Ferske IEA-anslag frem til 2040: Venter fortsatt høyere oljeforbruk

Oljeforbruket ligger an til å stige med nær ti prosent til 2040, og oljeprisen kan stige til over 100 dollar fatet i samme periode, anslår IEA i en fersk rapport. Skal klimamålene nås, må derimot forbruket falle kraftig.

HØYERE FORBRUK: Verdens oljeforbruk ligger an til å stige med ti prosent til 2040, og prisen vil stige til over 100 dollar fatet i samme periode, ifølge ferske anslag fra Det internasjonale energibyrået (IEA), her ved direktør Fatih Birol. Men i et scenario der klimamålene nås, anslår IEA at oljeforbruket faller betydelig, mens prisene holder seg rundt 60 dollar fatet.
Det grønne skiftet
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Etterspørselen etter olje ligger an til å øke med nær 10 prosent og gassetterspørselen med nesten 40 prosent frem til 2040, viser ferske anslag fra Det internasjonale energibyrået (IEA).

Slik det ligger an nå, vil oljeforbruket trolig stige fra dagens 97 millioner fat per dag til rundt 106 millioner fat per dag i 2040, drevet av fortsatt oppgang i USAs produksjon av skiferolje, anslår IEA.

En slik utvikling vil kreve høyere oljepriser enn dagens pris på rundt 60 dollar fatet. IEA anslår at oljeprisen må stige til 88 dollar fatet i 2030 og 103 dollar fatet i 2040 for at tilbudet skal møte etterspørselen.

Anslagene er en del av byråets sentrale scenario «Stated Policies» (tidligere «New Policies»), som presenteres i den ferske rapporten «World Energy Outlook 2019».

Dette er vel å merke et scenario hvor verden ikke når klimamålene som ble nedsatt i Parisavtalen fra 2015. Skal klimamålene nås, så må forbruket av olje og kull i stedet falle betydelig, noe IEA har beskrevet inngående i et eget bærekraftsscenario i den 810 sider tykke rapporten.

Les også

Grønt skifte kan ramme olje- og gassinntekter: IEA råder oljeland til å omstille seg

Oljepris over 130 dollar fatet

I bærekraftsscenarioet faller global oljeetterspørsel til 67 millioner fat per dag i 2040. Kullbruken faller med fire prosent i året, og gassbruken stiger en periode, men avtar etter 2030, ifølge IEAs anslag. Dette scenarioet krever også betydelig bruk av fangst, lagring og bruk av klimagassen CO₂.

I bærekraftsscenarioet anslår IEA at oljeprisen vil ligge på 62 dollar fatet i 2030 og 59 dollar fatet i 2040, altså omtrent på dagens nivå.

IEA legger også frem det mer «klimapessimistiske» scenarioet «Current Policies», hvor byrået fremskriver dagens utvikling. I dette scenarioet øker verdens oljeforbruk til 121 millioner fat i 2040, mens oljeprisene stiger til 134 dollar fatet i samme periode.

STOR FORSKJELL: IEAs anslag for oljeprisen i 2040 varierer mellom 59 dollar fatet i «bærekraftsscenarioet» og 134 dollar fatet i «Current Policies»-scenarioet hvor oljebruken er høyest. Oljeetterspørselen i 2040 varierer mellom 67 millioner fat og 120 millioner fat i det mest «klimavennlige» og det mest «klimapessimistiske» scenarioet i IEAs World Energy Outlook-rapport.
Les også

Havvind kan dekke mange ganger verdens kraftbehov: – Potensialet er enormt

– Ingen lettvint løsning

– Det som kommer krystallklart frem i årets World Energy Outlook er at det ikke finnes én enkelt løsning eller lettvint løsning for å omstille globale energisystemer, sier IEA-direktør Fatih Birol i en melding.

– Mange teknologier og brensler har en rolle å spille på tvers av sektorer i økonomien. For at dette skal skje, trenger vi sterkt lederskap fra politikere, siden regjeringer har det klareste ansvaret for å handle og størst handlingsrom til å prege fremtiden, legger han til.

I fjorårets utgave av «World Energy Outlook» advarte IEA om et mulig prissjokk på 2020-tallet grunnet manglende investeringer, hvis USAs produksjonsvekst ikke fortsatte oppover og for få nye utbygginger ble besluttet.

«Skiferoljeproduksjonen er oppjustert i denne Outlook-rapporten, og det er noen tegn på økning i besluttede prosjekter i 2019. Vi fortsetter å overvåke nøye den langsiktige tilgangen til olje», skriver IEA.

Olje- og gassbransjen investerte 475 milliarder dollar i fjor, 42 prosent under toppnivået i 2014. Justert for kostnadskuttene i sektoren er nedgangen derimot bare på 16 prosent i perioden, ifølge IEA.

Les også

Oljeinvesteringene må opp, sier IEA: Frykter prissjokk på 2020-tallet

ULIKE SCENARIOER: Disse grafene viser energiforbruk og CO₂-utslipp (oransje linje, høyre akse) i ulike scenarioer i World Energy Outlook-rapporten. «Stated Policies» er IEAs sentrale scenario. «Sustainable Development» er scenarioet hvor verden når klimamålene fra Parisavtalen. «Current Policies» forutsetter at dagens utvikling fortsetter uten endringer.

Venter økning i USA

IEA anslår at noe av økningen i oljeproduksjon fremover kommer fra Norge, Brasil og Irak, men USA vil stå for en stor andel av oljeveksten i IEAs sentrale scenario. Det neste tiåret står USA for 85 prosent av den ventede oljeproduksjonsveksten og 30 prosent av gassveksten, ifølge byrået.

USAs produksjon av skiferolje øker i IEAs sentrale scenario fra dagens seks millioner fat per dag til en topp på 11 millioner fat per dag i 2035. En slik utvikling vil ramme Opec-landene, i alle fall på kort sikt, ifølge energibyrået.

«Økningen i USAs produksjon, sammen med økninger fra Norge og Brasil, betyr at Organisasjonen av oljeeksporterende lands (OPEC) andel av global oljeproduksjon faller til 36 prosent innen 2025, et nivå som ikke er sett siden 1990», skriver IEA.

Opecs markedsandel vil likevel øke igjen på sikt, tror IEA. Men overproduksjon av olje påvirker prisene, og IEA påpeker at enkelte tradisjonelle produsenter og eksportører opplever økt press på utviklingsmodellen sin i dagens marked.

«De har utsikter til en verden der markedet for deres rike oljeressurser ikke er garantert, og der reduserte inntekter fra hydrokarboner begrenser deres evne til å opprettholde investeringer oppstrøms, og begrenser investeringene som trengs for å diversifisere økonomiene deres», skriver IEA.

Les på E24+

Disse kan ta over styringen av Oljefondet

Ingen fasit

Energibyrået understreker at World Energy Outlook-rapporten ikke gir noen fasit på hvor verden skal være i 2030 og 2040. Dette vil avhenge av valgene som gjøres av selskaper og politiske ledere.

– Det vi vil poengtere når det gjelder bruken av anslagene i World Energy Outlook-rapportene, er at ved å forstå hvor dagens politikk kan føre oss, kan du også velge å gjøre noe med det. Det er viktig, sa IEAs direktør for energitilbud og investeringer Tim Gould på et webinar i forbindelse med utgivelsen av rapporten.

Det er også uenighet om modellene av fremtidig energibruk. Andre analysemiljøer har vært mer skeptiske til global oljevekst og mer optimistiske til veksten i fornybar energi enn det IEA har lagt opp til i sitt hovedscenario.

Norske DNV GL venter for eksempel en topp i globalt oljeforbruk alt i 2022.

Les også

Afrikansk energiboom kan gi muligheter for norske selskaper

Klimamålene krever økt effektivisering

I tillegg til energibruken er IEA også bekymret for at effektiviseringen av energibruken går for sakte, med en forbedring på 1,2 prosent i 2018. Behovet for kjøling og oppvarming stiger, og effektivisering av bygninger og industri er sentralt for å nå klimamålene, påpeker energibyrået.

IEA tegner opp en mulighet for å kutte globale årlige CO₂-utslipp fra dagens 33 milliarder tonn til rundt 10 milliarder tonn i 2050. De aller viktigste bidragene til dette vil være tiltak som energieffektivisering, fornybar energi og fangst, lagring og bruk av CO₂ (CCUS), påpeker byrået.

– Verden må umiddelbart sette laserfokus på å kutte globale utslipp. Dette krever en storkoalisjon av regjeringer, investorer, selskaper og alle andre som ønsker å håndtere klimaendringer, sier Birol.

Les også

Ap vil brenne av klimamilliarder – lover å ikke øke skattene for vanlige folk

Les på E24+

Derfor kan IEAs hydrogenrapport være en gamechanger

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. Det internasjonale energibyrået (IEA)
 3. Oljeproduksjon
 4. IEA
 5. Energiforbruk
 6. USA
 7. Fornybar energi

Flere artikler

 1. IEA-sjefen om norsk olje og gass: – Har fortsatt en viktig rolle å spille

 2. IEA jekker opp anslagene igjen: Venter 330 millioner elbiler i 2040

 3. IEA om norsk olje og gass: Venter oljefall etter 2025

 4. IEA om veksten i global energietterspørsel: Coronakrisen kan forskyve rekyl til 2025

 5. Nye IEA-anslag kan påvirke Equinors regnestykker: – Tester porteføljen vår på flere scenarioer