighetene støtter prosjektet.

Omleggingen vil kunne fjerne 800.000 tonn årlige utslipp, og redusere Norges samlede utslipp med mer enn 300.000 fossile personbiler, ifølge selskapene.

– En ombygging av Yaras eksisterende ammoniakkfabrikk er både raskere og rimeligere enn å bygge et nytt anlegg, men det vil også være nødvendig med gode rammebetingelser og støtte fra myndighetene for å realisere dette innovative prosjektet, sier Holsether.

En elektrifisering av anlegget på Herøya er ventet å kreve store mengder kraft. Yara har tidligere oppgitt til E24 at behovet kan bli på 500 megawatt. Det betyr at det kan sluke inntil 4,4 terawattimer kraft i året. Til sammenligning var forbruket i hele Norge i fjor på 135 terawattimer.

De tre selskapene vil også utforske potensialet for grønn ammoniakkproduksjon i Nord-Norge som en fremtidig samarbeidsmulighet.

– Samarbeidet markerer startskuddet for et mulig norsk industrieventyr hvor Norge kan ha en sentral rolle i å nå internasjonale klimamål. Overgang til fornybar energi på Herøya kan bli et fyrtårnprosjekt som kan bidra til omstillingen av norsk leverandørindustri for å skape fremtidens arbeidsplasser, sier Aker-sjef og styreleder i Aker Horizons, Øyvind Eriksen i en kommentar.

Les også

Yara-sjefen trenger støtte til grønn ammoniakk i Porsgrunn: – Vi snakker om et stort prosjekt

«Bærebjelke» for Aker Horizons-satsing

Statkraft mener produksjon av hydrogen og hydrogenbasert drivstoff er i tråd med selskapets strategiske ambisjoner.

– Dette prosjektet legger til rette for ny industriutvikling, samtidig som det kan gi Norges viktige maritime næring et nytt konkurransefortrinn, nemlig tilgang på en effektiv og utslippsfri energikilde i stor skala, sier konsernsjef i Statkraft Christian Rynning Tønnesen.

Ifølge selskapene kan prosjektet på Herøya bli blant de største hydrogenprosjektene i verden. Dette gjør at leverandørindustrien kan få kompetanse som kan danne grunnlag for ny norsk eksportindustri.

– Hydrogenprosjektet på Herøya vil kunne ha store ringvirkninger for utviklingen av hele verdikjeden innen hydrogen i Norge i tillegg til for andre leverandørbedrifter, på lik linje med det Ekofiskfeltet var for norsk olje- og gassindustri på 1970-tallene, sier Eriksen i Aker.

Han forklarer at prosjektet vil være en «bærebjelke» for Aker Horizons satsing på hydrogen gjennom selskapet Aker Clean Hydrogen.

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om