Globale CO2-utslipp på vei opp etter corona-fall i 2020

Globale CO₂-utslipp er på vei opp igjen etter et betydelig fall i coronaåret 2020, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA). Fortsatt er global vekst avhengig av store mengder fossil energi.

Illustrasjonsbilde av kullkraftverket Dave Johnson i Wyoming, USA.
Det grønne skiftet
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Coronakrisen førte i fjor til det største fallet i globale CO₂-utslipp siden andre verdenskrig, skriver IEA i en melding.

De globale energirelaterte utslippene falt til 31,5 milliarder tonn CO₂-ekvivalenter i 2020, seks prosent ned fra året før, påpeker det Paris-baserte energibyrået.

Mot slutten av året steg imidlertid utslippene igjen. Ifølge IEA var de energirelaterte utslippene to prosent høyere i desember i fjor enn samme måned året før. Bakgrunnen var at økonomien hentet seg inn igjen.

– Oppgangen i globale karbonutslipp mot slutten av fjoråret er en sterk advarsel om at det ikke blir gjort nok for å få fart på omstillingen til ren energi globalt, sier IEA-direktør Fatih Birol i en melding.

– Hvis regjeringen ikke raskt gjør de riktige valgene, kan dette true verdens historiske mulighet til å gjøre 2019 til den endelige toppen for globale utslipp, sier han.

Mener 2021 er avgjørende

IEA tok i fjor til orde for en global storsatsing på ren energi, men tallene er klare. Bruken av fossil energi er fortsatt sentral for å fyre opp under global vekst, og dette erkjenner også Birol.

– Våre tall viser at vi går tilbake til å fortsette å være like utslippsintensive som før. Dette året er avgjørende for internasjonal klimahandling, sier Birol.

– Disse seneste tallene er en klar påminnelse om den enorme utfordringen vi har i å raskt omstille det globale energisystemet, sier han.

Les også

IEA varsler plan for nullutslipp: – 2021 kan bli et avgjørende år

Legger frem plan

IEA understreker at det er en svær utfordring å kunne begrense utslippene samtidig som verden ønsker økonomisk vekst og energisikkerhet.

I mai vil byrået legge frem en plan for hvordan energibransjen innen 2050 kan kutte nettoutslippene sine til null. Det vil kreve en omfattende og trolig svært dyr omlegging av det globale energisystemet, som i stor grad er avhengig av fossile løsninger som kull, olje og gass.

Stadig flere land har lagt frem løfter om å nå netto nullutslipp innen midten av dette århundret, men utviklingen viser ifølge IEA hva som kan skje hvis ikke dette følges opp av rask handling.

– Hvis dagens forventninger om en økonomisk opphenting i år blir bekreftet, og uten store politiske endringer i verdens største økonomier, ligger globale utslipp an til å øke i 2021, sier Birol.

Det var også store regionale forskjeller i utviklingen i utslippene i fjor. Kinas klimautslipp steg med 0,8 prosent i 2020 fra året før. Kina var først ute med å lette på smitteverntiltakene etter krisen, og den eneste store økonomien som hadde vekst i fjor, påpeker IEA. Utslippene i USA falt med 10 prosent i 2020.

Birol er likevel noe mer optimistisk for de globale klimamålene enn tidligere. Han peker blant annet på at USA har trådt inn i Parisavtalen igjen, at Kina har satt seg et mål om netto nullutslipp i 2060 og at EU fortsetter sin grønne satsing gjennom sin såkalte Green Deal.

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. Klimautslipp
 3. CO2
 4. Det internasjonale energibyrået (IEA)
 5. Parisavtalen
 6. Klima

Flere artikler

 1. IEA venter sterk oppgang i CO₂-utslippene: – Dette er en alvorlig advarsel

 2. IEAs plan for å nå klimamålene: – Kanskje den største utfordringen for menneskeheten noensinne

 3. IEA: Største oppgang i fornybar siden 1999

 4. IEA etterlyser grønt taktskifte: – Vi investerer ikke nok til å møte fremtidens energibehov

 5. Fersk IEA-rapport: Ser tegn til at oljebransjen omstiller