Nysnø-direktør drømmer om fem milliarder inn. Nå.

Etter vel tre år leverer statens klimainvesteringsfond Nysnø et kvartalsresultat med 30 millioner kroner i overskudd. Fondet har nå 2,4 milliarder kroner i forvaltningskapital.

Investeringsdirektør Eivind Egeland Olsen bor i Gamle Stavanger. Snart får han sertifikat og vil kjøpe miljøvennlig bil. Men hvordan lade en elektrisk bil i disse omgivelsene?
Publisert: Publisert:

Men finansdirektøren i Nysnø, Eivind Egeland OIsen (35), skulle gjerne hatt mye mer.

– En virkelig stor engangsbevilgning på for eksempel fem milliarder kroner hadde gitt oss bedre forutsigbarhet og gjort det lettere å planlegge. Til nå har vi fått årlige bevilgninger på enten 700 millioner eller én milliard, sier Egeland Olsen til Aftenbladet/E24.

Han skynder seg å understreke at han ikke klager, og at både han og resten av ledelsen i Nysnø er godt fornøyde med de summene som regjeringen har bevilget. Det viktigste er forutsigbarhet på bevilgninger over tid.

– Investeringstakten vår har vært tilfredstillende, sier han.

Les på E24+

Siri Kalvig har tjent godt på sine grønne aksjer – nå må hun selge

Andeler i 11 selskaper

– Vi har nå investert direkte i 11 selskaper, og i mange ulike bransjer. Vi har også eierandeler i seks investeringsfond. Jeg er tilfreds med risikospredningen vi har i porteføljen vår i dag. Målet er likevel å investere i minst dobbelt så mange selskaper og flere fond, sier Egeland Olsen.

Og han har mange å velge mellom.

– Vi har en database på nesten 1000 selskaper som ønsker mer kapital. De aller, aller fleste er uaktuelle for oss, men det er også flere som oppfyller våre krav om bidrag til reduserte klimagassutslipp. Vi har gått grundig gjennom kanskje 100 av disse selskapene, og vi skal definitivt investere i noen av dem allerede i år.

Pengene finnes på bok.

– Utenom de investeringene vi allerede har forpliktet oss til, og de ca 300 millioner kronene vi har avsatt til oppfølgende investeringer i eksisterende portefølje, så har vi 600–700 millioner kroner som vi skal investere i nær framtid. Jeg håper at vi er fullfinansiert når året er omme.

– Det dukket opp en utrolig mulighet for meg da Nysnø ble lagt til Stavanger. Det føles svært meningsfullt å jobbe med dette, sier Eivind Egeland Olsen, oppvokst på Stokka i Stavanger.

Tidlig inne i Otovo

Det er investeringen på 61 millioner kroner i solenergiselskapet Otovo som er hovedårsaken til at Nysnø nå kan notere et regnskapsmessig overskudd. Nysnø eier 8,1 prosent av Otovo.

– Vi var tidlig inne i dette selskapet, og da det gikk på børsen Euronext Growth i februar, kunne vi justere opp verdien av våre aksjer der. Denne investeringen er egentlig skoleeksempel på det vi gjerne vil bidra med. Et ungt, miljøvennlig selskap, ganske modent, og i ferd med å vokse ut av Norge. Nå skjer nettopp det, og vi er innstilt på å være med en stund til. Vår investeringsstrategi er å gjøre gode realiseringer når tiden er inne, men vi har det ikke travelt. Vi håper å kunne gjøre noen tidlige realiseringer i løpet av et par år. Det er jo meningen at Nysnø skal levere solide overskudd etterhvert, sier Egeland Olsen.

Han trekker også fram selskapet eSmart Systems som et godt eksempel på investeringsstrategien. Selskapet har nylig fått store kontrakter i Tyskland og USA. Nysnø eier 9,3 prosent.

Fondsinvesteringene bidrar også positivt i kvartalsregnskapet, med 1,1 millioner kroner.

Investere ute også?

Nysnø sitt mandat begrenser investeringene til norske selskaper, eller selskaper som har virksomhet i Norge. Det betyr at Nysnø ikke kan investere i utenlandske selskaper med mindre de har virksomhet i Norge. Investeringsfond som selv har investert i selskaper Norge, er innenfor.

– En viktig begrunnelse for eksistensen vår er bidrag til grønn omstilling i Norge. Men det kan likevel være logisk å foreta direkteinvesteringer i selskaper også utenfor Norge. Ingenting er mer globalt enn klimaspørsmålet, og vi kan bidra til de viktigste målene våre ved å investere i gode, grønne selskaper internasjonalt. En slik omlegging ville utvidet Nysnø sitt investeringsunivers dramatisk.

Han minner om at de tre viktigste målene for Nysnø: Klimagassreduksjon, avkastning over tid og ringvirkninger i form av økte private investeringer og teknologiutvikling.

– Alt dette kan vi fremme også ved å investere internasjonalt. – Et norsk statlig klimainvesteringsfond hadde vært en svært attraktiv investeringspartner nær sagt hvor som helst i verden, sier Egeland Olsen.

Han understreker at dette er opp til eierne, i siste instans politikerne i Regjeringen og på Stortinget.

Grønn boble?

Egeland Olsen har en master i finans og økonomi fra NHH og Warwick Business School, og kom til Nysnø fra SR-Bank Markets. Han har vært partner i ABG Sundal Collier og jobbet ved The Royal Bank of Scotland og Jefferies i London.

– De siste par årene har grønne investeringer parktisk talt eksplodert. «Alle» skal være grønne nå. Er det en boble som snart sprekker?

– Mange børsnoterte såkalte grønne selskaper har opplevd en ganske kraftig nedkjøling de siste par månedene. Samtidig gjør de fleste det bedre enn børsindeksen for tradisjonelle selskaper det siste halvannet året. Men det er all grunn til å være mer selektiv nå. Med så mye kapital som har gått til denne sektoren i det siste, er det åpenbart at mange aksjer er blitt dyre, og i noen tilfeller for dyre. Det er også grunnen til at vi nå tenker oss enda grundigere om før vi investerer. Det er fortsatt mange attraktive investeringsmuligheter. Noe av «hypen» har avtatt.

Finne rett selskap

Da Egeland Olsen arbeidet i London så han tilbakeslaget som mange grønne selskaper fikk i 2011 på nært hold. Denne sektoren hadde hatt god tilgang på kapital fra 2006, men så tørket det ut.

– Forskjellen fra den gang til nå er først og fremst den rivende teknologiske utviklingen og endrede politiske forutsetninger. I dag er selskaper, investorer og forbrukere villige til å betale det nødvendige tillegget som sikrer en klimavennlig produksjon. Derfor tror jeg at bærekraftige investeringer har en svært lys framtid selv om enkelte selskaper viser seg å ikke ha livets rett. Det gjelder å investere i de riktige selskapene, og det jobber vi med hver eneste dag.

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om