Slår alarm om kraftforsyninga: brems i det grøne skiftet og tap av arbeidsplassar i Vestland

Sviktande kraftforsyning stoppar ikkje berre ny industri i bergensområdet, det hindrar også grøn omstilling i eksisterande industri i Vestland. Dette ifølgje ein fersk rapport om kraftsituasjonen.

Vestland er ein stor eksportør av elektrisk kraft, samtidig er det lite ny kraft tilgjengeleg både i ytre og indre delar av fylket. Det går fram av ein ny rapport laga av konsulentselskapet EY på oppdrag frå Vestland fylkeskommune og Innovasjon Noreg. Rapporten er laga i samband med prosjektet Grøn region Vestland.

Les hele saken med abonnement
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet