Det grønne skiftet

Kritiserer regjeringens avgiftsgrep: Mener Yara kan unntas

Yaras ammoniakkproduksjon i Porsgrunn får doble virkemidler på sine utslipp – både særnorsk CO₂-avgift og EU-kvoter. Regjeringen tar feil om at EU-regler krever dette, mener Norsk Industri.

DOBLE VIRKEMIDLER: Regjeringen mener EU-regler er årsaken til at Yara får både CO₂-avgift og CO₂-kvoter på sin produksjon av ammoniakk i Porsgrunn. Norsk Industri mener det er feil, og at bedrifter som Yara kan unntas. Her er næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på besøk hos Yara i Porsgrunn.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Fra nyttår må Yara betale CO₂-avgift i tillegg til CO₂-kvoter for utslippene fra produksjon av ammoniakk i Porsgrunn.

Det skjer etter at regjeringen bestemte å innføre CO₂-avgift for en del bedrifter som tidligere har hatt fritak, et grep som også fører til økte kostnader for selskaper som Figgjo, Metallco og Benteler.

Yara slipper unna med å betale den laveste satsen på CO₂-avgiften, men må tåle dobbel belastning for sine CO₂-utslipp. I tillegg til den norske CO₂-avgiften betaler Yara allerede CO₂-kvoter gjennom EUs kvotehandelssystem. Det skjer selv om Stortinget i Klimaforliket i 2012 vedtok at fastlandsbedrifter ikke skal belastes dobbelt på denne måten.

Regjeringen oppga nylig til E24 at det var EU-regler som gjorde at Yara måtte få denne doble belastningen. Yara er en av rundt 40 bedrifter som mister fritaket for CO₂-avgift fra nyttår av, innen virksomhet som metallurgiske prosesser og kjemisk reduksjon (se faktaboks).

– Jeg synes ikke det burde være både avgift og kvoteplikt for industrien, men her er vi bundet av minstesatsene i EUs energiskattedirektiv, skrev statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i en e-post til E24 i november.

Les også

Ordfører bekymret for Yara-jobber etter CO₂-avgift: – Ser veldig mørkt ut

Mener regjeringen tar feil

Men dette er feil, ifølge et notat som advokatfirmaet Kluge har laget for den NHO-tilknyttede bransjeorganisasjonen Norsk Industri.

«Notatet er krystallklart på at vi har alle muligheter for å videreføre dagens unntak», skriver Norsk Industri i en e-post til E24.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri reagerer kraftig på at regjeringen skyver EU-regler foran seg når den påfører Yaras ammoniakkanlegg i Porsgrunn dobbel belastning. Det er mulig å unnta kvotepliktige bedrifter som Yara fra CO₂-avgiften som nå innføres for visse typer industri, mener han.

– Vi har fått undersøkt saken med hos jurister med spesialkompetanse på EØS-rett. Konklusjonen er krystallklar: Regjeringen kan unnta kvotepliktige industribedrifter fra dobbel virkemiddelbruk. Det er viktig at politikerne tar fakta innover seg i den videre budsjettbehandlingen, sier Lier-Hansen.

Les også

Bedrifter bekymret over CO₂-avgift: – Min store skrekk

Les også

Utvalg uenig om flyavgifter: Vil heller ha miljøavgift

Ingen endringsforslag nå

Regjeringen legger ikke opp til noen endring i CO₂-avgiften i denne omgang.

Statssekretær Brage Baklien (Frp) skriver følgende i en e-post til E24:

«Jeg er enig i at norsk fastlandsindustri i utgangspunktet ikke bør være ilagt både kvoteplikt og CO₂-avgift for samme utslipp, fordi CO₂-avgift og kvotesystemet er to likeverdige virkemidler som skal oppfylle det samme målet. Avgiftsspørsmålene behandles som en del av statsbudsjettet og regjeringens forslag til skatter, avgifter og toll for 2020 ligger nå til behandling i Stortinget. Det ligger ikke noe forslag om dette der, men det betyr ikke at det ikke kan komme endringer i fremtiden.»

Videre skriver han:

«Ingen ønsker seg høyere avgifter, men et utslipp er et utslipp, uansett hvor det kommer fra.»

«Hovedvirkemidlene i norsk klimapolitikk er, og skal være, sektorovergripende virkemidler i form av klimagassavgifter og omsettbare utslippskvoter. Utviklingen går riktig vei, vi har de laveste utslippene siden 1995 og de laveste per innbygger siden før 1990.»

Statssekretæren sier at regjeringen fører en næringsvennlig politikk, med forenklinger og skattelettelser.

«Når det blir enklere og mer lønnsomt å være bedrift i Norge øker muligheten for investeringer, også i mer klimavennlig produksjonsteknologi», skriver Baklien.

Les også

Massive Attack starter forskning på egne utslipp: – Vi må endre oss

– Håpløs avgift

Norsk Industri frykter for konkurransekraften til norske bedrifter når CO₂-avgiften innføres. Figgjo har opplyst til E24 at selskapet er en av svært få porselensprodusenter som er igjen i Norden, og at konkurrenter i EU slipper å betale CO₂-avgifter.

– Regjeringen har alle muligheter til å opprettholde konkurransekraften til den konkurranseutsatte eksportindustrien i Norge, sier Lier-Hansen.

– Det er meningsløst at vi skal straffe vår egen industri og heller importere de samme produktene fra konkurrentland i og utenfor Europa som ikke har tilsvarende avgifter, legger han til.

Norsk Industri er særlig frustrert over at bedrifter som står utenfor kvotesystemet må betale full CO₂-avgift på 545 kroner per tonn, som er langt høyere enn bedrifter som er omfattet av EUs kvotesystem. Yara er kvotepliktig og må derfor betale en redusert sats på 31 kroner tonnet i norsk CO₂-avgift, i tillegg til CO₂-kvoter som for tiden koster rundt 240 kroner tonnet.

– Både regjeringen og partiene på Stortinget er godt kjent med hvordan en avgift vil slår ut. Vi mister konkurransekraft uten at klimagassutslippene reduseres. Det er ufattelig at de velger å gå videre med en så håpløs avgift, sier Lier-Hansen.

Han håper at regjeringen kan samarbeide med industrien for å legge til rette for å kutte klimautslippene, heller enn å innføre CO₂-avgift som gjør det dyrere for bedrifter å drive i Norge.

Les også

De øker CO₂-avgiften med småpenger. Snart må den skrus opp 150 prosent

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. CO2
 3. Norsk Industri
 4. Yara
 5. EU
 6. Utslipp
 7. Figgjo

Flere artikler

 1. Ordfører bekymret for Yara-jobber etter CO₂-avgift: – Ser veldig mørkt ut

 2. Bedrifter bekymret over CO₂-avgift: – Min store skrekk

 3. Dette er Solbergs klimaplan

 4. Bellona-stifter om klimaplanen: – Å utelate industrien er en tabbe

 5. Betalt innhold

  Vanlige folk betaler 20 ganger mer klimaavgift enn industrien