Finanstilsynet ser økt fare for grønnvasking av investeringer

Sterk etterspørsel etter grønne investeringer øker faren for såkalt grønnvasking – og dermed også risikoen for feilprising av verdipapirer.

Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen mener grønnvasking utgjør en fare for feilprising i markedet.
Det grønne skiftet
 • Camilla Knudsen
Publisert: Publisert:

Økt fokus på bærekraft og klima har medført en kraftig vekst i etterspørselen etter grønne investeringer. Samtidig øker sjansen for å bli lurt og at prisingen i markedet blir feil.

– Det er alltid fristende både for kapitalforvaltere og utstedere å markedsføre produktene de har som grønne uten å kunne belegge dette, og på den måten misbruke den tilliten investorene gir, sier tilsynsdirektør Morten Baltzersen til E24.

Finanstilsynet påpeker i en fersk rapport at faren for såkalt grønnvasking i verdipapirmarkedene har økt.

Grønnvasking refererer til at selskaper og verdipapirer markedsføres som bærekraftige uten at dette er tilstrekkelig dokumentert – med andre ord at investeringen ikke er så grønn som det påstås.

– Det er en fare. Da kan du også få betydelig feilprising. Men så er det jo også vanskelig å identifisere og skille ut grønne fra brune investeringer, det må vi erkjenne, legger han til.

Tilsynet nevner blant annet at mange grønne investeringsfond er betydelig mindre miljøvennlige eller grønne enn det gis uttrykk for.

Internasjonalt trekkes ofte utslippsjukset i Volkswagen frem som eksempel på grønnvasking. Det endte med milliardsøksmål fra investorer.

Les på E24+

Norge er i en særstilling for havvind – hvis vi ser bort fra vårt eget kraftmarked

Grønnvasking på agendaen i EU

Grønnvasking av investeringer er en fare som alle europeiske tilsynsmyndigheter nå er opptatt av, forteller Baltzersen.

– Vi har ikke noen regulering av hva som skal anses som grønne investeringer, men det er likevel viktig at markedsføringen av tjenester og produkter er basert på et skikkelig grunnlag. Det er noe vi kan se på, sier han.

Baltzersen utelukker imidlertid særnorske regler på dette feltet, og avventer derfor EU-kommisjonens arbeid på dette feltet.

– Vi er avhengig av at det utvikles et internasjonalt rammeverk for å klassifisere investeringsprodukter, sier han.

Tilsynet understreker at klassifiseringsstandarder og god informasjon om investeringsprosjekter er viktig for investorbeskyttelse, forbrukervern og hensynet til velfungerende markeder.

2019 blir nytt rekordår

Tidligere i høst oversteg antallet nye utstedelser av grønne lån og obligasjoner 200 milliarder dollar (1.836 milliarder kroner) på global basis, og 2019 blir dermed et nytt rekordår, ifølge Reuters.

Obligasjoner som er klassifisert som grønne, skal finansiere grønne prosjekter som for eksempel investeringer i fornybar energi.

Til tross for sterk internasjonal vekst, utgjør volumet av grønne obligasjoner likevel mindre enn én prosent av totalmarkedet globalt.

I Norden er andelen om lag fem prosent, der svenske utstedelser står for
mer enn halvparten.

I 2015 ble Oslo Børs den første børsen i verden som etablerte en egen liste over grønne obligasjonslån.

Siden den gang har totalt utestående volum på børsen steget til over 31 milliarder kroner. Det er særlig innen vannkraft det utstedes grønne obligasjoner i Norge, men annen energiforsyning og eiendom er også på listen.

Rapporten til FinanstilsynetHer kan du se den grønne listen på Oslo BørsGreen bond issuance surpasses $200 bln so far this year
Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. Finanstilsynet
 3. Klima
 4. Bærekraft
 5. Obligasjonslån
 6. Fornybar energi

Flere artikler

 1. Nordea merker bærekraft-rush: – Vi oversvømmes av grønnvasking

 2. Finansgiganten Pimco om grønn bølge: – Olje er langt unna å bli verdiløse eiendeler

 3. Betalt innhold

  Dette bør du vite om grønne obligasjoner

 4. EU-regler mot grønnvasking tar tid: Krangler om gassens rolle

 5. Grønn krisemedisin