OLJEN KAN BIDRA TIL DET GRØNNE: - En samlet norsk olje- og gassindustri bidrar med viktige tiltak for å redusere utslipp, til produksjon av mer fornybar energi, og til å utvikle teknologier vi behøver for å skape et lavutslippssamfunn, skriver kronikkforfatteren.
Det grønne skiftet

Norsk sokkel har en rolle i lavutslipp-samfunnet

I alle realistiske scenarier for hvordan verden skal dekke sitt energibehov frem mot 2050 utgjør olje og gass en betydelig andel. Vi jobber for at dette skal komme fra Norge. Fordi det er bra for oss, men også fordi det er bra for verden.

 • Kristin Færøvik
  Kristin Færøvik
  Administrerende direktør i Lundin Energy Norge
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Men det betyr ikke at vi skal jobbe slik vi alltid har gjort. Vi gjør allerede mye for å redusere utslipp, og vi skal gjøre mye mer i årene fremover.

I eget selskap gjør vi en rekke tiltak for å redusere våre faktiske utslipp. Vi bruker i hovedsak energi i forbindelse med produksjon av olje og gass, når vi borer lete- og produksjonsbrønner, og til fartøy. Fra 2021 er alle fartøy vi har på fast kontrakt såkalte hybridfartøy. Det betyr at de har installert en stor batteripakke på båten som kan ‘ta toppene’ slik at vi ikke må starte en ekstra maskin. I tillegg kan fartøyene kobles til landstrøm når de ligger til kai. Det sparer både utslipp og støy.

Vi har utviklet egne digitale verktøy for å redusere energibruk i forbindelse med produksjonen fra Edvard Grieg-plattformen. Nå måler vi ikke bare hvor mye energi vi bruker, men også når og hvor vi bruker mer enn nødvendig. Dette har gitt betydelige besparelser på forbruk og utslipp.

Fikk du med deg denne? Staten frikjent i klimasøksmålet

Men langt større utslippskutt ligger foran oss. Fra slutten av 2022 kobler vi Edvard Grieg til strøm fra land. Da kan vi stenge gassgeneratorene på plattformen for godt. Vi deltar også i flere teknologiutviklingsprosjekter som kan gi utslippsfrie løsninger for fartøy og borerigger. Dette vil være teknologier som kan benyttes også i mange andre sektorer. Men å redusere utslippene helt til null er ikke realistisk. For eksempel kommer ikke all elektrisitet i det nordiske strømnettet, som vi er en del av, fra fornybare kilder. For å kompensere for dette investerer vi blant annet i ny fornybar kraft i Norden, tilsvarende strømforbruket Lundin Energy Norway er forventet å ha på norsk sokkel.

Allerede i dag produserer vi olje og gass med noen av de laveste utslippene i verden. Men det er ikke godt nok. Innen 2030 skal vi være karbonnøytrale. Det betyr at vi må gjøre enda flere tiltak for å redusere utslipp, og vi må kompensere fullt ut for de utslippene det ikke er mulig å bli kvitt.

Sett denne? Oljetopp om Norges massive mineralressurser: – Vi kan ha skutt gullfuglen igjen

Så er det enkelte som mener at det vi gjør ikke har noen betydning, siden de største utslippene skjer ved bruk av petroleum. For det første er tiltakene vi allerede gjør blant de mest kraftfulle for å redusere Norges totale utslipp. Elektrifiseringen av innretninger på norsk sokkel gir alene dobbelt så stor utslippsreduksjon som det hele den norske elbilparken representerer.

Nær halvparten av petroleumsproduktene går til petrokjemisk industri og til produkter. Noe utslipp kommer fra denne bruken, men selvsagt mest fra den andelen som brukes til oppvarming, energiproduksjon og drivstoff. Om Norge slutter å levere, så står det mange land i kø for å dekke etterspørselen. Få av disse er demokratier, og ingen av de har de samme kravene til miljø, sikkerhet og arbeidsforhold som vi har i Norge.

Både forbundskansler i Tyskland Angela Merkel og tidligere generalsekretær i NATO Anders Fogh Rasmussen har flere ganger pekt på at Norge spiller en viktig rolle i å sikre stabil energiforsyning til Europa og geopolitiske stabilitet. Jo mer avhengig Europa blir av russisk gass, jo mer sårbare blir vi. Et eksempel på dette så vi i 2014 da Russland stengte gassleveranser som går i rørledning gjennom Ukraina.

Både Lundin Energy Norway og en samlet norsk olje- og gassindustri bidrar med viktige tiltak for å redusere utslipp, til produksjon av mer fornybar energi, og til å utvikle teknologier vi behøver for å skape et lavutslippssamfunn. Men lite tilsier at de samlede utslippene går ned om Norge reduserer produksjonen fra sokkelen.

Dette er noen av grunnene til at vi fortsatt skal bidra til å utvikle Norge som en olje- og gassnasjon som spiller en viktig og positiv rolle også i fremtiden. Da har jeg ikke engang nevnt verdien av sysselsetting og skatteinntektene som næringen sikrer.

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. Fornybar energi
 3. Utslipp
 4. Norsk sokkel
 5. Lundin
 6. Edvard Grieg
 7. Gass

Flere artikler

 1. Hvordan redusere klimagassutslipp raskere

 2. Betalt innhold

  Lundin-sjefen om nullutslipp-olje: – Vanskelig for å ta kritikken inn over meg

 3. Olje fra dette feltet selges som karbonnøytral

 4. Ti grunner til at norsk olje og gassaktivitet forblir viktig

 5. Slik skal Equinor omstille seg