NVE legger frem ny veileder: Forventer søknader om solkraftverk

NVE venter flere søknader om å bygge ut større solkraftverk i Norge, etter kraftig fallende kostnader de siste årene. Nå legger de frem en veileder.

Dette bildet er fra et solkraftverk i svenske Strängnäs.
Publisert: Publisert:

I Norge har solcelleanlegg så langt vært forbeholdt hytter og hus, men de siste årene har kostnadene falt så mye at også større anlegg kan være aktuelt.

Det sier Norges vassdrags- og energidirektorat i en melding.

«Solkraft er den kraftproduksjonsteknologien som vokser raskest i verden, og i årene fremover forventer NVE at det vil komme inn flere konsesjonssøknader for solkraftverk i Norge», skriver NVE.

De har derfor utarbeidet en veiledning for hvordan man går frem for å søke om konsesjon for et slikt anlegg. Mindre anlegg på tak trenger ikke konsesjon, men større anlegg for salg av kraft trenger konsesjon fra NVE.

«Etter hvert som kostnadene fortsetter å falle, vil det bli mer aktuelt å bygge ut større solkraftverk for å produsere strøm til markedet. Da øker interessen for bakkemonterte anlegg», skriver NVE.

Flere norske aktører

Det finnes allerede eksempler på solkraftverk som bygges ut i Norden uten subsidier. Det internasjonale energibyrået (IEA) varslet allerede for fire år siden en ny tidsalder for solenergi.

Norge har flere solkraftaktører, men disse bygger ut sine anlegg utenlands.

Scatec la denne uken frem planer om å investere opp mot 100 milliarder frem til 2025. Onsdag meldte solkraftselskapet Norsk Solar at de ville hente penger og gå på børs.

Statkraft kjøpte i høst Solarcentury for 1,45 milliarder kroner.

Les også

Stavanger-selskap henter over 100 millioner – og vil på børs

– NVE har til nå ikke fått inn søknader om solkraftverk, men vi har fått signaler om at flere prosjekter er planlagt, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

– Vi forventer derfor å få solkraftanlegg til konsesjonsbehandling i årene som kommer, sier hun.

Les også

Nytt veikart om solkraft: – Kan bygge ut mye mer

Installasjonen falt i fjor

Det ble installert 40 megawatt solceller i Norge i 2020, mot 51 megawatt (MW) i 2019 og 23,5 MW i 2018, ifølge Solenergiklyngen.

De mener at det er stort potensial i å utnytte enda mer av norske tak, og la i fjor frem et veikart som viste muligheter for investeringer på 20–40 milliarder på solceller i Norge det neste tiåret.

Det teoretiske potensialet for solceller i Norge er på hele 30 terawattimer (TWh) årlig kraftproduksjon, mente klyngen. Norge brukte i fjor rundt 136 Twh.

Ifølge veikartet kan en bred solbransje i Norge potensielt sysselsette 10.000 årsverk og få en årlig omsetning på om lag 60 milliarder kroner i 2030.

Les også

Studie om 100 prosent fornybar energi i Europa: – Det er absolutt mulig

– Kan ha negative virkninger

NVE har tidligere opplevd mye motstand mot noen av konsesjonene de har gitt til vindbransjen. Nordberg understreker at solkraftverk er plasskrevende, og at det må gjøres grundige vurderinger før det gis konsesjon.

– Anlegg kan ha negative virkninger som man må vurdere opp mot fordelene. Et solkraftverk kan for eksempel påvirke hvordan kvalitetene av et friluftsområde oppleves, eller det kan ha konsekvenser for blant annet naturmangfold og landbruk. Derfor er det viktig å gjøre grundige vurderinger i de kommende prosjektene, sier hun.

Olje- og energidepartementet holder for øvrig for tiden på med en veileder for konsesjonssøknader innen havvind, som også er et nytt område for vannkraftlandet Norge.

Les også

Equinor tester flytende solkraft på Frøya

Les også

Solenergibransjen etterlyser omstilling: – På tide at Norge får øynene opp for sol

Les også

Oljefondets infrastruktur-planer: Vind og sol i USA og Europa

Les også

Solkraften kan mangedobles, men i år blir det brems: – Håndbrekket er på

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet