Det grønne skiftet

Vil at staten skal være pådriver i grønt skifte: – Kan forene den rødgrønne siden

Rødgrønne partier som SV, Sp og Ap støtter en større rolle for staten i det grønne skiftet, slik en fersk rapport foreslår. Men de avviser å ta Equinor av børs eller tappe mer fra Oljefondet.

Her løftes noen av Equinors turbiner i forbindelse med Hywind Skottland-prosjektet i 2017.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Denne uken omtalte E24 en rapport fra University College London og toppøkonomen Mariana Mazzucato, hvor det kom flere oppsiktsvekkende forslag:

 • ta ut mer penger fra Oljefondet og investere dem i det grønne skiftet gjennom en statlig, grønn investeringsbank, for å dekke et investeringsbehov som er beregnet til 100 milliarder kroner i året i ti år
 • ta Equinor av børs og endre mandatet for å gjøre selskapet grønnere

Rapporten «The Green Giant: New Industrial Strategy for Norway» er finansiert av samarbeidet Grønn Industri 21, hvor blant andre Aker Solutions, LO og tankesmien Manifest står bak.

Forfatterne foreslår at staten skal ta en rekke grep for å drive omstillingen fremover, blant annet å opprette en grønn investeringsbank, et statlig fornybarselskap og et statlig grønt eierselskap.

Les også

Toppøkonom: Ta Equinor av børs

Stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap).

Flere av de rødgrønne partiene på Stortinget er positive til Mazzucatos ideer om en mer aktiv statlig næringspolitikk.

Stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap) var med i utvalget som skrev notatet «Grønn vekst for framtida», som også lente seg mye på Mazzucatos ideer om en mer aktiv stat.

– Et strategisk løft for ny industri er noe som kan forene den rødgrønne siden i politikken, sier Eide til E24.

– Dette at staten må spille en sentral rolle i det grønne skiftet vil være et hovedskille mellom regjeringen og de rødgrønne partiene, fra Senterpartiet til Rødt, sier han.

Les også

Toppøkonom: Ta Equinor av børs

Vil beholde Equinor på børs

Arbeiderpartiet vil imidlertid ikke støtte ideen i rapporten om å endre handlingsregelen slik at man kan bruke mer penger fra Oljefondet på det grønne skiftet.

Eide vil heller ikke ta Equinor av børs, men han er åpen for at staten skal legge noen føringer.

– Jeg tror Equinor skal forbli på børs og at det skal forbli ett selskap og ikke deles. Men jeg mener vi skal bruke vår dominerende eiermakt mye tydeligere for å sette et mål om at Equinor skal være en motor for den grønne nyindustrialiseringen av Norge, akkurat slik Statoil var det i starten av oljeøkonomien, sier Eide.

Eide vil ikke ta ut oljepenger ut over det dagens handlingsregel tilsier. Denne regelen sier at regjeringens årlige uttak fra Oljefondet over tid skal begrenses til tre prosent av fondsverdien.

– Jeg er enig i mye når det gjelder bruk av aktiv offentlig næringspolitikk, men denne rapporten tar også til orde for å ta ut mer penger fra Oljefondet, og det er ikke vi enig i. Jeg tror det er lurt å holde seg til samfunnskontrakten om at fondet skal være en kilde til evigvarende avkastning, sier Eide.

Les også

SV legger frem planen «Grønn Ny Deal»: – Her vil det være mange store investeringer

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

– Kan være et viktig felles prosjekt

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) tror også at de rødgrønne kan enes om statens rolle i det grønne skiftet.

– Det å bli enige om en mer aktiv statlig næringspolitikk som kan gi store utslippskutt og samtidig gjøre noe med Norges gigantiske handelsunderskudd og skape nye arbeidsplasser, det kan absolutt være et viktig felles prosjekt for de rødgrønne partiene, sier Gjelsvik til E24.

Heller ikke han ønsker å ta Equinor av børs, og han vil heller ikke umiddelbart åpne for å ta ut mye mer fra Oljefondet. Men Senterpartiet er åpent for noen av ideene fra Mazzucato.

– Senterpartiet har selv foreslått et grønt investeringsselskap, og har også tatt til orde for å danne en industribank og at staten går inn og tar en mer aktiv rolle i næringspolitikken, sier Gjelsvik.

– Hvor mye man skal investere, det kommer an på hva pengene skal brukes til. Vi foreslo et investeringsselskap med en kapital på 10 milliarder til å begynne med, men mente at det kunne økes vesentlig etter hvert, sier han.

– Hva tenker du om å ta Equinor av børs og bruke selskapet som grønt verktøy?

– Det ønsker ikke vi. Equinor jobber målrettet og bra innenfor sine rammer, og jeg mener de har gitt viktige bidrag både til å redusere utslippene på norsk sokkel og gjennom sin satsing på fornybar energi, sier han.

Les også

Vil låne ut statlige milliarder til grønn omstilling

Stortingsrepresentant og SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

SV: – Ganske nøktert

SV la denne uken frem en egen plan for hvordan klimamålene skal nås, hvor ett av grepene var en statlig grønn investeringsbank som skal trappes opp til 55 milliarder kroner i 2030. SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes tror at mer aktiv statlig næringspolitikk kan forene de rødgrønne partiene frem mot høstens valg.

