Krangler om hvem som sinker grønne investeringer

Norge henger etter andre land når det kommer til ventureinvesteringer i «grønne» selskaper. Investorene og bedriftene er uenig om hvem sin skyld dette er.

Publisert: Publisert:

– Ifølge denne undersøkelsen er det ulike virkelighetsoppfatninger om hvor problemet ligger, sier Ellen Amalie Vold i Norsk Venturekapitalforening (NVCA).

Ifølge en fersk rapport utarbeidet av konsulentselskapet EY, på bestilling av UN Global Compact, NVCA, Nysnø og Investinor, henger Norge etter når det gjelder grønn innovasjon og skalering.

– Formålet med undersøkelsen var å finne barrierene for hvorfor ikke mer penger flyttes over i grønne prosjekter, slik at man raskere får en omstilling til et grønnere næringsliv, sier Vold.

Rapporten er basert på en spørreundersøkelse med 70 svar fra bedrifter og investorer, og fem intervjuer av private og offentlige investorer.

Les på E24+

Kremen av finans: Slik lykkes du i oppkjøpsbransjen

Skylder på hverandre

Resultatet viser at investorene peker på for høy risiko og for dårlig tilgang på gode prosjekter som de viktigste barrierene for grønn innovasjon.

Selskapene på sin side, mener uklar næringspolitikk og kompetanse hos investorene er den største barrieren.

– Hvis bedriftene har rett i at problemet er lav kompetanse hos investorene, er det synd. Jeg mener at vi må nå få til en god diskusjon og være ærlig og ydmyk om hvor problemet ligger. Det er et problem at partene er uenige om hva som holder tilbake kapitalstrømmen mot grønne prosjekter, sier Vold.

Ellen Amalie Vold i NVCA

I dag sier 22 prosent av norske PE-fond at de allokerer kapital spesifikt til investeringer som fremmer bærekraftsmålene til FN. Det er ikke nok, mener blant annet FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, UN Global Compact.

– Venturekapitalbransjen står for en stor del av verdiskapningen og arbeidsplassene i det norske næringslivet. Vi skal være morgendagens næringsliv, og da har vi et ansvar for at det også bli en bærekraftig næringsliv, sier Vold.

Les også

EUs klimaambisjoner gir norske konkurransefordeler

Ønsker klare politiske føringer

Kim N. Gabrielli, direktør for UN Global Compact i Norge, som representerer bedriftene i undersøkelsen, peker på at det er behov for risikokapital for å kunne løfte flere grønne prosjekter opp til å bli ordentlige selskaper.

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, med nærmere 11.500 medlemsbedrifter i 160 land. I Norge er det alt fra selskaper som Tibber som er medlemmer, til kjemper som NBIM, Storebrand, KLP og Equinor.

Kim N. Gabrielli i UN Global Compact.

– Det er et problem i Norge at det er for lite skalering. Det er mange mindre prosjekter som er interessante og som løftes, men de klarer ikke ta det til neste steg, og da er kapitalen helt avgjørende, sier Gabrielli.

Han er overrasket over at bedriftene og investorene mener å ha et ulikt syn på barrierene, men trekker frem at begge parter er enig i et behov for en sterkere politisk retning og en styrking av næringspolitikken.

– Vi ser at det er enighet om at det er en manglende politisk retning. Om vi sammenligner for eksempel med Storbritannia, så har de et eget nasjonalt initiativ for grønn finans. De har en nasjonal strategi og et eget grønt finansinstitutt, og flere grønne partnerland. De har også satt opp en grønn investeringsbank som har både privat og offentlige midler. En av tingene vi kommer til å gjøre fremover, er å pushe på det politiske initiativet. Vi trenger et helhetlig nasjonalt initiativ for bærekraftig finans, sier Gabrielli.

– Et annet initiativ vi er i gang med, sammen med den britiske ambassaden og UN Global Compact i Storbritannia, er å sette opp en «action platform» for å samle norske og britiske finansaktører for å styrke kompetansen hos investorene på klima frem mot klimatoppmøtet neste år. Det viktigste vi kan gjøre er å styrke den kompetansen som er der, uansett hvor god den er, sier Gabrielli.

Les på E24+

Klimafondet Nysnø fylles til 1,7 milliarder

Må vri interessen til investorene mot det grønne

Siri Kalvig er administrerende direktør i Nysnø, som er statens investeringsselskap viet til investeringer i selskaper som løser klimautfordringer. Hun trekker frem andre faktorer som påvirker norske investorers appetitt på grønne selskaper:

– Andre land har hatt større behov for å avkarbonisere egen innenlands energiproduksjon, noe som igjen har stimulert landenes grønne finansfokus, sier hun og peker på Norges unike situasjon med vannkraft som gir oss «ren» energi.

Siri Kalvig i Nysnø.

Hun tror Norge fint vil kunne hevde seg på nivå med andre land når det kommer til ventureinvesteringer i slike næringer.

– Det at vi har vannkraft og et samfunn som i stor grad er elektrifisert, gir oss andre fortrinn vi kan bruke i det grønne skiftet.

– Et flertall av bedriftene mener lav kompetanse hos investorer er et problem, hva mener du om det?

– For Nysnø sin del så bruker vi alltid tid på å vurdere klimaeffekten av en investering. Vi ser ingen motsetning mellom lønnsomhet og klimaeffekt, og opplever at både norske og internasjonale investorer vi co-investerer med, er oppdaterte og interesserte i klima- og bærekraftseffekten av en investering.

Kalvig peker på at investorer i Norge tradisjonelt sett har investert i andre bransjer.

– Nå gjelder det å vri interessen mot de grønne næringene. Mye teknologikompetanse er relevant på tvers av sektorer, og god eierskapskompetanse for eksempel i form av selskapsstyring, skalering, rekruttering og markedsføring kan anvendes på tvers av bransjer, sier Kalvig.

– I tillegg anser internasjonale investorer Norge som et svært attraktivt land å gjøre klimainvesteringer i, og dette styrker også det norske økosystemet, sier Kalvig.

Les på E24+

Nysnø med første internasjonale investering. Satser 140 millioner kroner

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om