Det grønne skiftet

Vi trenger felles prinsipper for bærekraft i havnæringene

«Bærekraft» er et begrep det kan være vanskelig å få tak på. Det har ulik betydning for ulike mennesker i ulike sammenhenger. Likevel preger det alt vi gjør i næringsliv, forvaltning, akademia og som samfunn i vår tid. Vi er enige om at det vi gjør i dag ikke skal forringe ressurser og muligheter for framtidige generasjoner.

 • Liv B. Ulriksen, konsernsjef, Sparebank 1 Nord-Norge Brit Lisa Skjelkvåle, instituttleder, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo Erling Kvadsheim, spesialrådgiver, næringspolitikk / fagsjef, internasjonale forhold, Norsk olje og gass Geir Ove Ystmark, adm. direktør, Sjømat Norge Harald Solberg, adm. direktør, Norges Rederiforbund Kristina Furnes, kommunikasjonsdirektør, Grieg Seafood Mona J. Saab, president, NHO Reiseliv Nina Jensen, adm. direktør, REV Ocean Otto Gregussen, generalsekretær, Norges Fiskarlag Siri Granum Carson, direktør, NTNU Oceans Sven-Roald Nystø, spesialrådgiver, Árran – julevsáme guovdásj/lulesamisk senter Svein Ove Haugland, adm. direktør, Norges Råfisklag Toril Inga Røe Utvik, leder for nordområdeenheten, Equinor
  Journalist
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Vi er alle opptatt av bærekraft, men begrepet er utfordrende å definere og operasjonalisere. Antagelig finnes det like mange tolkninger som næringsaktører. Vi har heller ingen felles prinsipper for bærekraft i havnæringene.

Det er ikke fordi det mangler vilje eller fordi det ikke blir prioritert. Tvert imot ser vi en økende tendens til at norske næringsaktører tar bærekraft inn i sine strategier, rigger sine organisasjoner for dette, og rapporterer på bærekraft. Men man prioriterer forskjellige områder innen bærekraft, og tilnærmer seg konseptet på ulike måter. Et eksempel er at noen tenker bærekraft i sitt lokalområde, mens andre har langt mer globale perspektiver. Slike forskjeller er naturlige, men fører til at vi mangler et felles «språk» rundt bærekraft.

Havnæringene opererer i samme områder og deler ressurser. Vi deler også en ambisjon om å bevare disse ressursene, slik at vi kan høste fra havet i et evighetsperspektiv. Å enes om noen felles prinsipper for bærekraft vil støtte opp om dette. Det kan være prinsipper for hvordan man involverer andre aktører ved oppstarten av nye prosjekter, insentiver for større åpenhet rundt egen drift, eller å utvikle felles rapporteringsstandarder. Slike «kjøreregler» vil gi alle aktører som opererer i havet et felles utgangspunkt, samtidig som det gjør det lettere for den enkelte aktør å iverksette bærekraft.

E24+: Kinas vei for å bli vår polarnabo

Bærekraft har tre pilarer: miljø, samfunn og økonomi. Norske havnæringer bidrar med verdiskapning og sysselsetting her hjemme. Vi bidrar med mat- og energiproduksjon i en verden hvor befolkningen øker og havet blir en stadig viktigere kilde til slike ressurser. Vi bidrar med innovasjon og teknologiutvikling som vil løse klima- og miljøutfordringer. Generelt har norske havområder god miljøtilstand, og næringsaktivitet har relativt lave miljøutslipp. Der det likevel er utfordringer må vi strekke oss etter å bli bedre. Da kan bærekraftskonseptet være en nyttig veileder. Bærekraft må ikke handle om store visjoner med tilhørende rapporteringsplikt, men reell utvikling i riktig retning. For de som lykkes, vil bærekraftig drift også vises på bunnlinjen.

Les også: Ny samarbeidsform skal styrke sjøsikkerheten i Arktis

Og norske havnæringer lykkes ofte. Her er tillit nøkkelen. I Norge har vi et tillitsbasert samfunn som står i en unik posisjon for å vise vei. For å smøre dette systemet er dialog helt sentralt. Vi ønsker velkommen fora hvor vi kan lytte til hverandre og i fellesskap finne løsninger.

Alt starter med å sette seg ned rundt samme bord. Der vil man også kunne skape felles prinsipper for bærekraftige havnæringer, slik at vi kan bevare våre rene og rike hav for framtiden.

Kronikkforfatterne er medlemmer av rådet til Senter for hav og Arktis.

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. Klimaendringer
 3. Bærekraft
 4. Grønnere familieliv

Flere artikler

 1. Grønnvaskingens pris

 2. God sameksistens blant havnæringene er et konkurransefortrinn for Norge

 3. Norge har vurdert egen bærekraft: Høyt forbruk trekker ned

 4. Betalt innhold

  Slik kapret de noen av dagens mest attraktive stillinger

 5. Vurderer skatte- og avgiftsgrep for sirkulærøkonomi