Stavanger-selskap skal levere solanlegg for 100 millioner til Vietnam

Torsdag signerer Norsk Solar AS en avtale som gjør at Stavanger-selskapet skal levere solenergi til en rekke kjøpesentre i Vietnam de neste 20 årene. Avtalen har en verdi på rundt 100 millioner kroner.

Fra Norsk Solars solpark i Semypolky i Ukraina.
Publisert: Publisert:

– Industriaktører blir en viktig bidragsyter for at vi skal nå de globale klimamålene, men dette trenger ikke alltid gå på bekostning av kommersielle hensyn. Prosjektet med Central Retail i Vietnam er et godt eksempel på dette, sier administrerende direktør i Norsk Solar, Øyvind L. Vesterdal, til Aftenbladet/E24.

Norsk Solar skal bygge større solanlegg på selskapets takflater fra Hanoi i nord til Ho Chi Minh City i sør, slik at fornybar energi blir produsert og konsumert lokalt.

– Vi eier og drifter anlegget, mens Central Retail kjøper strømmen som blir produsert – til en pris som er vesentlig lavere enn dagens spotpris, sier Vesterdal.

Global aktør

Central Retail er en av Sørøst-Asias største butikkjeder og eier 37 kjøpesentre i Vietnam. Selskapet er også notert på Bangkok-børsen. Prosjektet med Norsk Solar har en investeringskostnad rundt 100 millioner kroner og er 11 megawatt i størrelse. Prosjektet er ventet å produsere over 300.000 megawatt-timer av fornybar energi i løpet av prosjektets levetid.

– Dette tilsvarer en besparelse på i overkant av 120.000 tonn CO2, og blir det største solprosjektet på tak gjort med en enkeltkunde i landet, sier Vesterdal.

Medgründer Petter S. Berge følger opp:

– For Norsk Solar er bragden spesielt stor da det er en kompleks transaksjon med flere aktører involvert fra ulike land, noe som har vært spesielt utfordrende i denne pandemitiden. Avtalen bekrefter også selskapets potensial som en global aktør innen fornybarsegmentet.

Norsk Solar ble etablert av gründerne Øyvind Vesterdal, Murshid Ali, Petter Berge, Are Selstad og Lars Helge Helvig (ikke med på bildet) i Stavanger i 2017

«Vindkraftkongen» største eier

Norsk Solar ble etablert i 2017, og har på kort tid vokst til å bli en internasjonal aktør innen utvikling av solkraft. Selskapet utvikler, bygger, drifter og eier solkraftverk og har i dag operative anlegg i Pakistan og Ukraina. Selskapet har sitt utspring fra energimiljøet i Stavanger hvor selskapet har sitt hovedkontor. Norsk Solar har 18 ansatte.

I 2019 omsatte Norsk Solar for litt over 40 millioner kroner med et resultat før skatt på rett i underkant av 3 millioner kroner.

Foruten de fire gründerne, er det «vindkraftkongen» Lars Helge Helvig
som er hovedaksjonær i Norsk Solar med sine rundt 50 prosent gjennom selskapet Valinor AS.

I oktober i fjor hentet Norsk Solar 130 millioner kroner i en kombinert gjelds- og
egenkapitalfinansiering hvor også nye industrielle investorer som IKM Gruppen, det Luxemburg- baserte kraftselskapet Empower S. A. og Aega ASA, som er på Oslo Børs, ble aksjonærer.

Oversiktsbilde av solparken i Gharo i Pakistan, som ble ferdigstilt i slutten av 2019 av Norsk Solar AS.
Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet