Konserndirektør i DNB, Kjerstin Braathen.

Derfor er jeg klimaoptimist

I morgen starter FNs klimatoppmøte COP26 i Glasgow. Og hvis det var viktig å bli enige om klimatiltak ved klimatoppmøte i Paris for seks år siden, så haster det enda mer nå.

 • Kjerstin Braathen
  Kjerstin Braathen
  Konsernsjef i DNB
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Verden opplever oftere varmerekorder, skogbranner og flom. I august slo FNs klimapanel fast at dette blir vanlige fenomener dersom vi ikke klarer å begrense global oppvarming i henhold til Parisavtalens ambisjoner. At vi har dårlig tid for å begrense klimaendringene er udiskutabelt. Men likevel er jeg optimistisk, og jeg skal forklare hvorfor.

DNB er hele Norges bank, og vi er i en unik posisjon der vi snakker med ledelsen i store, små og mellomstore bedrifter jevnlig. Det vi hører gir oss grunn til å være optimister. For deres budskap er at de ikke kommer til å tjene penger i fremtiden uten et bærekraftig norsk næringsliv. Og med den erkjennelsen blir viljen til omstilling enda kraftigere.

Vi kommer til å stille strengere klimakrav til de som ønsker finansiering, og på den andre siden gi gode betingelser til de som leverer godt på bærekraft.

Tydeligere politiske klimamål fra land som Norge, i kombinasjon med EU-reguleringer for å dreie investeringer til bærekraftige alternativer, fører til at finansnæringen blir en sterkere motor for omstillingen. Politikken og store deler av næringslivet er i ferd med å samle seg rundt ambisjonen om en netto nullutslippsfremtid. Derfor vil bærekraft bli en sterkere rettesnor når banker velger hvem som skal få finansiering. Det betyr at næringslivet i sterkere grad må innrette virksomheten sin inn mot Parisavtalens ambisjoner for å opprettholde konkurransekraft i fremtiden.

Heldigvis er omstillingstakten i norsk næringsliv god, men likevel må farten ytterligere opp. Lagspillet mellom banker og næringslivet, som har kjennetegnet alle de store omstillingene landet vårt har vært igjennom, må fortsette. DNB kommer til å bidra med både pisk og gulrot. Vi kommer til å stille strengere klimakrav til de som ønsker finansiering, og på den andre siden gi gode betingelser til de som leverer godt på bærekraft.

Næringslivet er i full gang med omstillingen, vi i finansbransjen får en sterkere pådriverrolle og politikken blir tydeligere.

Når vi gir lån til våre bedriftskunder, er risikovurdering av deres bærekraftige strategi alltid integrert i beslutningene våre. Så langt har vi blant annet finansiert elektrifisering av ferger, batteripakker på supplyskip og overgangen til bruk av gass fremfor tungolje i skip. I tillegg har vi hjulpet selskaper som Mowi, Grieg Seafood og Lerøy Seafood med å få på plass grønne obligasjoner på flere milliarder kroner. Og jeg kan love at vi kommer til å fortsette med mye mer av det samme. I vår nye bærekraftstrategi har vi forpliktet oss til å bidra med 1500 milliarder i finansiering til bærekraftige investeringer, og vi vet at norsk næringsliv har enormt mye på gang der disse midlene vil komme til nytte.

Næringslivet er i full gang med omstillingen, vi i finansbransjen får en sterkere pådriverrolle og politikken blir tydeligere. La oss bygge videre på samarbeidsmodellen som kjennetegner norsk konkurransekraft. Vi må sørge for at Norge kan ta en lederrolle i den bærekraftige omstillingen og at det gjennomsyrer eksportstrategiene våre. La oss fortsette å støtte opp om den grønne omstillingen og dyrke frem bedrifter og innovatører som skaper bærekraftige jobber.

Slik skal vi klare å utvikle et solid næringsliv som vil bidra til lavere utslipp og at nordmenn har jobber å gå til også de neste 100 årene.

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Klimatoppmøtet COP26
 2. Bank og finans
 3. Bærekraft
 4. Omstilling
 5. DNB
 6. Kjerstin Braathen

Flere artikler

 1. Gi oss strengere klimareguleringer - nå!

 2. Mener strømkrisen kan fremskynde det grønne skiftet

 3. Bellona-Hauge om klimatoppmøte: – Jeg er litt optimist

 4. Betalt innhold

  Slik tror DNB-sjefen vi kan fylle gapet etter oljenæringen

 5. Kina lover utslipps-topp før 2030