Det grønne skiftet

Fersk IEA-rapport: Ser tegn til at oljebransjen omstiller

Verden investerer fortsatt ikke nok i ren energi til å nå klimamålene, ifølge IEA. Byrået ser tegn til omstilling i oljebransjen, men fortsatt står ren energi bare for en brøkdel av investeringene.

Verden jekker opp energiinvesteringene i 2021, tror IEA. Men fortsatt går det for sakte til å kunne kutte ut kullet, oljen og gassen og nå klimamålene. Dette er havvindanlegget Burbo Bank.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Nylig skapte en IEA-rapport usikkerhet om behovet for nye olje- og gassfelt etter 2021. Da blusset debatten om oljens fremtid opp igjen, siden Norge planlegger mange nye felt også etter 2021.

I neste uke, 9. juni, kommer IEA også med en større rapport om hvordan verden kan finansiere den grønne omstillingen som trengs for å nå klimamålene.

Men først legger Det internasjonale energibyrået (IEA) frem sin ferske rapport om globale energiinvesteringer.

I rapporten World Energy Investment 2021 anslår IEA at energiinvesteringene vil øke med nesten 10 prosent i 2021 til 1.900 milliarder dollar, eller 15.700 milliarder kroner. Det er mer enn verdien av det norske Oljefondet.

IEA ser også noen tegn til at oljebransjen begynner å omstille og investere mer i ren energi, selv om veksten kommer fra et svært lavt nivå.

Fortsatt går imidlertid omstillingen bort fra kull, olje og gass for sakte til å begrense global oppvarming til 1,5 grader over førindustrielt nivå, påpeker IEA.

«Forbruket på ren omstilling til ren energi må øke mye raskere for å nå klimamålene», skriver byrået.

IEAs anslag på globale energiinvesteringer i 2021, fordelt på sektor. Investeringene i oppstrøms olje- og gassvirksomhet falt mye i fjor, men tar seg noe opp i år. Fornybarinvesteringene i kraftsektoren fortsetter oppover.

Mer kraft enn olje

IEA venter at 2021 blir sjette år på rad hvor de globale investeringene i kraftsektoren er høyere enn i olje- og gassbransjen.

Strømprodusentene vil i år øke investeringene med fem prosent til 820 milliarder dollar, som er tidenes høyeste nivå, ifølge IEA. I fjor lå disse investeringene flatt sammenlignet med året før.

Fornybar energi vil stå for 70 prosent av disse investeringene. Kraftsektoren får også mer for pengene enn før. Utbyggerne får fire ganger mer strøm for hver dollar de investerer i solceller enn for ti år siden, grunnet teknologiutvikling og fallende kostnader, påpeker IEA.

– Oppgangen i energiinvesteringer er velkommen, og jeg er oppmuntret av å se at mer flyter inn i fornybar energi, sier IEA-sjef Dr. Fatih Birol.

– Men det må mobiliseres større ressurser til fornybar energi for å sikre at verden kommer på sporet av netto nullutslipp i 2050. Basert på vårt nullutslipps-veikart må rene energiinvesteringer tredobles innen 2030, sier han.

Dr. Fatih Birol er leder for Det internasjonale energibyrået (IEA).
Les også

IEA: Største oppgang i fornybar siden 1999

Øker oljeinvesteringene

Oljebransjen ventes å øke sine investeringer med ti prosent i 2021, etter en kraftig nedtur i coronaåret 2020. Fortsatt vil investeringene ligge godt under nivået før coronakrisen, ifølge IEA.

Investeringene er imidlertid skjevt fordelt. De store, multinasjonale oljeselskapene er ventet å investere omtrent det samme i år som i fjor, mens noen nasjonale oljeselskaper investerer mer og potensielt kan ta markedsandeler hvis etterspørselen tar seg opp fremover, påpeker IEA.

De internasjonale oljeselskapene står nå for rundt 25 prosent av investeringene i oppstrøms olje- og gassvirksomhet. Midt på 2010-tallet sto de for 40 prosent, påpeker IEA.

Verdien av oppstrøms olje- og gassvirksomhet er sårbar for fallende priser. Wood Mackenzie anslo nylig at verdien av denne virksomheten kan være på 23.000 milliarder dollar før skatt hvis etterspørselen fortsetter å øke.

Tar verden kraftige klimagrep kan verdiene derimot falle til ned mot 9.000 milliarder dollar, påpekte Wood Mackenzie.

Les også

Verden har aldri brukt mer på grønt skifte: Investerte over 500 milliarder dollar i fjor

Oljebransjen har begynt omstillingen

IEA påpeker også at oljebransjen ser ut til å trappe opp investeringene i ren energi. Men det skjer fra et lavt nivå. Byrået venter at andelen av oljebransjens investeringer som går til ren energi vil øke fra én prosent i fjor til fire prosent i år.

For noen ledende europeiske oljeselskaper kan andelen av investeringene som går til ren energi komme helt opp i ti prosent, påpeker IEA. Byrået trekker frem noen av de europeiske oljeaktørene:

 • BP har kunngjort at selskapet vil øke sine årlige investeringer i ren energi fra 500 millioner dollar i 2019 til 3–4 milliarder dollar innen 2025 og fem milliarder dollar i året innen 2030.
 • Total sier at 2,5 milliarder dollar av selskapets totale investeringer på 12 til 13 milliarder dollar i 2021 vil går til fornybar energi og strøm, inkludert gasskraft.
 • Enis strategiske plan for 2021–24 legger opp til at 20 prosent av investeringene på syv milliarder i året skal gå til ren energi
Investeringer i ren energi fra de store børsnoterte oljeselskapene, i tillegg til ADNOC, China National Petroleum Corporation, CNOOC, Equinor, Gazprom, Kuwait Petroleum Corporation, Lukoil, Petrobras, Repsol, Rosneft, Saudi Aramco, Sinopec og Sonatrach.
Les også

IEAs plan for å nå klimamålene: – Kanskje den største utfordringen for menneskeheten noensinne

Trenger mer ren energi

Det brukes totalt rundt 750 milliarder dollar på rene energiløsninger i 2021, anslår IEA. Men det er altfor lite til å nå klimamålene fra Parisavtalen.

«Investeringene må dobles på 2020-tallet for å holde temperaturøkningen under to grader, og mer enn tredoble seg for å holde døren åpen for en stabilisering på 1,5 grader», skriver IEA.

Det blir tatt færre investeringsbeslutninger innen kullkraft, som har større karbonfotavtrykk enn de fleste andre energiformer. I 2021 blir det godkjent 80 prosent færre kullkraftverk enn for fem år siden, ifølge IEA.

Men kull er ikke dødt. Fortsatt kommer det nye kullkraftverk, særlig i Kina og andre asiatiske land, påpeker IEA.

Investeringsbeslutninger i ny kull- og gasskraft i 2015 til 2020. Det bygges fortsatt nye kull- og gasskraftverk i verden, men takten er langt lavere enn i 2015.

Les også:

Les også

Utfordret Bru om nye olje og gassfelt: – Ansvarspulverisering

Les også

Mer politisk brudulje om IEA-rapport: – Henger ikke på greip

Les også

Mener IEA endrer premissene for norsk oljedebatt: – Bør være en skikkelig vekker

Les på E24+

Equinor mener verden ennå kan trenge nye norske oljefelt

Les også

Venter svært mange nye olje- og gassprosjekter i 2022: – Det var dette vi advarte mot

Les også

Mener IEA endrer premissene for norsk oljedebatt: – Bør være en skikkelig vekker

Les også

Omstilling kan true oljeverdier for tusenvis av milliarder: – Fremtidig etterspørsel og pris er høyst usikker

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. IEA
 3. Det internasjonale energibyrået (IEA)
 4. Olje
 5. Gass
 6. Strøm
 7. Klima

Flere artikler

 1. IEAs plan for å nå klimamålene: – Kanskje den største utfordringen for menneskeheten noensinne

 2. IEA etterlyser grønt taktskifte: – Vi investerer ikke nok til å møte fremtidens energibehov

 3. Mener IEA endrer premissene for norsk oljedebatt: – Bør være en skikkelig vekker

 4. Equinor legger frem fersk energirapport: – Jo lenger vi går i feil retning, jo vanskeligere blir det å omstille

 5. IEA: Største oppgang i fornybar siden 1999