Det grønne skiftet

Leder Yaras ferske satsing på ammoniakk: – Et vell av nye muligheter

Yara har drevet med ammoniakk til landbruksformål i over 100 år. Sjefen for Yaras nye enhet for ren ammoniakk ser store muligheter også innen transport og industri.

Magnus Krogh Ankarstrand leder Yaras enhet for ren ammoniakk.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Denne uken meldte Yara om et nytt samarbeid med det japanske kraftselskapet Jera om potensielle leveranser av ren ammoniakk. Den skal erstatte fossil energi i produksjon av kraft og varme.

Yara ble splittet ut av Hydro og notert i 2004, og har drevet med ammoniakk i over 100 år. I februar etablerte selskapet en ny enhet for ren ammoniakk, ledet av Magnus Krogh Ankarstrand.

– Det er en enormt spennende mulighet. Yara har vært i ammoniakk i over hundre år, men inntil nå har vi solgt den på grunn av nitrogenet. Nå begynner vi å selge den på grunn av hydrogenet også. Det gir et vell av nye muligheter, sier Ankarstrand til E24.

Yaras ammoniakk brukes for det meste til kunstgjødsel i landbruket. Ammoniakk (NH3) inneholder nitrogen, som er viktig for planter. Men den inneholder også hydrogen, og ammoniakk er egnet som drivstoff blant annet til skip (se faktaboks).

– Egenskapene som gjør at man kan brenne den uten å slippe ut CO₂, og at vi etter hvert kan produsere også uten CO₂-utslipp, det åpner nye muligheter. Ammoniakk kan også brukes til å erstatte fossil energi i industri og transportsektoren, sier Ankarstrand.

Les også

Yara satser på ammoniakk i Japan: – Banebrytende

Ønsker store volumer

Yaras avtale med japanske Jera har potensial til å skape store muligheter på sikt. Jera har antydet et behov på 30 millioner tonn ammoniakk innen 2050.

– Det er mer ammoniakk enn det som handles og skipes i markedet i dag, sier Ankarstrand.

I dag handles det ifølge Yara rundt 25 millioner tonn ammoniakk på det åpne markedet globalt. Totalt er verdens produksjon av ammoniakk på 170 millioner tonn, men det meste av dette går rett inn i gjødselproduksjon.

– Vi har vært i Japan i veldig lang tid, men da på gjødselsiden hvor vi har solgt premiumprodukter i femti år. Vi har også hatt noe ammoniakkleveranser i senere tid, sier Yara-sjef Svein Tore Holsether til E24.

Yaras anlegg i Pilbara i Australia.

– Det som er spennende nå er det som skjer innen energisektoren og de ambisjonene som Japan har. Med størrelsen på dette landet og strømproduksjonen så blir det veldig raskt skala på dette. Vi har jobbet med å etablere partnerskap som kan skape etterspørsel i stor skala. Japan trenger fornybar energi, og hvordan skal de få den dit? Da kan ammoniakk være et svar, sier Holsether.

For å kunne levere til Japan ser Yara for seg å produsere ammoniakk basert på grønt og blått hydrogen (se faktaboks) som kan produseres ved Pilbara-anlegget i Australia.

Les også

Ser lys fremtid for hydrogen i Norge: – Kan få en eksportverdi på 100 milliarder kroner

Stort marked for hydrogen

Yara er ikke det eneste selskapet som vil satse på produksjon av grønt hydrogen og ammoniakk. Ifølge ferske tall fra Aurora Energy Research planlegges det globalt elektrolyseprosjekter på 213,5 gigawatt, mens det i dag bare er 0,2 gigawatt elektrolysører i drift. Det kan gi en årlig produksjon på inntil 32 millioner tonn hydrogen.

85 prosent av denne kapasiteten blir planlagt i Europa, sier Aurora. Tyskland er det mest attraktive markedet, men også Italia, Polen og Storbritannia har store planer for grønt hydrogen.

Samtidig er det så langt trolig bare Frankrike, Norge og Sverige som har lave nok utslipp i sine kraftsektorer til å kunne produsere grønt hydrogen innenfor EUs kommende regler for bærekraft (taksonomien), anslår Aurora.

Ser muligheter i Norge

Bain & Company sa nylig til E24 at Norge potensielt kan skape eksportverdier for 100 milliarder innen hydrogen på sikt. Norske kraftaktører med NHO og LO i ryggen ba nylig regjeringen om å sette seg et mål på 1,5-2 gigawatt elektrolyse innen 2030, og etablere en garantiordning (såkalte differansekontrakter).

Polen har satt seg et mål om to gigawatt elektrolyse og vil innføre differansekontrakter innen 2025 for å nå målet, ifølge Aurora Energy Research.

