Innrømmer regelbrudd i anbudsdrama på Romerike

Nedre Romerike Avløpsselskap innrømmer regelbrudd i avlyst biogassanbud, men avviser klage fra portugisisk selskap som ble disket i siste liten.

DOS SANTOS-DRAMA: Forretningskvinnen Isabel dos Santos, her sammen med de amerikanske kjendisene Paris Hilton og Nicole Scherzinger, kontrollerte frem til juli 2020 et selskap som i desember ble innstilt som anbudsvinner for et biogassanlegg i Lillestrøm. Så ble selskapet disket i siste liten.
 • Eirik Billingsø Elvevold
 • Anders Fjellberg (Stavanger Aftenblad)
Publisert: Publisert:

De siste månedene har det oppstått kontroverser rundt Nedre Romerike Avløpsselskaps (NRA) anbudskonkurranse for et nytt biogassanlegg i Lillestrøm.

Anlegget skal produsere biogass fra kloakken til 350.000 innbyggere i regionen. Prosjektet har en total kostnadsramme på 850 millioner kroner og er omtalt som regionens viktigste bidrag til Norges klimamål.

Rett før jul i fjor ble det portugisiske, statseide selskapet Efacec innstilt som vinner av anbudskonkurransen for å bygge selve anlegget. NRA sendte ut pressemelding om at alt var klart for å inngå kontrakten, og at den skulle undertegnes rett over nyttår.

«ALT KLART»: I en pressemelding fra NRA 22. desember 2020 sto det at NRA «har som intensjon å inngå avtale med portugisiske Efacec». Daglig leder i NRA sa at kontrakten skulle undertegnes rett over nyttår.

I februar trakk NRA i nødbremsen og disket Efacec. Årsaken var at en ny vurdering av Efacecs økonomi viste at selskapet ikke var kvalifisert likevel. NRA valgte å avlyse hele anbudskonkurransen.

Nå innrømmer NRA at de har brutt anskaffelsesforskriften ved å gjøre sjekken først etter at kontrakten ble tildelt Efacec. Det kommer frem i NRAs svar på Efaces klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

«Årsaken til at det ikke ble gjort en sjekk før tildeling, var en misforståelse av regelverket da det ble lagt til grunn at den siste sjekken av om kvalifikasjonskravene var oppfylt, skulle foretas etter tildeling, men før kontraktsinngåelsen,» skriver NRAs advokat i saken, Marianne Dragsten i advokatfirmaet Vaar, i svarbrevet.

Videre kommer det frem at spørsmål fra E24 om Efacecs økonomiske situasjon utløste et møte hos NRA der de besluttet å gjøre den nye vurderingen.

NRA mener fortsatt at klagen fra Efacec er grunnløs. Selv om den nye vurderingen av Efacecs økonomi kom for sent, holder NRA fast ved at konklusjonen i vurderingen var riktig.

Mener Efacec burde varslet om økonomisk krise

I svarbrevet fremstår det som at NRA, også etter at de hadde tildelt kontrakten til Efacec i desember, var ukjent med at Efacec ble rammet av en dyp, økonomisk krise i 2020.

«Innklagede måtte kunne regne med at det ikke var alarmerende endringer i selskapets økonomiske forhold så lenge ikke Efacec selv informerte innklagde om slike endringer», skriver NRAs advokat.

Krisen ble utløst av korrupsjonsanklager mot daværende hovedeier Isabel dos Santos og konsekvensene av covid-19. Sommeren 2020 ble krisen så alvorlig at portugisiske myndigheter grep inn og nasjonaliserte aksjene til Dos Santos for å redde selskapet.

De økonomiske problemene til Efacec har blitt bredt omtalt både i selskapets egen innrapportering, i portugisiske medier og på nettsidene til portugisiske myndigheter.

NRA mener imidlertid at Efacec har brutt sin informasjonsplikt i anbudskonkurransen ved ikke selv å opplyse om de økonomiske problemene.

SIKTET: Isabel dos Santos, tidligere hovedaksjonær i Efacec og datter av Angolas tidligere president, er siktet for underslag, hvitvasking og «andre finansielle lovbrudd» av Angola. Hun nekter for å ha gjort noe galt.

NRA erkjenner at både korrupsjonssaken og covid-19 var kjente forhold, men hevder de ikke hadde mottatt opplysninger som tilsa at en ny vurdering av Efacecs økonomi var nødvendig.

«Innklagede kan derfor ikke se at NRA verken har opptrådt i strid med regelverket eller på annen måte har opptrådt kritikkverdig ved ikke å gjøre en vurdering av oppfyllelse av kvalifikasjonskravene tidligere i 2020», skriver NRAs advokat.

Les også

Hevder kontrakt på 200 millioner ble avlyst på grunn av «kalde føtter»

Efacec mener at NRA var godt kjent med den økonomiske situasjonen i Efacec gjennom store deler av 2020, men at spørsmål om å avvise selskapet aldri ble tatt opp av NRA.

I 2020 tapte Efacec 73,4 millioner euro eller rundt 733,7 millioner kroner, ifølge selskapets ferske årsrapport som ble publisert i midten av april. Portugal forsøker fortsatt å finne private kjøpere av selskapet.

Christina Paludan Melson i advokatfirmaet Haavind representerer Efacec og står som avsender av KOFA-klagen. Hun ønsker ikke å kommentere NRAs påstand om at Efacec skal ha brutt informasjonsplikten.

Efacec har tidligere sagt til E24 at de vurderer alle tilgjengelige rettslige skritt mot NRA. Avgjørelsen fra KOFA vil kun være rådgivende, ikke rettslig bindende.

Les også

Anbudsdrama på Romerike: Trakk i nødbremsen et halvår etter krise ble kjent

NRA-sjefen: – Efacec har ikke fulgt opp

NRAs daglige leder, Thomes Trømborg, har tidligere sagt til E24 at NRA har fulgt anskaffelsesregelverket. Nå innrømmer han at NRAs tolkning av regelverket var feil.

Men Trømborg holder fast ved at ikke er naturlig å foreta egne undersøkelser i løpet av en anskaffelsesprosess etter en forutgående prekvalifisering.

NRA-SJEF: Thomes Trømborg er daglig leder i Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA), som er eid i fellesskap av kommunene Lillestrøm, Rælingen, Nittedal og Lørenskog.

Det var under prekvalifiseringen til anbudet høsten 2019 at NRA vurderte Efacecs økonomi for første gang og konkluderte med at den var tilstrekkelig solid.

– Konsekvensene av Luanda Leaks og covid-19 ble først synlige langt ut på året i 2020, sier Trømborg til E24.

– Hvorfor fulgte ikke NRA med på den offisielle rapporteringen til Efacec etter den første økonomiske vurderingen ble gjort?

– I forbindelse med kontraktsinngåelse, er det slik at tilbyderne skal informere om vesentlig endringer oppstår. Dette er også omtalt i anbudsdokumentene.

– Efacec har ikke fulgt opp dette under anskaffelsesprosessen til tross for betydelige endringer som har påvirket selskapets soliditet. Dette avdekket NRA sin etterkontroll gjennom å etterspørre oppdatert informasjon, sier Trømborg.

– Kunne det vært mulig for NRA å oppdage det dere mener er brudd på kriteriet om økonomisk soliditet tidligere og dermed unngått å tildele kontraktene til et selskap det viste seg at ikke oppfyller kriteriene?

– Hensikten med å kontrollere at forutsetningen for at prekvalifiseringen er til stede tett opp under planlagt kontraktsinngåelse, er å basere denne vurderingen på mest mulig aktuell dokumentasjon. Det er ikke vanlig å basere anskaffelsesprosesser på en løpende vurdering av tilbydernes økonomi underveis i anskaffelsesprosessen.

Les også

Portugal ringte Norge umiddelbart etter avvist biogasstilbud – er «veldig bekymret»

– Standard prosedyre

I klagen til KOFA har Efacec vist til en uttalelse fra Trømborg til E24 den 21. desember 2020 dagen før NRA besluttet å vurdere Efacecs økonomi på nytt.

«NRA er like trygge på at Efacec vil klare å levere i henhold til kontrakt som det NRA ville vært for de øvrige tilbyderne i denne anbudskonkurransen», skrev Trømborg i en e-post.

I svaret på klagen skriver NRAs advokat at Trømborgs uttalelse til E24 ikke kan «tas til inntekt for at den økonomiske situasjonen i Efacec var vurdert slik regelverket krever».

– Hvis E24 ikke hadde stilt spørsmål ved dette, ville dere da gjennomført en ny vurdering i det hele tatt?

– Ja, det er en del av NRA sin standard prosedyre før kontraktsinngåelse, sier Trømborg.

– Er det standard prosedyre hvis dere hadde et møte dagen etter E24 stilte spørsmål ved det, der dere vedtok å se nærmere på det?

– Det er standard prosedyre å gjennomgå tilbyders informasjon og forutsetninger for oppfyllelse av kontrakt før kontraktsinngåelse. Dette gjøres alltid som en del av NRA sin kvalitetskontroll før kontraktsinngåelse. I forbindelse med at E24 tok kontakt, hadde vi et internt møte om henvendelsen og dennes innhold, det er helt korrekt.

– Hvis dere har brutt anskaffelsesregelverket ved å gjøre den nye vurderingen for sent, er det også standard prosedyre å gjøre det for sent? Har dere tolket regelverket feil over lengre tid?

– Nei, det opplever jeg ikke.

Hva vet NRA per dags dato om mulige utsettelser og kostnadsoverskridelser som følge av det avlyste anbudet?

– Det at anbudet er avlyst ser ikke ut til å medføre kostnadsoverskridelser. Avlysningen har trolig medført at vi har mistet et par uker, men det ligger i allerede planlagt reservetid for eventuelle forsinkelser.

Les også

Presidentdatter i korrupsjonsskandale fikk grønt lys i biogass-anbud på Romerike

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Biogass
 2. Lillestrøm
 3. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
 4. Cambi

Flere artikler

 1. Avløpsselskap vant frem i klagesak om 200-millionerskontrakt

 2. Anbudsdrama på Romerike: Trakk i nødbremsen et halvår etter krise ble kjent

 3. Hevder kontrakt på 200 millioner ble avlyst på grunn av «kalde føtter»

 4. Ville at Portugal skulle garantere for norsk kloakk-klimaprosjekt

 5. Betalt innhold

  De ansatte trodde det var slutten for bedriften – nå kan de ikke levere nok