Det grønne skiftet

Mer politisk brudulje om IEA-rapport: – Henger ikke på greip

Regjeringen bryter med Parisavtalen når den lar oljeletingen fortsette, mener SV. – Overhodet ikke, svarer klimaminister Sveinung Rotevatn.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

En fersk rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA) om hva som skal til for å kutte energisektorens utslipp til null i 2050 har blåst nytt liv i debatten om norsk sokkels fremtid.

Miljøvernere og flere partier tolker rapporten som at verden ikke trenger ett eneste nytt olje- og gassfelt etter 2021. Forsvarerne av fortsatt leting påpeker at IEA-rapporten også legger mange andre forutsetninger til grunn.

Onsdag ble olje- og energiminister Tina Bru (H) utfordret i Stortinget av Per Espen Stoknes (MDG) til å stanse oljeletingen. Hun sa blant annet at det er for tidlig å si hvor konkurransedyktig norsk olje og gass vil være i fremtiden.

Torsdag ble klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) utfordret av Lars Haltbrekken (SV) om det samme.

Les også

Utfordret Bru om nye olje og gassfelt: – Ansvarspulverisering

– Ikke å bryte Parisavtalen

Haltbrekken mener at regjeringen legger opp til å bryte Parisavtalens mål om å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader gjennom å tildele lisenser i 25. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Dette avviser Rotevatn.

– Regjeringen legger overhodet ikke opp til å bryte Parisavtalen. Tvert imot, Norge er blant de første landene i verden som forsterker sitt klimamål under Parisavtalen, sier Rotevatn.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– Det er ikke å bryte Parisavtalen, det er å etterleve den etter beste evne, sier han.

Statsråden påpeker at det er reelle uenigheter mellom ulike partier om ulike sider ved olje- og gasspolitikken, også innad i regjeringen.

– Det betyr at da må man forhandle og finne løsninger, enten det handler om iskanten, Lofoten, Vesterålen og Senja eller det handler om oljeskatteregimet eller om konsesjonsrunder og TFO-runder, sier Rotevatn.

– Det tror jeg representanten Haltbrekken og hans parti er svært klar over, i alle fall har de betydelig erfaring med det, sier han.

Hverken SV eller Venstre ønsker nye lisenstildelinger på norsk sokkel, men så langt har begge partier måttet gå med på fortsatt oljeleting siden politiske storebrødre som Ap, H, Sp og Frp ønsker det.

– Henger ikke på greip

Haltbrekken mener at regjeringens argumentasjon ikke er logisk.

– Det statsråden sier henger ikke helt på greip, sier han.

Han mener at Rotevatn ikke kan si at regjeringen ikke vil bryte 1,5-gradersmålet, når den samtidig gjennomfører en politikk som han mener IEA-rapporten sier er i strid med dette målet.

– Så jeg tror jeg får spørre hvordan statsråden greier å gjennomføre denne ulogiske slutningen, sier Haltbrekken.

– Etter Parisavtalen så forplikter land seg til å redusere sine egne, nasjonale utslipp. Det er grunnstammen i internasjonal klimapolitikk, sier Rotevatn.

– Det er det vi nå gjør, legger han til.

– Mindre rom for fossile ressurser

Rotevatn understreker at IEA ikke kommer med noen anbefalinger til enkeltland som Norge i sin rapport.

– Det som har endret seg noe fra tidligere rapporter er blant annet at de i mindre grad enn før legger vekt på CO₂-fangst og -lagring og treplanting, som medfører at da er det mindre rom for fossile ressurser, og man trenger betydelig større utbygging av fornybar energi, sier Rotevatn.

Rotevatn understreker at Parisavtalen overlater til hvert enkelt land å kutte sine utslipp, og at IEA-rapporten ikke endrer på dette.

– Det er selvsagt et interessant scenario å studere, og det er en viktig rapport, men regjeringens klimapolitikk er godt beskrevet i klimaplanen. Den oppfyller Parisavtalens mål, og vil sørge for at utslippene i Norge fortsetter å gå ned, sier Rotevatn.

IEAs spådommer om olje og gass forutsetter blant annet en mangedobling av utbyggingen av vindkraft globalt til 390 gigawatt årlig innen 2030.

Flere norske partier er skeptiske til økt utbygging av vindkraft på land, inkludert SV og MDG. Partiene støtter imidlertid begge en storstilt utbygging av havvind.

Mener klimarisikoen øker

Thina Saltvedt i Nordea er tidligere oljeanalytiker, men skiftet felt til å bli analytiker innen bærekraft og klimarisiko.

– Kan Norge bygge ut flere felt?

– Det IEA sier med sitt scenario i denne rapporten er at verden ikke vil ha bruk for mer olje enn 24 millioner fat per dag i 2050, en nedgang på om lag 75 prosent. Og hvis det skjer, så trenger vi ikke flere nye felt, sier Saltvedt til E24.

– Vi må fortsatt investere noe i de eksisterende feltene, men alt det som man investerer i nye felt fremover, det risikerer man at kan bli «stranded assets», sier hun.

Det betyr at investeringene kan bli ulønnsomme.

Stortinget vedtok i fjor en krisepakke for oljebransjen med skatteutsettelser. Bransjen venter ifølge Statistisk sentralbyrå å levere inn et «svært høyt antall» nye utbyggingsplaner i 2022.

Bærekraftsanalytiker Thina Saltvedt i Nordea.
Les også

Bru vil ikke vurdere klimarisiko i oljen: – Det er aktørene i næringen som har mest kunnskap

– Er ikke diskusjonen nå

Saltvedt er skeptisk til argumentet om at Norge kan bygge ut flere felt hvis andre land legger ned produksjon med høyere utslipp, for eksempel innen oljesand i Canada.

– Det at Norge kan produsere renere og at vi derfor kan sette i gang nye felt, det er ikke diskusjonen nå. Vi skal ikke bygge noen flere nye felt. Men de områdene som slipper ut minst vil kunne ha en konkurransefordel når CO₂-prisene øker, sier Saltvedt.

Dette var også et argument som olje- og energiminister Tina Bru trakk frem i Stortinget denne uken.

Saltvedt påpeker at IEAs nullutslippsrapport anslår at noen få land med lave kostnader vil stå for størsteparten av produksjonen. I IEAs scenario vil Opec-landene stå for over halvparten av produksjonen i 2050, anslår IEA.

– Da står det igjen 11 millioner fat per dag til resten av verden. Både USA og Russland produserer i dag mer enn det, og disse er blant landene som skal dele på denne gjenværende potten, sier Saltvedt.

Les også

Venter svært mange nye olje- og gassprosjekter i 2022: – Det var dette vi advarte mot

– Kan tjene penger

– Hvilke forutsetninger vil kunne gjøre det lønnsomt å fortsette å bygge ut nye norske olje- og gassfelt?

– Det vil i så fall bety at vi ikke når 1,5-gradersmålet. IEA sier også at denne rapporten kommer ut akkurat nå nettopp fordi at det å nå klimamålene krever at politikerne tar sterkere grep. Det må bli mye dyrere å slippe ut CO₂, og vi må ha raskere utbygging av fornybar energi, sier Saltvedt.

– Hvis det ikke skjer, så kan vi kanskje tjene penger på det. Men verden er jo enig i at vi skal nå dette målet, sier hun.

– Hvordan bedømmer du risikoen knyttet til nye norske utbygginger nå som verden etter alt å dømme står overfor en omfattende omstilling?

– Det er definitivt større risiko enn før. Dette er en sensasjonell rapport. Dette går på alt fra risikoen for hva man kan tjene på nye felt, til at man låser inn ressurser som kapital, arbeidskraft og teknologi i en sektor som burde vært omstilt raskere, sier Saltvedt.

Les også

Oljenæringen slår tilbake mot SV: – Ingen grunn til å bekymre seg

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. Parisavtalen
 3. Norsk sokkel
 4. Klima
 5. Oljepolitikk
 6. IEA
 7. Olje

Flere artikler

 1. Nye IEA-anslag kan påvirke Equinors regnestykker: – Tester porteføljen vår på flere scenarioer

 2. Betalt innhold

  Usikkerhet om ny olje og gass: Dette må du vite om IEAs sjokkrapport

 3. Utfordret Bru om nye olje og gassfelt: – Ansvarspulverisering

 4. Venter svært mange nye olje- og gassprosjekter i 2022: – Det var dette vi advarte mot

 5. Equinor legger frem fersk energirapport: – Jo lenger vi går i feil retning, jo vanskeligere blir det å omstille