Trenger penger til batterifabrikk: SV ber staten bli eier i Morrow

SV vil ha staten inn som eier i batteriselskaper som Morrow Batteries. – Hvis dette skal bli noe av, så trengs staten på eiersiden, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.
Publisert:

Flere aktører planlegger batterifabrikker i Norge, inkludert Beyonder, Freyr og Morrow Batteries.

I desember 2020 bestemte Morrow seg for lokalisering i Arendal. Med Bjørn Rune Gjelsten, Agder Energi og Bellona på eiersiden, snakket selskapet om investeringer på inntil 25 milliarder kroner.

I første fase skal det bygges en mindre pilotproduksjon og et industrialiseringssenter. Men det kan være krevende å hoste opp milliarder i finansiering.

SV mener at staten må inn på eiersiden for å sikre at prosjekter som Morrow Batteries blir realisert.

– Det er helt avgjørende at du får inn tålmodig kapital hvis dette skal bli en stor satsing for Norge. Den eneste som kan ta en sånn rolle er staten, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til E24.

– Morrow beviser på mange måter det at hvis dette skal bli noe av, så trengs staten på eiersiden, sier han.

I høst droppet Hydro, Equinor og Panasonic planene om en batterifabrikk i Norge med 2.000 arbeidsplasser, etter en helhetsvurdering av virksomhetens utsikter.

Les også

Hydro bekrefter fire norske batterifabrikk-kandidater

– En betydelig sum

– Er Morrow riktig prosjekt for staten?

– Det må vurderes. Vi skal ikke sitte på Stortinget og si at man skal satse på akkurat det selskapet. Men vi mener at staten bør sette av en betydelig sum penger i sin eierskapsportefølje som kan gå nettopp til selskaper som Morrow, for å få prosjektene realisert, og i tillegg for å sikre eierskap på norske hender, sier Fylkesnes.

SV har foreslått å etablere et statlig grønt investeringsselskap som skal forvalte statlig eierskap i grønne bedrifter og ha kapital til å investere i grønne, norske industrisatsinger.

– Hvor mye bør staten eie i Morrow?

– Uten å gi noen prosentsats: Det bør være en betydelig andel, sier Fylkesnes.

Åpne for statlig eierskap

Agder Energi er én av eierne i Morrow Batteries, og mener at statens hjelp er nødvendig for å få prosjektet i gang. Konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi er åpen for å få inn staten som medeier.

– Vi får bare til det store industrielle løftet med å etablere en batteriverdikjede i Norge hvis staten og private aktører samarbeider, sier Syvertsen til E24.

Han mener staten selv må vurdere hvordan den kan bidrar til dette, og sier at det kan være gjennom langsiktige lån, egne investeringer eller andre former for kapitaltilførsel.

– Det haster med en avklaring av det statlige engasjementet i batterinæringen. Ser du på rammevilkårene og den nasjonale involveringen, så er den veldig sterk i land som Storbritannia, Tyskland og Sverige. Statlig deltagelse vil oppfattes som en sterk tillitserklæring til prosjektet, sier han.

– Hvordan stiller du deg til at staten kan komme inn på eiersiden?

– Det er jeg positiv til, sier Syvertsen.

Konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi.

Høyre er skeptisk

Stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H) avviser SVs forslag. Han peker på at staten allerede er tungt inne i Morrow, siden Statkraft eier 45,53 prosent av Agder Energi.

– Morrow har søkt om midler fra et annet statlig foretak, Enova, for å realisere en pilotfabrikk. Agder Energi er hjørnesteinsinvestor i Morrow, og er 100 prosent offentlig eid. Jeg kan ikke se hva ytterligere statlig eller offentlig eierskap skal tilføre denne satsingen, skriver Astrup i en melding til E24.

Han peker på at Agder Energi ikke mangler penger, med den inntjeningen de har nå om dagen. Selskapets overskudd etter skatt var på en drøy milliard i første kvartal.

Stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H).

– Det er absolutt ingen grunn til å tro at staten er en bedre og mer fremoverlent investor i kapitalkrevende oppstartsbedrifter enn de eierne Morrow allerede har, skriver Astrup.

Han mener det er gode grunner til å la fagfolk bestemme hvilke selskaper som skal få støtte, og ikke politikere. Astrup påpeker at Innovasjon Norge i fjor ga tilskudd, lån og garantier på over ni milliarder kroner. Enova ga også betydelige beløp.

– Morrow har store og spennende planer som krever mye kapital, og jeg legger til grunn at Enova og Innovasjon Norge vurderer dette prosjektet nøye, men også at eierne vurderer om det er grunnlag for å gå inn med mer penger slik at piloten kan realiseres, skriver Astrup.

Statkraft er positive

Regjeringen har lovet å satse på batterier og sikre næringen internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår.

Den ønsker også bruke det statseide kraftselskapet Statkraft som en industriell utvikler innen hydrogen og batterier, ifølge Hurdalsplattformen.

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen sier han er positiv til at Agder Energi går inn med mer kapital i Morrow Batteries.

– De er jo allerede eiere og har vært med å etablere hele satsingen. Og hvis staten ønsker å gå inn direkte, så er jeg positiv til det også, sier Rynning-Tønnesen til E24.

– Klarer ikke eierne å løfte et slikt prosjekt på egen hånd, må staten inn?

– Det må eierne uttale seg om. Agder Energi er en av eierne. Men det skal mye kapital inn for å løfte den satsingen, sier Rynning-Tønnesen.

Ifølge Statkraft-sjefen har ikke selskapet noen planer om å produsere batterier selv på dette tidspunktet. Statkraft er et energiselskap som produserer strøm og fjernvarme, i tillegg til å gå inn i biodrivstoff og hydrogen, sier han.

– Jeg tror batteriproduksjonen har en veldig stor fremtid, men det er en annen type virksomhet enn det Statkraft er gode på selv, sier Rynning-Tønnesen.

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.

– Naturlig at staten er med

Morrow Batteries’ eiere er Agder Energi med 42,777 prosent, Bjørn Rune Gjelstens Noah AS med 30,764 prosent, teknologidirektør Rahul Fotedar med 9,209 prosent og konsernsjef Terje Ivar Andersen med 5,333 prosent gjennom selskapet Racso AS, ifølge proff.no.

Bellona-selskapet Beba og Bellona-leder Frederic Hauge sitter også på mindre aksjeposter i selskapet.

– Hvis ikke Morrow Batteries klarer å finne privat finansiering, bør det ikke da bare legge bort planene?

– Vi mener vi er i en sterk posisjon for å realisere ambisjonen om storstilt batterproduksjon i Norge, med tilhørende eksportinntekter, arbeidsplasser og ringvirkninger. Da mener vi det er naturlig at staten er med, sier Syvertsen i Agder Energi.

– Vi er ute og henter investorkapital fra oss selv og andre. Det pågår nå. Vi har ment, og mener fortsatt, at vi bare får til dette store, industrielle løftet, hvis vi får med staten. Dette har også regjeringen sagt i Hurdalsplattformen at de ønsker, sier han.

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet