Forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo, slik det ser ut i dag.

Derfor ser Europa til Klemetsrud

Med to anlegg har Norge en unik mulighet til å bli global pioneer innen karbonfangst- og lagring - og dermed skape helt nye, og mye større, eksportmuligheter.

  • Aslak Hjelde
    Aslak Hjelde
    CEO i Kanfa Group, en del av TechnipFMC-konsernet. De er blant partnerne bak karbonfangst-prosjektet på Klemetsrud
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Denne høsten følger store energiselskaper i Europa spent med på hva som skjer på Klemetsrud i Oslo. Tillat meg å forklare hvorfor:

Klimateknologi som for få år siden var nær ønsketenkning, er i dag en realitet.

Energimarkedene i Europa endrer seg raskere enn ventet, drevet av strengere regulering, grønne omstillingspakker, ny teknologi og endrede forbruksmønstre.

Les også: Vil droppe CO2-fangst på Klemetsrud: Kan torpedere Oslos klimamål

Ikke uventet ligger energinasjonen Norge helt i forkant av utviklingen, blant annet når det kommer til karbonfangst- og lagring.

Med kompetanse fra olje- og gassindustrien, nærhet til trygg lagringsplass i Nordsjøen, rikelig tilgang på industriprosjekter og en aktiv næringspolitikk, er dette et naturlig satsingsområde.

Klemetsrud-anlegget, slik det vil se ut om et karbonfangst-anlegg bygges.

Før sommeren kom det en rapport på bestilling fra regjeringen der Atkins og Oslo Economics anbefaler å bygge ut karbonfangstanlegg på sementfabrikken til Norcem. Det synes vi er bra.

Men, dersom Norge ønsker å realisere industri- og eksportmulighetene som ligger i fangst og lagring for Norge, er det nødvendig med to anlegg: Både Norcem og søppelhåndteringsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

I TechnipFMC sitter vi tett på det europeiske markedet for fangst og lagring, og kartlegger potensielle kjøpere og deres behov. Basert på denne kunnskapen er det særlig tre faktorer som gjør at Klemetsrud vil øke eksport- og verdiskapningspotensialet fra Norges satsing på fangst og lagring:

For det første, avfallsanlegg og innlandsindustri blir viktige markeder. Bare i Europa er det over 450 avfallsanlegg som kan dra nytte av karbonfangstteknologien som utvikles på Klemetsrud. Det er derfor viktig få demonstrert at også industrianlegg som ikke ligger ved havn, kan få en fungerende kjede for karbonfangst.

For det andre, kundene vil sette krav til høy fangstgrad. Norcem trenger bare å fange 50 prosent av utslippene, men Klemetsrud kan fange 95 prosent. De siste prosentene er de vanskeligste å fange. Samtidig, dersom kundene setter krav til nullutslipp, må det utvikles løsninger som sikrer kontinuerlig oppetid og full effekt av fangstanlegget.

For det tredje, to anlegg gir klyngeeffekter. Med utbygging av Klemetsrud vil milliarder i kontraktsverdier bli tildelt over 50 ulike leverandører fra hele Norge.

For flere år siden var det nettopp klyngeeffekter og ekspertisen på Kongsberg, Lysaker, i Orkdal, Bergen og Stavanger som var avgjørende for at oljeselskaper som TechnipFMC investerte i Norge. Herfra har vi utviklet løsninger innen oljeservice og ledet utbygging av oljeinstallasjoner verden rundt, fra Mexicogulfen til Australia. Nordsjøen har vært vårt «labratorium» for utvikling av ny teknologi, og er en viktig årsak til at vi nå vil legge satsingen på fangst og lagring til Norge.

Les også: Vil bruke 6,9 mrd. på prestisjetung CO₂-lagring

Med to anlegg som fanger og lagrer karbon fra to ulike industrier, vil Norge skape sårt tiltrengte oppdrag for norske leverandørbedrifter som i dag sliter med fallende ordrereserve fra en krevende olje- og gassindustri. Prosjektene hos Fortum, Norcem og Northern Lights kan skape 3.700 grønne teknologiarbeidsplasser allerede over de neste fire årene. På lengre sikt kan fangst og lagring skape titusener av grønne arbeidsplasser i Norge. Vi er glade for å registrere at satsing på to anlegg er et samlet krav fra NHO og LO.

På toppen av industri- og eksportmulighetene, gir to fangstanlegg dobbel klimagevinst til en marginalt høyere kostnad: med kun 30 prosent høyere investeringer, vil det bli fanget 100 prosent mer karbon – 800.000 tonn pr. år med to anlegg, mot 400.000 tonn pr. år ved Norcem alene.

Norge og europeisk energisektor har lange tradisjoner innen olje og gass. Nå må vi sammen finne flere ben å stå på.

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet