Miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) hører Høyres Stefan Heggelund på talerstolen, under debatten om klimameldingen
Det grønne skiftet

Norges klimaplan: Modige politikere søkes

Et forlik for klimaplanen er sårt nødvendig for at den skal bli gjennomført, skriver kronikkforfatteren.

 • Kim Gabrielli
  Kim Gabrielli
  Administrerewnde direktør i UN Global Compact Norway
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Stortingets klimaplan som legger fram konkrete planer og tiltak for å nå Norges utslippskutt år for år frem mot 2030, vil være av avgjørende betydning for hvordan vi skal lykkes med en grønn omstilling. At det er uenighet mellom de politiske partiene i Stortinget, kommer ikke som en overraskelse og er naturlig. Men at det ikke er mulig å få til et helhetlig forlik i Stortinget og at det kun er flertall for 5 av nesten 500 forslag fra opposisjonen i Stortinget, vitner om liten vilje til et kompromiss. Et forlik for klimaplanen er sårt nødvendig for at den skal bli gjennomført.

Det er i vår tid få politiske områder der helhetlige planer, etterfulgt av brede forlik er mer nødvendig enn i klimapolitikken. Behandlingen av klimaplanen i Stortinget, er sånn sett ikke et tilstrekkelig skritt i riktig retning.

Les også: Isfront på Stortinget om klimameldingen

Vi er glade for at Norge endelig får en sårt etterlengtet klimaplan, men vi trenger et mer fremoverlent Storting. Et Storting som samler flertall for flere konkrete virkemidler. At Stortinget kun klarer å samle seg om fem flertallsforslag, i tillegg til det som ligger i meldingen fra før, er beklagelig.

De fem forslagene det er flertall for i Stortinget er et krav om at regjeringen snarest mulig må lansere sin veileder for konsesjon for havvind, et krav om endring i avgiften for avfallsforbrenning, to forslag om utbygging av infrastruktur i transportsektoren, samt forlengelse av avtalen med næringslivet om NOx-fond. En samlet komite ber regjeringen sikre utbygging av en helhetlig infrastruktur for null- og lavutslippskjøretøy, og det er bra.

Men for at vi i det hele tatt skal være i nærheten av å nå klimamålene, trengs det tverrpolitisk enighet om et bredt klimaforlik og en langsiktig finansieringsplan. Slik vi har med Nasjonal transportplan hvor vi vet at kostanden vil være 1200 milliarder de neste tolv årene og langtidsplanen for Forsvaret legger opp til at vi skal bruke 8,3 milliarder mer på forsvar i 2024.

Les også: SSB: Klimakutt kan koste husholdninger og selskaper 7,6 milliarder kroner i 2030

Det er bra at det er flertall for klimameldingen i Stortinget, men den er nødt til å følges opp med en helhetlig finansieringsplan for å få den nødvendige slagkraften. Vi kan ikke bare finansiere enkelte klimatiltak, det må en helhetlig finansieringsplan på bordet, skal vi nå klimamålene Norge har satt seg.

I tillegg til de fem flertallsforslagene, som opposisjonen er enige om er det flere gode forslag fra ulike deler av opposisjonen i klimaplanen, men som ikke får flertall i behandlingen. Forslaget om «klimapartnerskap» mellom staten og næringslivet etter modell av hvordan det gjøres i Danmark, for næringer som er særlig utsatte på grunn av det grønne skiftet er spennende. Det samme gjelder opposisjonens mange forslag om samarbeidsavtaler med næringslivet om nye bransjer og verdikjeder som hydrogen, batteri, tang og tare, havvind og karbonfangst og –lagring, og ikke minst et CO2-fond for næringslivet etter modell av NOx-fondet.

Vi vil også løfte fram forslaget fra deler av opposisjonen om en egen klimaavtale for sjømatnæringen etter modell av statens avtale med landbruket, og et annet forslag som går på et eget program for bærekraftig fôr i sjømatnæringen. Å redusere bruk av soya i kraftfôr både i sjømatnæringen og landbruket er avgjørende grep for å redusere Norges negative fotavtrykk.

Regjeringens forslag til klimaplan og Stortingets behandling av denne, er en av vår tids aller viktigste politiske prosesser. Klimaplanen består allerede av flere riktig grep og opposisjonen har lansert ytterligere. Klimapolitikk vil stå i sentrum av høstens valgkamp og vi håper alle partier i stadig større grad vil forplikte seg til fremtidens næringsliv, som ser på det grønne og bærekraftige skiftet både som en moralsk forpliktelse og en stor mulighet for økt verdiskapning og arbeidsplasser i landet vårt. Tida vi lever i, krever modige politikere, som tar langsiktige klimavalg for Norge uavhengig av at det er et valg rett rundt hjørnet.

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. Klimautslipp
 3. Klima
 4. Klimapolitikk
 5. Næringsliv
 6. Havvind
 7. Nasjonal Transportplan

Flere artikler

 1. Skuffet over Stortingets klima-innstilling: – Ikke dette vi trenger

 2. Mener Norge må gjøre langt større klimakutt: – En klimabombe

 3. Tajik om Zeros «klimabombe»: – Spikeren i kista for høyreregjeringens klimaplan

 4. Sp vil ha statlig grønt investeringsselskap på 100 milliarder

 5. Statsbudsjettet viser at klimamål er utenfor rekkevidde: – Gjenstår et stort gap