Statlig hjelp ville også kunne hjelpe Yara, som ønsker å ta i bruk grønt hydrogen i stedet for gass i produksjonen av ammoniakk i Porsgrunn. Dette tiltaket kan kutte norske utslipp med 800.000 tonn i året.

– Dette er som med sol og vindkraft, de første prosjektene vil være dyre. Man må bygge anlegg og skalere opp før dette kan bli økonomisk bærekraftig. Vi er opptatt av læring gjennom store prosjekter som det vi planlegger i Porsgrunn, sier Ankarstrand.

Les også

Yara-sjefen trenger støtte til grønn ammoniakk i Porsgrunn: – Vi snakker om et stort prosjekt

Les også

Yaras eiere kan vente seg pengedryss: – Bare se på historien

Vil lagre CO₂

Hydrogen og ammoniakk kan erstatte fossil energi i tilfeller hvor direkte bruk av strøm ikke er mulig. Det krever imidlertid mye energi å lage dem, og i dag er det mest lønnsomme å basere seg på naturgass.

Så langt er det ifølge Yara to til fire ganger dyrere å produsere grønt ammoniakk enn fossilbasert ammoniakk. Kostnadene må videre ned for at det skal være lønnsomt uten subsidier.

Yara-sjef Svein Tore Holsether.

Yara vil også produsere blå ammoniakk, men da må CO₂ fjernes og lagres, og det trengs et CO₂-lager som kan koste mye. Equinor, Total og Shells CO₂-lager Northern Lights skal etter planen koste 14 milliarder kroner.

– Konkurransedyktigheten for CO₂-lagring og ammoniakk varierer, det kommer an på om man har tilgjengelig lagringsplass og hvilke skatteincentiver og CO₂-prising som foreligger. I USA og Australia ligger forholdene godt til rette for prosjekter innen blå ammoniakk, sier Ankarstrand.

– Har dere noe sted til å lagre CO₂?

– Det er gode muligheter for fangst og lagring av CO₂ i Australia. Yara har også fabrikker i Freeport i Texas, som også er veldig gunstig for denne teknologien, fordi det er tilgjengelige reservoarer for lagring og fordi amerikanske myndigheter er ivrige på å drive frem blå ammoniakk, sier Ankarstrand.

Yara har også prosjekter i Europa som ligger nær nye lagringsprosjekter som er under planlegging, som et prosjekt med Ørsted i Nederland. Den nederlandske regjeringen vil ifølge Reuters gi støtte på inntil 2,4 milliarder euro (24,1 milliarder kroner) til et CO₂-lagringsprosjekt som blant andre Exxon og Shell står bak.

– EU ser ut til å noe motvillig erkjenne at blått ammoniakk må til på kort sikt, men den langsiktige muligheten er særlig på grønn ammoniakk fordi utslippene skal ned mot null, sier Ankarstrand.

Les også

LO og NHO går sammen med kraftaktører: Vil ha storsatsing på grønt hydrogen

– Tjener penger allerede i dag

Det siste året har det kommet en rekke nye, grønne selskaper på handelsplassen Euronext Growth, men flere av dem er under oppbygging og tjener så langt ikke penger. Yaras enhet for ren ammoniakk har et litt annet utgangspunkt, ifølge Yara-sjef Svein Tore Holsether.

– Denne virksomheten tjener penger allerede i dag, sier han.

– Den handler med ammoniakk, og har en stor flåte og en eksisterende infrastruktur både i produksjon og lagring, og har en positiv ebitda (brutto driftsresultat, journ.anm.). Det vil selvfølgelig være investeringer som kommer, men de vil være knyttet til prosjekter som må ha en avkastning, sier Holsether.

Yara har en flåte på 11 ammoniakkskip, hvorav fem er heleide. Yara har også 18 ammoniakkterminaler med en lagringskapasitet på totalt 580.000 tonn.

Les også

Regjeringen dobler hydrogensatsingen: Lover 100 nye millioner

Les også

Vurderer hydrogenfabrikk i Kvinesdal: – Ser at planene for hydrogen akselererer i Norge

Les også

Hydros hydrogensatsing kan havne på børs

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. Hydrogen
 3. Yara
 4. Fornybar energi
 5. Svein Tore Holsether

Flere artikler

 1. Yara satser på ammoniakk i Japan: – Banebrytende

 2. Yara inngår ny avtale om grønn ammoniakk i Japan

 3. Skal selge ammoniakk til skip: Yara inngår avtale med råvarekjempe

 4. Gjødselgigant vil forsyne skipsfarten med grønt drivstoff

 5. Yara og Linde bygger demoanlegg for hydrogen