Det grønne skiftet

Milliardprosjekt kan kutte en tidel av Norges CO2-utslipp: – Utrolig spennende

BKK og Cape Omega foreslår strømnett til felt i Nordsjøen til opptil 26 milliarder kroner som kan kutte 10 prosent av norske utslipp. – Utrolig spennende, sier Tina Bru (H).

FORESLÅR FELLESLØSNING: Cape Omega og BKK foreslår en fellesløsning for kraft fra land som skal gjøre det mer attraktivt å elektrifisere feltene i den nordlige delen av Nordsjøen. Høyres Tina Bru er positiv til ideen.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Serene-prosjektet skal etter planen bringe strøm fra land i kabel til et knutepunkt på Oseberg-feltet, og så sende kraft videre i kabler til andre felt i Nordsjøen.

Bak prosjektet står infrastrukturselskapet Cape Omega og kraftselskapet BKK, hvor Bergen kommune og Statkraft er de største eierne.

– Dette er en mulighet som vi presenterer, og som vi må modne frem sammen med operatørene, slik at de har et alternativ når de skal vurdere et konseptvalg, sier BKK-sjef Jannicke Hilland til E24.

Les også

Kan kutte 10 prosent av Norges CO2-utslipp: BKK med milliardplan for landstrøm i Nordsjøen

– Hva vil dere med dette prosjektet?

– BKK er Vestlandets største energiselskap. Vi ønsker å bli størst i Norge på elektrifisering. Vi ønsker å bidra at virksomhet som drives i havet rett utenfor dørstokken vår kan drive bærekraftig, sier hun.

Det var bransjebladet Upstream som først meldte om saken.

Ved å gjøre en samlet utbygging av infrastrukturen for å drive olje- og gassfelt med strøm fra land, tror BKK og Cape Omega at det kan bli mer attraktivt for operatørene å si ja. Alternativet er å bygge ut enkeltkabler fra land til hvert enkelt felt, noe som ifølge de to selskapene vil være dyrere enn en fellesløsning.

Ved at Cape Omega og BKK tar seg av investeringene, vil oljeselskapene bare måtte betale for modifiseringer om bord på plattformene i forbindelse med elektrifiseringen. De vil dessuten spare rundt 750 kroner i CO2-avgift og CO2-kvoter per tonn CO2-utslipp de kutter.

– Utrolig spennende

Prosjektet skal kunne kutte opptil 35 prosent av CO2-utslippene på sokkelen, noe som tilsvarer rundt fem millioner tonn eller drøye ti prosent av de totale norske utslippene.

– Jeg syns det er utrolig spennende, for det er en helt ny måte å tenke på om hvordan man kan redusere utslipp gjennom elektrifisering på sokkelen. Jeg mener vi må ned mot null der også, etter hvert, sier energipolitisk talsperson Tina Bru i Høyre til E24.

– Hele kvotepliktig sektor skal kutte masse frem mot 2030, og jeg mener det også må inkludere norsk sektor, legger hun til.

Energipolitisk talsperson Tina Bru i Høyre.

Bru håper at en slik fellesløsning også kan gjøre det lettere å gjennomføre elektrifisering på mindre felt som ikke kan bære så tunge investeringer på egen kjøl.

Fredag leverer BKK og Cape Omega forhåndsmelding for søknad om konsesjon for kraftforsyning til knutepunktet i den nordlige delen av Nordsjøen.

Les også

Vil elektrifisere dansk sokkel: – Noreco ønsker å ligge i forkant

Ligner på gassinfrastrukturen

Cape Omega vil investere i og eie infrastrukturen som skal ligge til havs i prosjektet, og planen er at selskapene på sokkelen skal betale tariffer på lik linje som de gjør med frakt av gass i gassinfrastrukturen Gassled, hvor Cape Omega er den største private eieren.

– Vi ser at prinsippene for helhetsløsningene for gassinfrastrukturen også kan brukes i et fremtidig kraftledningsnett for å forsyne plattformene på norsk sokkel med fornybar energi fra land, sier konsernsjef Gisle Eriksen i CapeOmega.

– Vi har vilje og evne til å løfte de nødvendige investeringene som gjør det mulig å tilby strøm til installasjonene til en attraktiv pris for operatører og rettighetshavere, legger han til.

Les også

Hydro mener Norge trenger vindkraft: – Uten vindkraft ville vi hatt kraftunderskudd

Vil bidra til utslippskutt

Norsk olje og gass-sjef Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sier at han er veldig nøye med å ikke kommentere medlemsselskapenes prosjekter, så han vil ikke kommentere Serene-prosjektet spesielt.

– Men dette illustrerer at den utviklingen vi har og fokuset på å få ned utslippene, som er veldig sterkt i og rundt næringen, vil bidra til at vi finner andre løsninger enn de vi historisk sett har valgt, sier Schjøtt-Pedersen til E24.

VIL BIDRA: Norsk olje og gass-sjef Karl Eirik Schjøtt-Pedersen vil ikke kommentere Serene-prosjektet som sådan, men sier at forslaget illustrerer det sterke fokuset på å kutte utslipp i og rundt oljenæringen.

– Det er en veldig oppmerksomhet i oljeselskapene om å bidra til å få ned utslippene. Vi ser flere mulige tiltak for å gjøre det. Dette er en mulighet, vi ser det som skjer med havvind knyttet til Tampen som en annen illustrasjon på det. Det er veldig viktig at det utvikles prosjekter som kan bidra til å redusere utslipp. Så er det ikke min jobb å velge hvilke prosjekter, legger han til.

Les også

Kraftbransjen venter mer ustabile strømpriser: – Ingen grunn til panikk

Fase én kan kutte 1,4 mill. tonn

I første fase til 11 milliarder kroner skal prosjektet kunne knytte til feltene nær Oseberg og kutte 1,4 millioner tonn CO2-utslipp årlig, med strømforbruk på 2,3 terawattimer (TWh) av Norges totale årlige forbruk på 135 TWh i fjor.

Fase to til syv milliarder og fase tre til åtte milliarder vil knytte på flere knutepunkter i Noaka-området og Tampen-område og kutte opptil fem millioner tonn årlig fra slutten av 2020-tallet. Hvis alle fasene bygges ut vil kraftforbruket ifølge BKK kunne bli 11 TWh årlig.

– Vi vet at vi i hvert fall har nok kraft til den første fasen. Så må vi vurdere dette hvis det blir flere faser. Tanken her er å ta kraften ut fra et veldig sterkt punkt i nettet i Samnanger, sier Hilland.

Ved å ta ut kraft fra Samnanger slipper selskapene å belaste Bergensområdet og Kollsnes, hvor kapasiteten for ekstra forbruk ikke er like stor.

Les på E24+

Norge er i en særstilling for havvind – hvis vi ser bort fra vårt eget kraftmarked

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. Norsk olje og gass
 3. Kraftproduksjon
 4. Strøm
 5. Strømforsyning
 6. Eviny
 7. Norsk sokkel

Flere artikler

 1. Kan kutte 10 prosent av Norges CO2-utslipp: BKK med milliardplan for landstrøm i Nordsjøen

 2. Kraftig økt andel landstrøm på sokkelen: – Det er en «drive» på dette nå

 3. Betalt innhold

  BKK og Capeomega med milliardplan for landstrøm i Nordsjøen

 4. Regjeringens CO₂-grep blir dyrt: Equinor venter ekstraregning på 3,4 milliarder i 2030

 5. Nå vil oljeselskapene elektrifisere: – Viktig for bransjens legitimitet