For å få til et grønt skifte, må de små og mellomstore med

Miljø og klimadepartementet fikk nylig levert en rapport fra NyAnalyse om hvordan store og mellomstore bedrifter (SMB) ser sin rolle i det grønne skiftet. Der går det frem at nesten 60% ikke ser muligheter i grønn omstilling.

 • Ann-Kristin Ytreberg
  Ann-Kristin Ytreberg
  Daglig leder, Stiftelsen Miljøfyrtårn
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

En bedriftsleder satser der hun ser muligheter. Det er enkel forretningslogikk. Skal vi få med oss hele næringslivet må selvsagt de små og mellomstore oppleve at det er mulig å prestere både på bunnlinje og miljø. Det skjer ifølge rapporten dessverre i alt for liten grad. Og der slutter etter min mening logikken.

Små og mellomstore bedrifter i Norge trenger grønn lønnsomhet – og Norge trenger lønnsomme bedrifter.

De store norske selskapene investerer stadig tyngre i bærekraft og grønn teknologi. Det er på tide og det er viktig. De nyter godt av politisk goodwill, forskningsmidler og innovasjonsstøtte. Men det blir ikke noe grønt skifte av dem alene. 9 av 10 av norske bedrifter er nemlig ikke store. Utfordringen er at mange av de små og mellomstore tenker at det grønne skiftet ikke gjelder dem – og at vi i vår iver etter å ta Norge inn i lavutslippssamfunnet, glemmer viktigheten av å få med hele «underskogen».

SMBer er ofte leverandører til de store. For at de store skal kunne stille miljøkrav i hele verdikjeden, må SMBer kunne levere på bærekraft. I tillegg må mye av verdiskapningen og innovasjonen faktisk skje hos disse dersom vi skal få til et systemisk grønt skifte.

Kraften som ligger i bredden SMBene representerer nedprioriteres også av regjeringen. Ett eksempel er den nye sirkulærstrategien fra regjeringen som kom i juni: Vi har lest hele strategien på 164 sider. SMB segmentet er kun nevnt fire ganger. Hvordan skal man få til en sirkulærøkonomi når man ikke har klare tanker rundt hvordan man skal få 90% av norske bedrifter inn i sirkelen?

Hva skal til for å flytte hele næringslivet i en grønn retning? Rapporten fra NyAnalyse peker på tre hovedbarrierer: Kunnskap, kostnader og kultur.

For å bryte ned disse barrierene tenker jeg at det er særlig 4 forhold som må endres:

 1. Vi må gjøre det vanskelige konkret.
  Bærekraft er et ord som for mange blir teoretisk. Jeg opplever stadig at små bedrifter spør: «Hva betyr bærekraft for meg som frisør på hjørnet eller snekker i en mindre bygd? Oversett det slik at jeg forstår hva som er relevant!» Vi må gå rett på sak, være handlingsorientert. Skal vi få til en ny kultur, er det mye forskning som peker på at det beste er å starte med å gjøre. Bedrifter med under 10 ansatte skal overleve og tjene penger hver dag. De har ikke en egen bærekraftsansvarlig. Det de trenger er tiltak, tips og verktøy: «Slik gjør du innkjøpene grønne; slik reduserer, ombruker og gjenvinner du ditt avfall; og slik gjør du varene og tjenestene dine bærekraftige – slik at din bedrift kan overleve i fremtiden».
 2. Mulighetene for lønnsomhet må synliggjøres.
  For å øke kunnskapen må vi synliggjøre konkrete eksempler på de som har lykkes – både med store og små endringer- og lage incentiver som gjør at flere våger å ta steget. Fokus må videre flyttes fra kostnader til mulig inntekt. Et effektivt grep er at innkjøpere -både private og offentlige- blir tydelige på miljøkrav de stiller – og faktisk differensierer på disse og velger leverandører som leverer bærekraftige produkter og tjenester. Krav fra kunder er et språk SMBer forstår. Det samme gjelder finans og forsikring: Dersom du får fordeler i banken og hos forsikringsselskapet ditt når du driver grønt, skjer mye. Banknæringen gjør nå risikovurderinger av sine kunder relatert til bærekraft og lønnsomhet.
 3. Innovasjon og anskaffelser må rigges mot SMBer
  De små har ofte spisskompetanse innen grønne løsninger og kan ofte snu seg fort for å være innovative, men utestenges når prosjektene blir for store. Her har spesielt det offentlige et ansvar og kan legge bedre til rette for at små aktører får delta i anbudsrunder ved å dele opp store prosjekter i flere mindre anbud.
 4. Miljøprestasjoner bør måles
  Det som måles, blir gjort. Og det som gjøres må være lønnsomt. Måling av miljøprestasjoner og klimaavtrykk trenger ikke å være omfattende og stjele tid så lenge man måler det som er relevant. Og måling gir også anledning til å se miljøprestasjoner i sammenheng med økonomi: Lavere strømforbruk, mindre transport og mer kildesortering betyr lavere kostnader.

Bærekraftskarusellen er i ferd med å få fart. Hvordan sikrer vi at bredden i næringslivet har kommet på? Norge trenger en miks mellom incentiver fra sentralt hold, ansvarlige store selskap som stiller kravene nedover i verdikjeden og miljøsertifisering med konkrete verktøy. Bare slik kan vi lykkes med både økonomisk bærekraft og grønn bærekraft. Omstilling av næringslivet handler om å rigge for fremtidig overlevelse. Og det handler om å sikre grønne arbeidsplasser og et konkurransedyktig næringsliv.

… skynd deg på, skynd deg på, nå skal karusellen gå!

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Slik tror DNB-sjefen vi kan fylle gapet etter oljenæringen

 2. Etterlyser grønne eksportgrep fra staten: – Dette EM-et må vi være med i

 3. NHH-professor: – Bli bærekraftige eller forsvinn

 4. Attraktiv finansiering akselererer grønn omstilling

 5. Betalt innhold

  De slipper ut millioner av tonn klimagasser. Slik skal de bli grønne.