Forsvarsbygg stiller ingen miljøkrav i offentlig anbud

Forsvarsbygg lyser ut en anbudskonkurranse på avfallshåndtering for opp til fem år uten å stille miljøkrav. Det strider mot selskapets og statens egen handlingsplan, mener Avfall Norge.

Akershus festning er et av flere bygg som Forsvarsdepartementet drifter for forsvarssektoren.
Publisert: Publisert:

I en anbudskonkurranse om suge- og spyletjenester for region Hålogaland, region Viken og region øst, er det ikke stilt miljøkrav. Det eneste tildelingskriteriet er pris.

Avtalen skal dekke behovet for tjenester vedrørende tømming, kontroll og rengjøring av olje- og fettutskillere, og mer.

– Dette blir som å peke nese til politikere, politiske vedtak og næringslivet, sier Kåre Fostervold i Avfall Norge til E24.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og ivaretar 12.830 bygg og anlegg spredd rundt i Norge. De totale kostnadene for 2021 var på 10,7 milliarder kroner.

Les på E24+

Snart kommer varmen til Oslo. Disse tre satser 10 milliarder for å kjøle ned byen.

I fjor høst la regjeringen frem en handlingsplan som skal øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser. Dette etter flere år med utredninger for å finne ut av hvordan offentlig sektor kan bidra til grønn omstilling og innovasjon.

Til sammen kjøper offentlig sektor inn varer og tjenester for rundt 600 milliarder kroner i året.

Ifølge Miljødirektoratet bidrar de offentlige anskaffelser til rundt 16 prosent av Norges klimafotavtrykk.

Kåre Fostervold i Avfall Norge.

Ikke modne nok aktører

I en e-post skriver Lena Bratsberg, seksjonsleder for rammeavtaler og innkjøp i Forsvarsbygg, at det ikke var hensiktsmessig å bruke miljø som tildelingskriterium i dette spesifikke anbudet.

– I denne konkrete anskaffelsen på suge- og spyletjenester har vi i dialog med markedet vurdert at det ikke ville være hensiktsmessig å bruke miljø som tildelingskriterium, men at miljøhensyn ivaretas i andre krav.

Forsvarsbygg opplyser om at de har snakket med aktører i forkant.

– Her spurte vi spesifikt om hva som ville være gode miljøkrav å stille. Aktørenes tilbakemelding var at transportflåten deres ikke var moden nok til å bruke miljø som tildelingskriterium for transport, sier Bratsberg.

Nøkkelselskaper

E24 har tidligere skrevet om Statsbygg, som lyste ut en anbudskonkurranse på avfallshåndtering for Regjeringskvartalet og Folkeinstituttet uten å stille miljøkrav.

De endte opp med å droppe anbudskonkurransen og utlyste en ny – med miljøkrav.

Lena Bratsberg, seksjonsleder for rammeavtaler og innkjøp i Forsvarsbygg.

I regjeringens handlingsplan om offentlige anskaffelser trekkes blant annet Forsvarsbygg Statsbygg frem som to av nøkkelvirksomhetene som skal bane vei for å øke andelen klima- og miljøvennlige innkjøp.

«Forsvarsbygg bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom å ta hensyn til miljø -og samfunnsansvar i alle anskaffelser», heter det i planen.

Stilte miljøkrav i forkant

Bratsberg fra Forsvarsbygg påpeker at de står fritt til å kunne vurdere hva som er mest hensiktsmessig fra konkurranse til konkurranse.

– I denne konkrete anskaffelsen har vi miljø med både som kvalifikasjonskrav og kontraktskrav, en direkte konsekvens av tilbakemeldingene vi fikk i dialog med markedet, sier hun.

Les også

Statlige ledere må ta større ansvar for å få i gang sirkulærøkonomien

Det er også stilt krav om at leverandørene må være miljøsertifisert for å kunne delta i konkurransen, opplyser Bratsberg.

– Vi har senest i vår kjørt relativt store konkurranser på renovasjon, for Viken, Oslo, Innlandet og Hålogaland. Her har vi tildelt på miljø, både på transport og på materialgjenvinningsgrad. Dette gir en betydelig miljøeffekt gjennom størrelse og modenhet i markedet.

Frykter treg omstilling

Fostervold fra Avfall Norge mener at Forsvarsbygg og andre statlige aktører som ikke stiller miljøkrav som tildelingskriterium hemmer den grønne omstillingen og markedet for klimavennlige løsninger.

– Vi får stadig tips fra våre medlemmer på at miljø ikke blir brukt som tildelingskriterium i offentlige anbud. Vi frykter at mange med ansvar for offentlig innkjøp fortsatt ikke har tatt innover seg hvor mye det haster med en omstilling til grønnere innkjøp, sier han.

Han mener regjeringen må endre anskaffelsesforskriften slik at man blir nødt til å vekte miljø i offentlige anskaffelser.

– Vi kan ikke la dette være et valg enhver innkjøper vurderer fra gang til gang, sier Fostervold.

Les også

Statsbygg stilte ingen miljøkrav i offentlig anbud – nå avlyser de anbudskonkurransen

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om