Norge skal elektrifiseres med fornybar kraft

Den siste rapporten fra FNs klimapanel varsler kode rød. Det er alle kvinner og menn til pumpene for å nå klimamålene. Noe av nøkkelen er elektrifisering med fornybar kraft.

  • Stein Lier-Hansen
    Stein Lier-Hansen
    Adm. dir., Norsk Industri
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Norge vil bidra betydelig i denne dugnaden. Det er gledelig stor aktivitet i industrien om dagen. Flere prosjekter, blant annet for hydrogen, grønn ammoniakk og batteriproduksjon er på beddingen. Skal vi få realisert disse prosjektene er vi avhengige av en forsert nettutbygging samt et system som sikrer rikelig krafttilgang i årene som kommer. Ikke minst er vi avhengige av et deklareringssystem som ikke undergraver egenskapene til fornybar kraft produsert og brukt i Norge.

Nils Eirik Stamland, som er leder for Inovyns virksomhet i Norge, uttrykker sin fortvilelse over virkningen av ordningen med opprinnelsesgarantier i E24 den 1. september. Norske bedrifter frykter at investeringer kan trues hvis de må kjøpe opprinnelsesgarantier for å bevise at de faktisk bruker grønn strøm. Hele ordningen bør skrotes sier Stamland til E24.

Norsk Industri har over år tatt opp de økende utfordringene med ordningen. Den undergraver fordelene ved bruk av fornybar kraft i Norge. Ordningen fører til at investeringer like gjerne kan skje i et land der produktene produseres med kullkraft, som i Norge. Deklareringen løses lett ved å kjøpe en opprinnelsesgaranti fra Norge og dermed er fordelen ved å fysisk produsere med fornybar kraft nullet ut. På den måten taper både norsk verdiskaping og klimaet, slik Stamland viser.

Der er gledelig at Arbeiderpartiets Terje Lien-Aasland tar industrien på alvor og vil skrote hele ordningen dersom vi ikke får endret innretningen betydelig. Vi er mer bekymret for regjeringens kommentarer. OED ved statssekretær Tiller neglisjerer industriens bekymring og henviser til en nyopprettet klimadeklarasjon. Som Norsk Industri har sagt tidligere er denne deklarasjonen uegnet for dette formålet og har ingen legitimitet så lenge opprinnelsesgarantiene består.

Tiller sier videre at «norsk industri ikke er pålagt å bruke opprinnelsesgarantier for å dokumentere sitt strømforbruk,». Ja det er riktig at ikke myndighetene pålegger selskapene å kjøpe garantier. Men det forundrer meg at statssekretæren er så rolig når industrien roper varsku om at systemet for opprinnelsesgarantier gjør at markedet krever at industri som faktisk bruker grønn strøm i tillegg må kjøpe en garanti som beviser dette. Norge er en stor selger av opprinnelsesgarantier. Dette gjør at vi vil bli lyttet til om vi har innvendinger til ordningens virkemåte.

Energi Norge kommenterer i samme artikkel og viser til at dette er en felleseuropeisk dokumentasjonsstandard som viser fornybarheten i bedriftenes strøminnkjøp. I det ligger det at det er det samme om du produserer med kullkraft eller vannkraft så lenge du kjøper en garanti for at tilsvarende mengde med kraft er produsert et annet sted (det er det opprinnelsesgarantier er). For oss ser det ut som de undergraver verdien av eget produkt. Uansett, vi registrerer at Energi Norge ikke tar kundenes bekymring på alvor og vil ha mer av det samme og utvide ordningen.

Regjeringen må se ordningen i en større sammenheng. Konsekvensene av at industrien ikke reinvesterer eller bygger nytt i Norge, vil kunne få betydelig større samfunnsøkonomiske konsekvenser enn inntjeningen som i dag tilfaller det offentlige via kraftselskapene.

Vi mener at fysikken må telle. Skal opprinnelsesgarantiordningen videreføres må den endres slik at opprinnelsesgarantiene følger kraftkjøpet. Da vil ordningen gi mening. Om dette ikke lar seg gjøre, må ordningen avvikles. Norske myndigheter må si klart ifra om dette til Kommisjonen.

Vi setter vår lit til at en ny regjeringskonstellasjon tar industriens bekymring på alvor, slik at vi fortsatt kan bruke vår fornybare kraft som et reelt konkurransefortrinn.

Les også

Opplever økte krav om å dokumentere grønn strøm: – Hele ordningen bør skrotes

Les også

Selger garantier for ren kraft til Europa: Kraftbransjen får milliardinntekt

Les også

Støre vil satse grønt med kraft og nett

Les på E24+

Vil ha slutt på «grønnvasking» av kraften

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om