– Det er tvingende nødvendig at et rødgrønt prosjekt lykkes med den store omstillingen av norsk økonomi. Noen store grep og satsinger må komme ut av en ny flertallskonstellasjon, hvis ikke så er vi fortapt, sier Fylkesnes til E24.

Han mener at Mazzucatos rapport er i slekt med SVs plan om et rettferdig grønt skifte, og avviser ikke å bruke mer penger fra Oljefondet for å sikre det grønne skiftet.

– Det høres ganske mye ut, men det er egentlig ganske nøkternt. Ser du på et normalår så investerer oljebransjen i Norge rundt 170 milliarder. Så vi er vant til langt større summer i den delen av økonomien. Skal vi ha sjanse til å hevde oss i det grønne skiftet, må vi tenke i den retning, sier han.

Fylkesnes sier at SV lenge har tenkt på å ta Equinor av børs og bruke selskapet som grønt verktøy. Han er imidlertid ikke sikker på om det er det riktige å gjøre.

– Spørsmålet er om det overhodet er mulig å vri et miljø som er så knyttet til petroleumsøkonomien i en sånn retning. Denne rapporten peker på det fundamentale i at nøkkelen til det grønne skiftet er å bruke kompetansen fra oljeindustrien på nye områder, sier han.

Også Rødt støtter en mer aktiv stat i det grønne skiftet.

– Det er på høy tid å legge om kursen fra næringsnøytral til aktiv industripolitikk, der vi tar i bruk mange av de samme virkemidlene som vi brukte da vi i sin tid bygget opp oljebransjen. Dette har Rødt ment lenge, og det er gledelig at de andre rødgrønne partiene nå har lignende tanker, sier nestleder Marie Sneve Martinussen i Rødt til E24.

Hun er også åpen for Mazzucatos forslag om å bruke Equinor som grønt redskap.

– Vi støtter et forslag om å ta Equinor av børs, sier Martinussen.

Les også

Vil gjera Noreg til ei grøn kjempe med store, statlege investeringar

– Mulighet som må gripes

Rapporten fra University College London er bestilt av Grønn Industri 21, som blant annet støttes av Aker Solutions, LO, ingeniørorganisasjonen Nito og Framtiden i våre hender. Magnus Marsdal er leder for tankesmien Manifest, og leder også arbeidet i Grønn Industri 21.

– Denne rapporten viser det som kan bli det store felles prosjektet for de rødgrønne i norsk politikk, sier Marsdal til E24.

– Her forener du klimaungdommen og industrigubbene, du får ned globale utslipp og bygger lokale arbeidsplasser. Men det krever en helt annen form for næringspolitikk enn i dag, sier han.

Han sier at rapporten foreslår å sette tydelige mål og åpne for store, statlige investeringer. Dette kan oppnås gjennom bransjeavtaler med konkrete mål for satsingene på for eksempel havvind og hydrogen, påpeker han.

– Dette er en mulighet som må gripes. Vi kan transformere Norge fra fossil koloss til grønn gigant, men det krever at staten involverer seg mer i omstillingen, sier Marsdal.

Les også

Mener industrivekst kan kreve mer vindkraft: – Her ligger noen utfordringer

Stortingsrepresentant Tom-Christer Nilsen (H) sitter i næringskomiteen.

– Har en ekstremt aktiv rolle

Stortingsrepresentant Tom-Christer Nilsen (H) syns ikke at staten skal ta noen større rolle enn den har i dag, og avviser både å ta Equinor av børs og det å rokke ved rammeverket for oljepengebruken for å få fart på omstillingen.

Han viser til at staten allerede har virkemidler som Enova og Nysnø, og ønsker heller en diskusjon om hvordan disse kan brukes i det grønne skiftet.

– Jeg tror at vi i Norge av og til har vanskelig for å se at staten allerede er svært aktiv. Statlig eierskap utgjør rundt en tredjedel av eierskapet på Oslo Børs. Det er en uvanlig høy andel i vestlige økonomier, sier Nilsen til E24.

– Staten har en ekstremt aktiv rolle i norsk økonomi. Det er et spørsmål om hvor dominerende staten kan bli før det fortrenger privat risikokapital. Her kan staten også komme i en rolle hvor den er både eier, selger og kunde, sier han.

Les også

Avviser at det går for tregt med havvind: – Må gjøre en ordentlig jobb

Les også

Yara-sjefen trenger støtte til grønn ammoniakk i Porsgrunn: – Vi snakker om et stort prosjekt

Les også

Norge bruker 4 milliarder krisekroner til grønt skifte: – Katastrofalt dårlig

Les også

Stadig dyrere å slippe ut klimagasser: – Tror mange har fått tilbake troen

Les også

Etterlyser grønn industriavtale med staten: Tror eksportverdien kan dobles

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. Omstilling
 3. Klimapolitikk
 4. Handlingsregelen
 5. Equinor
 6. Næringspolitikk
 7. Torgeir Knag Fylkesnes

Flere artikler

 1. Vil ikke ta Equinor av børs

 2. Toppøkonom: Ta Equinor av børs

 3. Sp vil ha statlig grønt investeringsselskap på 100 milliarder

 4. Kravene om grønne, statlige milliarder: Frykter dårlige prosjekter med liten klimaeffekt

 5. Fenomenet Mariana Mazzucato