Vil ikke ta Equinor av børs

En rapport fra University College London foreslår blant annet å ta Equinor av børs for å få fart på det grønne skiftet. – Kanskje ikke det første vi skal gjøre, sier Tom-Christer Nilsen (H).

Tom-Christer Nilsen sitter i næringskomiteen på Stortinget for Høyre. Han vil beholde Equinor på børs.
Publisert:

Rettelse: Opprinnelig skrev E24 at rapporten la opp til å ta ut 100 milliarder i året fra Oljefondet. Rapporten tallfester ikke dette direkte, men sier at Norges investeringsbehov til det grønne skiftet kan bli på 100 milliarder i året. Saken er endret 5. mars klokken 11.40.

Forslagene kommer frem i en fersk rapport finansiert av Grønn Industri 21, hvor blant andre Aker Solutions, LO, Framtiden i våre hender og tankesmien Manifest er samlet.

Rapporten heter «The Green Giant: A New Industrial Strategy for Norway». Bak rapporten står blant andre den kjente økonomen Mariana Mazzucato ved University College London.

Forfatterne foreslår blant annet en statlig grønn investeringsbank bygget opp med penger fra Oljefondet, og mener Norge kan ha behov for å investere 100 milliarder kroner i det grønne skiftet hvert år i ti år.

De lufter også å ta Equinor av børs og endre selskapets mandat slik at det kan reorienteres til grønn vekst. I tillegg foreslår de å etablere et statlig, grønt eierselskap og et statlig fornybarselskap.

– Regjeringer sitter ofte fast i vante tankemønstre. Noen ganger trenger du institusjonelle innovasjoner, og jeg tror Norge er klar for det, sier medforfatter av rapporten Rainer Kattel ved University College London til E24.

Les også

Toppøkonom: Ta Equinor av børs

– Ikke det første vi skal gjøre

Tom-Christer Nilsen (H) sitter i næringskomiteen på Stortinget. Han syns ikke det er noen god idé å ta Equinor av børs og bruke selskapet som grønt verktøy.

– Selskapet har i dag en markedsverdi på over 500 milliarder kroner. Hvis vi ønsker å bruke penger på grønn omstilling så er kanskje ikke det første vi skal gjøre å bruke 150–160 milliarder på å kjøpe ut de andre aksjonærene, sier Nilsen.

Staten eier i dag 67 prosent av Equinor, mens resten av aksjene er i fri handel på Børsen.

– Jeg vil si at det er fornuftig at Equinor har den selskapsorganiseringen det har i dag. Og jeg ser ikke noen grunn til å endre på det, sier Nilsen.

Det blir neppe aktuelt å ta Equinor av børsen med det første, for flere av de største opposisjonspartiene er også skeptiske til forslaget.

Både Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik og Arbeiderpartiets Espen Barth Eide er positive til ideene i rapporten om en mer aktiv stat. Men ingen av dem støtter forslaget om å ta Equinor av børsen.

– Jeg tror Equinor skal forbli på børs, sier Eide til E24.

Nilsen vil ikke utelukke at det kan være behov for institusjonelle innovasjoner, som Kattel etterlyser. Men han påpeker at Norge allerede har et omfattende virkemiddelapparat, inkludert Enova og investeringsselskapet Nysnø.

– Vi kan nok bli nødt til å se virkemiddelapparat med nye blikk fremover, men jeg ser ikke de store hullene i systemet i dag, sier Nilsen.

Les også

Gigantallianse ber staten sette fart på norsk havvind: – Det haster ganske mye

Tappe Oljefondet: – Ikke fornuftig

Nilsen ser det heller ikke som aktuelt å følge rapportens råd om å satse opptil 1.000 milliarder kroner fra Oljefondet på det grønne skiftet over ti år.

– Det er ikke fornuftig. Handlingsregelen handler om hvor hurtig det er fornuftig å fase penger inn i norsk økonomi for å unngå overoppheting. Det er gjort grundige vurderinger av hvilket nivå pengebruken bør ligge på, sier Nilsen.

Han mener at det finnes mange gode formål, men at disse må prioriteres innenfor handlingsregelen. Regelen sier at regjeringen over tid skal begrense den årlige pengebruken til tre prosent av fondets verdi.

– Selv ikke dette landet har ubegrenset med ressurser og penger. Vi må forvalte dette på en klok måte for fremtiden, og prioritere innenfor det handlingsrommet vi har. Eller så kan vinningen gå opp i spinningen for norsk økonomi, for eksempel i form av økt inflasjon, sier Nilsen.

– Behøver ikke være så dramatisk

Atle Tranøy er tillitsvalgt i Aker-konsernet, og er en av deltagerne i Grønn Industri 21-samarbeidet som har finansiert rapporten. Han ser ikke på det som spesielt dramatisk å ta Equinor av børs, 20 år etter at det ble notert.

– Det å ta Equinor av børs behøver ikke å være et så dramatisk grep som det høres ut til, sier Tranøy til E24.

– Vi står ved et tidsskille hvor det er viktig å ta aktive grep for å skape ny og fremtidsrettet industriutvikling. Da må vi vurdere hvilke statlige instrumenter som er relevante. Det største industriselskapet vårt, som er delvis statlig eid, kan være et viktig verktøy i denne omstillingen, sier han.

Les også

Vil gjera Noreg til ei grøn kjempe med store, statlege investeringar

Vil bygge opp fremtidig verdiskaping

Tranøy er heller ikke fremmed for å hente mer penger fra Oljefondet til å omstille økonomien. Han mener at det er behov for å utvikle ny virksomhet som kan gi verdiskaping på sikt, når oljeaktiviteten er ventet å falle.

– Hva er det som gir trygghet for fremtidige generasjoner? Er det at Oljefondet har fete bankkonti og investeringer i utenlandske foretak og eiendommer? Eller er det at vi bygger opp realkapital som kan skape verdier og avkastning i fremtiden?

– Hadde jeg vært ung i dag hadde jeg følt meg betydelig tryggere hvis nasjonen la til rette for fremtidige inntekter, enn å feste lit til investeringer i alle slags globale selskaper, sier han.

Aker-systemet har den siste tiden etablert flere nye børsselskaper som posisjonerer seg for det grønne skiftet, som Aker Horizons, Aker Clean Hydrogen, Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind.

Konsernet er blant annet med i en allianse med NHO, Statkraft og Equinor som ønsker milliardsubsidier av havvind. Aker-selskapene driver også med fangst og lagring av CO₂, og drar fordel av statens milliardstøtte til Langskip-prosjektet.

Les også

Tesla-knekk på børs: Nicolay tar millionsjanse på kollaps

– Risikabelt

Tranøy mener at Norge ikke har tid til å vente og se hvordan det grønne skiftet går i andre land. Han peker på at land som Tyskland og Storbritannia satser tungt på områder som havvind, hydrogen og batterier.

– Skal vi vente og se hvordan de gjør det i det grønne skiftet? Det tror jeg er risikabelt, sier han.

– Vi bryter ikke sammen som nasjon ved at vi svir av 100 milliarder på å opprettholde kapasiteten under coronakrisen. Jeg mener også at det vil være merkelig å se på investeringer på noen hundre milliarder i fremtidig industriell infrastruktur som en stor utgiftspost som vil svi langt inn i fremtiden, sier Tranøy.

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet