SENTER: NTNU- og Sintef-miljøene samarbeider om SFI Metal Production, som bedriver forskning på nye produksjonsmåter for metallindustrien.

Jilal He
Det grønne skiftet

Kronikk: Coronakrisen kan føre til grønn omstilling

Har vi noe å lære av metallindustrien?

 • Aud Wærnes (Sintef), Benjamin Ravary (Eramet Norway), Gabriella Tranell (NTNU), Kari Håland (NTNU)
  Henholdsvis leder i, leder for generalforsamlingen i, nestleder i og koordinator i senter for forskningsdrevet inovasjon (SFI) Metal Production
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Regjeringen vil bruke 3,6 milliarder kroner på en grønn omstillingspakke. Dette er blant tiltakene for å få industrien på fote igjen etter koronapandemien. Norsk industri må jobbe for å opprettholde, eller helst øke, produksjonen.

Samtidig skal alle ledd i verdikjeden bli grønnere og mer effektive. Her kan være mye å lære av norsk metallindustri som allerede har gjort en stor innsats for å få til dette.

Norsk metallindustri har blitt mer energieffektiv og miljøvennlig på flere områder. Utslipp av drivhusgasser fra norsk metallindustri er redusert med 40 prosent siden 1990. Innen den globale metallproduksjon blir Norge derfor sett på som et foregangsland.

Dette kunne ikke ha skjedd uten strategiske prioriteringer hos industrien, et velfungerende trepartssamarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet, samt et tett samarbeid med forskningsinstitusjoner.

Norge er den største produsenten av aluminium i Vest-Europa, og en av verdens største produsenter av silisiumlegeringer og raffinerte manganlegeringer.

I dag videreforedler metallindustrien 25–30 prosent av Norges fornybare vannkraft til eksportprodukter. Utslipp fra industrien utgjør om lag ti prosent av Norges totale utslipp av CO₂, og målet er å redusere utslippene ytterligere. Til sammenligning har veitrafikk et utslipp på nesten 18 prosent.

Norsk metallindustri har jobbet hardt over mange år for å utvikle mer miljøvennlige produksjonsmetoder. I fremtiden skal produksjon av metaller i enda større grad kombinere høyt utbytte av materialer, effektiv utnyttelse av energi, lave utslipp av drivhusgasser og utnyttelse av biprodukter.

NHO jobber med et utredningsarbeid kalt «Veikart for fremtidens næringsliv». I en delrapport fra dette arbeidet, «Nye muligheter for verdiskaping i Norge», trekkes metallproduksjon fram som en av 24 teknologier som kan lykkes i fremtidig norsk verdiskaping. I rapporten pekes det på at det bør være et mål å øke norsk metallproduksjon basert på fornybar energi med 30 prosent til en årlig eksportverdi opp mot 100 milliarder norske kroner.

Metall laget i Norge brukes i produkter som har stor betydning for dagliglivet og det grønne skiftet. Du finner norsk metall blant annet i mobiltelefoner, biler og redskaper du bruker til daglig. Men også i utstyr for produksjon av fornybar energi som vindmøller, solcellepaneler, batterier og mye mer.

Kronikk: Coronakrisen truer 50 år gammel «gullresept»

Med regjeringens grønne tiltakspakke er målet å bidra til grønne jobber kombinert med lønnsom omstilling av norske virksomheter, altså en kombinasjon av økonomisk vekst og reduksjon av utslipp. For å få til dette må industri og forskningsverden jobbe tett sammen om konkrete problemstillinger og miljøutfordringer.

Ved NTNU og Sintef er senteret SFI Metal Production et eksempel på slikt samarbeid.

Det er et av flere sentre for forskningsdrevet innovasjon som finansieres av Norges forskningsråd. Målet med denne finansieringen er å «bidra til styrket innovasjonsevne og økt verdiskaping i norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning.»

Senteret er et samarbeid mellom tre forskningsinstitusjoner og åtte bedrifter fra aluminiums- og ferrolegeringsindustrien.

Her er noen konkrete eksempler på forskning som har ført til mer miljøvennlige produksjonsmåter i industrien: Billige distribuerte sensorsystemer for å måle diffuse utslipp av støv, nye prosesser for produksjon av metaller uten CO₂-utslipp, bedre utnyttelse av råvarer og nye metoder for prosessering og utnyttelse av restprodukter.

Les også: Strømbrudd påvirker produksjonen til Norsk Hydro

Innovasjoner i norsk metallindustri som både gir økt økonomisk fortjeneste og lavere utslipp, vil føre til at andre land følger etter. Slik forsterkes den positive miljøeffekten også globalt.

Industrien har et særlig ansvar for at fremtidige investeringer er miljøvennlige.

FNs ferske klimarapport slår fast at dersom togradersmålet skal være mulig, må utviklingen nå reverseres raskt, og klimagassutslippene må kuttes med 7,6 prosent hvert år for å overholde Parisavtalen.

Industrien har et særlig ansvar for å sørge for at fremtidige investeringer innrettes mot å finne mer miljøvennlige produksjonsmåter i hele verdikjeden.

Det er innlysende at statens krisepakker til norsk næringsliv i kjølvannet av koronakrisen også må innrettes mot dette målet.

Publisert:
mail

DET GRØNNE SKIFTET

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. Omstilling
 3. Industri
 4. Næringsliv
 5. Utslipp
 6. Fornybar energi
 7. Norge

Flere artikler

 1. Marine mineraler – Gull eller gråstein?

 2. Norsk industrisatsing: Bruk virkemidlene som allerede virker!

 3. Sintef bygger stor batterilab i Trondheim: – Vi tør ikke vente lenger

 4. En god vert får ny industri

 5. Hvordan redusere klimagassutslipp raskere