Det grønne skiftet

Greenpeace om norske oljeplaner: – Like urealistisk som julenissen

Verden planlegger å produsere mer enn dobbelt så mye fossil energi som det er rom for innen klimamålene i 2030, ifølge en fersk rapport. Norske oljeplaner er urealistiske, sier Greenpeace.

SOKKELENS FREMTID: Fossilproduserende land vil levere mye mer fossil energi frem til 2030 enn det som er mulig innenfor klimamålene, ifølge en fersk rapport. Greenpeace mener Norge bør sette på bremsen i oljeletingen. Dette er kjempefeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen, som bidrar til økt norsk oljeproduksjon de neste årene.

Equinor
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Norge har en plan om å produsere «så lenge det er etterspørsel etter olje og gass i verden», ifølge olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Men dersom alle land som produserer olje, gass og kull fortsetter som planlagt, så kan vi bare glemme å nå de globale klimamålene, ifølge rapporten «The Production Gap» som ble lagt frem onsdag av blant andre Cicero, Stockholm Environment Institute og FNs miljøprogram UNEP.

Greenpeace mener rapporten viser at Norge må skifte kurs i olje- og gasspolitikken.

– Det virker som at Kjell-Børge Freiberg har glemt at vi har signert Parisavtalen. Troen på et evig oljeeventyr er like urealistisk som julenissen, skriver Greenpeace-leder Frode Pleym i en e-post til E24.

– Vi har et karbonbudsjett vi må forholde oss til, og denne rapporten peker jo nettopp på at norsk oljepolitikk bidrar til å sprenge dette karbonbudsjettet, legger han til.

Les også

Rapport: Klimaomstillingen går for sakte

– Er for mye

Cicero-forsker Bård Lahn er medforfatter til rapporten. Han sier at den ikke legger noen spesiell byrde på Norge som enkeltstående produsent av olje og gass, men derimot slår fast at de samlede planene for fossilproduksjon ikke er i tråd med klimamålene som verden ble enige om i Parisavtalen fra 2015.

– Hvis du summerer opp de planene som ligger der for produksjonen av fossil energi så vil det gi mye mer fossil energi enn det som kan brukes innenfor klimamålene, sier Lahn til E24.

– Vi har visst at klimapolitikken som landene fører til sammen ikke er tilstrekkelig til å nå de overordnede målene i Parisavtalen, men dette viser at også fossilplanene er mye større enn det som er i tråd med togradersmålet, og definitivt med 1,5-gradersmålet, sier han.

Fossilproduserende land har samlet sett planlagt å utvinne olje, gass og kull som vil gi 50 prosent høyere utslipp til 2030 enn det som er mulig hvis verden skal begrense global oppvarming til to grader over førindustrielt nivå, og 120 prosent høyere utslipp enn det som er mulig for å nå 1,5-gradersmålet.

– Alle land kan ha gode argumenter hver for seg for hvorfor de bør opprettholde eller øke sin produksjon. Det rapporten sier er at hvis du legge alle disse planene oppå hverandre så er det for mye, sier Lahn.

Les også

Norges Bank vurderer klimarisikoen: – Veldig i tiden

– Vi må snu

Både Oljedirektoratet, flere oljeministre og bransjen selv har uttrykt bekymring for fremtiden for norsk olje og gass, fordi funnene på sokkelen har blitt mindre de siste årene. Til tross for noe diskusjon om risikoen staten er villig til å ta, har Norge så langt beholdt en gunstig leterefusjonsordning i håp om å sikre at mest mulig av oljen og gassen på sokkelen blir funnet og tatt opp.

– Når denne rapporten viser at Norge åpner opp for ny olje som vil sprenge Parisavtalens mål er det åpenbart at vi må snu og føre en politikk i tråd med målet om å redusere den globale oppvarmingen til 1,5 grader, sier Pleym.

– Rent konkret betyr dette å stanse letingen etter nye olje, og da må vi stanse både TFO-ordningen (lisenser i modne områder, journ.anm.) og nye konsesjonsrunder, legger han til.

Også Naturvernforbundet mener at Norge truer verdens klimamål. Forbundets leder Silje Lundberg sier til NTB at det er «totalt uansvarlig» av Norge å fortsette å lete etter olje og gass.

Les også

Rekordhøye grønne investeringer: – Det er helt enormt

– Risikerer å ha overinvestert

Medforfatter Bård Lahn påpeker at «The Production Gap»-rapporten ikke stiller noen konkrete krav til Norge. Han mener likevel at den kan bidra til Norges forståelse av risikoen knyttet til det å lete etter og utvikle olje- og gassprosjekter.

– Hvorfor skal produsentene bry seg om klimamålene, dette er jo et problem for dem som bruker olje og kull?

– Jeg tror det potensielt er et problem både for forbrukere og produsenter. For produsentene er det viktig å se dette produksjonsgapet og den økonomiske risikoen i å planlegge for en produksjon som er så mye større enn det klimamålene skulle tilsi, sier han.

– Dersom vi skulle klare å stramme inn målene i tråd med målene i Parisavtalen, så risikerer man å ha overinvestert ganske kraftig. Den risikoen er definitivt størst på kull hvor man har den største planlagte overproduksjonen. Men dette er også en risiko for olje, legger han til.

Les også

Fersk analyse av de hundre største på Oslo Børs: Manglende vilje til å ta bærekraft på alvor

– Etterspørselen skal ned

Olje- og energiminister Kjell-Børge-Freiberg (Frp) mener at Norge er en pådriver i arbeidet med å løse klimautfordringene. Han påpeker at hvert land har ansvar for egne utslipp, etter Parisavtalen.

– Det er dermed etterspørselen som skal ned, skriver han i en e-post til E24.

Freiberg hevder at etterspørselen etter olje og gass vil holde seg høy i tiår selv om klimamålene nås. Trolig viser han da til IEAs årlige World Energy Outlook-rapport for 2019, som anslår et globalt oljeforbruk på 67 millioner fat per dag i 2040 i sitt «bærekraftsscenario», fra rundt 97 millioner fat per dag i 2018. IEA forutsetter også fortsatt høy gassbruk.

– Vind og sol øker sterkt, men vil ikke kunne erstatte olje og gass i overskuelig fremtid, sier Freiberg.

Statsråden tror heller ikke at verdens utslipp vil falle selv om Norge skulle redusere sin produksjon.

STORT GAP: Det er forskjell mellom produsentlandenes planer for produksjon av kull, og olje og gass og hva klimamålene tillater, ifølge rapporten «The Production Gap».

The Production Gap
Les også

EY-undersøkelse: Tempoet i det grønne skiftet går for sakte

Går glipp av penger

– Slik fungerer ikke markedet. Økt produksjon i andre land ville komme i stedet, gjerne fra steder med høyere utslipp enn norsk sokkel, sier Freiberg.

– Det vi vet med sikkerhet er at å redusere vår egen produksjon vil gi drastisk lavere inntekter til velferdssamfunnet og samtidig undergrave titusenvis av lønnsomme arbeidsplasser i hele landet, legger han til.

Freiberg råder Greenpeace til å reise til Aasta Hansteen-plattformen i Norskehavet, hvor gassen hentes opp og sendes til Europa. Der øker ikke gassen utslippene, men reduserer dem, ifølge statsråden, som trolig bygger på en forutsetning om at gassbruk i Europa erstatter kullkraft.

– Norsk klima- og petroleumspolitikk henger godt sammen, sier Freiberg.

Les på E24+

Bloomberg-kommentar: Derfor er det smart å satse på klimaforskning

Les også

Zero om fornybar energi i Oljefondet: – Bør bruke minst fem prosent

Publisert:
mail

DET GRØNNE SKIFTET

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. Klimapolitikk
 3. Parisavtalen
 4. Greenpeace
 5. Kjell-Børge Freiberg
 6. Naturvernforbundet
 7. Oljedirektoratet

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Ny rapport: Produsentlandene sprenger klimabudsjettet

 2. Ny rapport: Produsentlandene sprenger klimabudsjettet

 3. Ber Norge lytte til storbankens klimaadvarsel

 4. Mer politisk brudulje om IEA-rapport: – Henger ikke på greip

 5. Miljøorganisasjoner skeptiske til Equinors karbonsatsing: – Sårbar strategi