Aluminium kan fremstilles på ulike måter, og fremstillingsmetoden vil ha stor innvirkning på det reelle utslippet av klimagasser. Løsningen er likevel ikke at hvert enkelt selskap gjør hver sin beregning av utslippene, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjonfoto.

Klimaregnskap: Ikke la det beste bli det godes fiende

Norske bedrifter bør pålegges å rapportere både utslipp forårsaket av egen drift og indirekte utslipp oppover og nedover i verdikjeden.

 • Ann-Kristin Ytreberg
  Daglig leder, Stiftelsen Miljøfyrtårn
 • Kim Gabrielli
  CEO i UN Global Compact Norge
 • Bjørn K. Haugland
  Adm. dir. i Skift, næringslivets klimaledere
 • Stine Torjussen Nygaard
  Daglig leder for Klimapartnere Viken
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

I E24 12.1. påstår The Governance Group at vi bommer når vi ber regjeringen utvikle en nasjonal standard for klimaregnskap. Det er et godt utgangspunkt at forfatterne, og tilsynelatende også politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet, er enige med oss om at norske bedrifter bør pålegges å føre klimaregnskap.

Kritikken i kronikken går hovedsakelig ut på at vi ikke bør ha et eget nasjonalt rammeverk uavhengig av internasjonale standarder, og at det ikke er hensiktsmessig med nasjonale standarder for beregning av klimagassutslipp.

For å være helt tydelige: Vi ønsker verken å finne opp hjulet på nytt eller å innføre særregler for norsk næringsliv. Vi ønsker derimot en operasjonalisering av GHG- protokollen som er det anerkjente internasjonale rammeverket på feltet. Det vil gi tydelighet og forenkling.

Norske bedrifter bør pålegges å rapportere utslipp forårsaket av egen drift og indirekte utslipp oppover og nedover i verdikjeden, det som i GHG-protokollen kalles scope 3. Vi mener det er nødvendig med et nasjonalt minimumskrav til hvilke indirekte utslipp norske selskap skal pålegges å beregne utslipp fra. Kanskje er det også hensiktsmessig å gjøre et skille mellom de største selskapene og mindre bedrifter med færre ressurser til å innhente data.

Så til selve beregningene. Klimagassutslipp forårsaket av én person som flyr én kilometer med innenlandsk fly eller småfly, eller fra 100 kWt elektrisitet fra vannkraft vil aldri bli presise utregninger. Klimaregnskap er basert på forutsetninger, antakelser og gjennomsnittsberegninger. The Governance Group har rett når de sier at produkter, for eksempel aluminium, kan fremstilles på ulike måter og at fremstillingsmetoden vil ha stor innvirkning på det reelle utslippet av klimagasser.

Løsningen er likevel ikke at hvert enkelt selskap gjør hver sin beregning. Da må vi heller finne en måte å kategorisere aluminium på, for eksempel ut fra type og produksjonssted. Slik kan man få sammenliknbare tall mellom bedrifter og på tvers av bransjer.

Det er lite effektiv bruk av ressurser når hver enkelt bedrift må kjøpe egne systemer for utslippsberegninger selv fra relativt enkle aktiviteter som bilkjøring og elektrisitetsbruk. Vi må ikke la det beste bli det godes fiende. Særlig for mange mindre bedrifter er tilgjengelige standarder en forutsetning for at de skal kunne føre klimaregnskap og se hvor de har størst potensiale til å kutte utslipp.

Vi anerkjenner at dette er komplekst, og bransjeorganisasjoner bør inviteres til å definere hva som er et hensiktsmessig detaljnivå i hver bransje. Så kan de som har mulighet til å være mer presise i beregningene gå mer detaljert til verks. Her er det viktig med åpenhet og etterprøvbarhet.

Vårt inntrykk er at vi ikke er så uenige som The Governance Groups kronikk fremstiller det som. Vi inviterer dem derfor gjerne med i samarbeidet og dialogen om hvordan et hensiktsmessig regelverk for klimaregnskap og effektive utslippskutt i norsk næringsliv bør se ut.

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Utslipp
 2. Klima
 3. Bedrifter

Flere artikler

 1. Klimaorganisasjoner bommer - feil med særregler for norske selskaper

 2. Etterlyser standardiserte klimaregnskap for næringslivet

 3. Betalt innhold

  Gründerselskap fra Bergen skal lage nytt superstoff

 4. Zero: Regjeringens politikk bommer grovt på klimamålet

 5. Gi oss strengere klimareguleringer - nå!