Ville at Portugal skulle garantere for norsk kloakk-klimaprosjekt

Nedre Romerike Avløpsselskap ville at staten Portugal skulle garantere for et biogassanlegg i Lillestrøm på grunn av utbyggerens usikre økonomi.

Hugo Correia / Reuters
 • Anders Fjellberg (Stavanger Aftenblad)
 • Eirik Billingsø Elvevold
Publisert:

Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA), som eies av fire kommuner på Østlandet, avlyste nylig en anbudskonkurranse om å bygge nytt biogassanlegg i Lillestrøm.

Anlegget skal lage biogass av kloakk fra 350.000 innbyggere på Romerike og i Glåmdalen og være «regionens største bidrag til å oppnå regjeringens klimamål».

Nedre Romerike Avløpsselskap skal bruke rundt 800 millioner kroner på å bygge et anlegg for å lage biogass av avløpsslam.

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS

Rett før jul ble det portugisiske selskapet Efacec innstilt som anbudsvinner, men i starten av februar trakk NRA i nødbremsen og disket Efacec fordi selskapets økonomi ble vurdert som for usikker.

Før Efacec ble disket, forsøkte NRA å få den portugisiske staten til å garantere for byggingen av biogassanlegget, viser dokumenter E24 har fått innsyn i.

Ifølge NRA vil det bli avholdt en ny anbudskonkurranse for biogassanlegget, men det er ikke klart når det skjer eller i hvilken form. Nå utredes «ulike tekniske alternativer».

– Vårt fokus er å fullføre oppdraget og å forvalte våre eieres penger så optimalt det lar seg gjøre, sier daglig leder Thomes Trømborg i en pressemelding.

Les også

Millionkontrakt skulle signeres «rett over nyttår». Nå avlyses konkurransen

Krevde statsgaranti som nødløsning

Portugal har eid 71,73 prosent av Efacec siden i fjor sommer. Da måtte staten redde selskapet fra en dyp krise ved å nasjonalisere aksjene til daværende hovedeier, Isabel dos Santos, datteren til Angolas tidligere president.

Efacecs krise oppsto i første halvår 2020 som følge av at dos Santos ble siktet for hvitvasking og bedrageri etter korrupsjonsavsløringen «Luanda Leaks». På toppen kom effektene av coronapandemien.

Dos Santos har avvist alle anklager, og mener hun er utsatt for politisk forfølgelse fra Angolas nye president.

Isabel dos Santos, datter av Angolas tidligere president, etterforskes for tiden i en av de største globale korrupsjonssakene de siste årene, etter en dokumentlekkasje i januar 2020. Dos Santos nekter for å ha gjort noe galt.

Toby Melville / Reuters

I starten av januar 2021, etter å ha innstilt Efacec som vinner, begynte NRA å undersøke selskapets økonomi på nytt. Samtidig undersøkte NRA mulighetene for å sikre eksterne garantier dersom Efacec ikke var solid nok.

Da NRA oppdaget at de ikke lenger kunne godkjenne tilbudet fra Efacec, forsøkte de å få hovedaksjonær Portugal til å garantere for biogassanlegget.

«Denne garantien må gjelde i hele kontraktsperioden selv om majoritetseier selger sin aksjepost i selskapet, med mindre NRA aksepterer at ny eier utsteder en tilsvarende garanti som erstatning for den opprinnelige garantien», står det i et brev fra NRA til Efacec, datert 13. januar 2021.

NRA ba om avklaring fra Efacec innen fem dager.

Les også

Anbudsdrama på Romerike: Trakk i nødbremsen et halvår etter krise ble kjent

«Ville reist politiske spørsmål»

Efacec var ikke begeistret over forslaget. I et møte med NRA den 18. januar gjorde de det klart at Portugal ikke ville stille noen garanti.

Samme dag skrev Efacec i et brev at en statlig garanti kunne være begrenset av regelverket for statsstøtte og «ville reist politiske spørsmål som ikke bare vil forsinke prosessen, men også føre til en debatt ingen av de involverte partene er tjente med».

Kravet om en garanti var ifølge Efacec «hverken standard markedspraksis eller påkrevd av Efacecs nåværende finansielle situasjon».

En digital modell viser en mulig plassering av biogassanlegget i Krogstad Miljøpark i Lillestrøm kommune øst for Oslo. Det planlagte anlegget skal produsere miljøvennlig biogass fra kloakken til 350.000 innbyggere på Romerike og i Glåmdalen.

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS

Måtte finne ny tredjepart innen tre dager

Men NRA nektet å godkjenne Efacec med mindre en ekstern tredjepart garanterte for prosjektet.

NRA sendte derfor et nytt brev til Efacec med tre dagers frist til å avklare om det var mulig å skaffe en garanti fra en annen tredjepart enn Portugal.

«NRA innser at det vil kunne være krevende å få en slik garanti, men ber Efacec om å gi en avklaring av dette høy prioritet,» skriver NRA i brevet 25. januar.

Også dette kravet ble avvist fra Efacec, som mente de hadde dokumentert at økonomien var god nok for anbudet. Kravene om ytterligere garantier ble beskrevet «uforholdsmessige» og umulige på så kort varsel.

«De nye kravene fra NRA i denne delen av prosessen er langt fra standard i bransjen i lignende anbud», skrev Efacec i et brev til NRA 28. januar.

Få dager senere, 2. februar, ble Efacec varslet av NRA om at de var avvist fra anbudskonkurransen.

Efacecs hovedkontor i Porto nord i Portugal.

Efacec

Efacec vurderer rettslige skritt

I ukene før anbudet ble avlyst, forsøkte Efacec å overbevise NRA. De foreslo at morselskapet i konsernet, Efacec Power Solutions, kunne garantere for prosjektet, og påpekte at statens vilkår for reprivatiseringen forpliktet nye eiere til å sikre selskapet mer penger.

Efacec hevder at de har fått kontroll på den økonomiske situasjonen. De stiller seg uforstående til at NRA avviste dem fra anbudskonkurransen, og vurderer «alle tilgjengelige rettslige skritt».

Les også

Presidentdatter i korrupsjonsskandale fikk grønt lys i biogass-anbud på Romerike

I en kommentar til E24 skriver Efacec at anklagene mot Isabel dos Santos har gått utover Efacecs omdømme, men ikke på noen måte påvirket selskapets økonomiske kapasitet til å bygge biogassanlegget på Romerike.

– Det er et faktum som er godt dokumentert og belyst i våre svar til NRA, skriver Sandra Pombo, kommunikasjonsdirektør i Efacec, til E24.

Pombo påpeker at NRA fikk tilbud om å møte styret i Efaces statlige holdingselskap, Parpública, for en gjennomgang av selskapets reprivatisering.

Hun viser også til at Efacec fikk et lån på 70 millioner euro i august 2020, har ordre på prosjekter verdt over 500 millioner euro, og at selskapet gjennomfører langt større prosjekter andre steder i verden.

– Vi gjentar vår forbløffelse over hvordan anbudsprosessen ble håndtert, samt anbudets uventede, motstridende og plutselige kansellering, skriver Pombo.

Les også

Privat selskap avviste presidentdatter: – En viktig årsak var daværende eierforhold

NRA-sjefen mener konklusjonen var klar

NRA konkluderte, sammen med sine eksterne rådgivere, med at en morselskapsgaranti fra Efacec Power Solutions ikke var tilstrekkelig fordi hele Efacec-konsernet hadde lignende økonomiske problemer. Usikkerheten rundt Portugals eierskap og eventuelle nye eiere ble også vurdert som for stor.

NRA-sjef Thomes Trømborg sier til E24 at de har håndtert anbudsprosessen i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser.

Trømborg sier det var en «klar konklusjon» at Efacec innfridde kravene til økonomisk soliditet da de ble prekvalifisert til anbudet høsten 2019, og en «like klar konklusjon» at de ikke innfridde kravene basert på dokumentasjon for regnskapsåret 2019 og første halvår 2020.

– NRA kan ikke basere sine analyser på Efacec sine egne forventninger til fremtidige estimater og prognoser som er fremmet i brev fra selskapet, da det hefter vesentlig usikkerhet ved denne type opplysninger. Utover dette synes det ikke naturlig å saksbehandle anbudet i mediene, skriver Trømborg i en e-post til E24.

Publisert:
mail

DET GRØNNE SKIFTET

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Portugal
 2. Lillestrøm
 3. Biogass
 4. Kloakk

Flere artikler

 1. Millionkontrakt skulle signeres «rett over nyttår». Nå avlyses konkurransen

 2. Portugal ringte Norge umiddelbart etter avvist biogasstilbud – er «veldig bekymret»

 3. Hevder kontrakt på 200 millioner ble avlyst på grunn av «kalde føtter»

 4. Innrømmer regelbrudd i anbudsdrama på Romerike

 5. Privat selskap avviste presidentdatter: – En viktig årsak var daværende eierforhold