Det grønne skiftet

EU kan strupe støtte til gass

I et lekket dokument går EU-kommisjonen inn for å utelukke naturgass fra listen over prioriterte energiprosjekter.

Gassrørledninger er fortsatt under bygging i Europa. Bildet viser rør til Nord Stream 2, som skal frakte gass fra Russland til Tyskland via Østersjøen.

AP / NTB
 • NTB-Johan Falnes
Publisert: Publisert:

Det er i et utkast til revisjon av infrastrukturforordningen TEN-E de nye retningslinjene kommer fram.

NTB har fått tilgang til dokumentet, som begynte å sirkulere i Brussel denne uka og raskt ble fanget opp av spesialiserte medier som Politico. Det kan fortsatt bli endret før EU-kommisjonen legger fram sitt offisielle forslag senere i desember.

I utkastet fastslås det at «infrastruktur for naturgass ikke lenger trenger støtte» gjennom TEN-E. EU-kommisjonen konkluderer derfor med at det «mest effektive og konsekvente» er å ekskludere naturgass fra forordningen.

Oljelobbyen i Brussel har advart mot slike endringer, som kan føre til økt press på norsk eksport av naturgass til EU.

I dag gir EU store summer i økonomisk hjelp til utbygging av gassrørledninger.

Les også

Vil «klimajustere» investeringer i 9000 selskaper

Les også

«Kjetting-Jan» i storpolitisk skvis: Dropper leveranse til russisk gassledning

Behovet forsvinner

Det politiske bakteppet er EUs grønne giv og målet om klimanøytralitet innen 2050.

EU-kommisjonen ser fortsatt rom for å kutte utslipp ved å bytte fra kull til gass. Men på sikt er naturgass uforenlig med EUs klimamål, og forbruket ventes å falle drastisk de nærmeste tiårene.

Allerede innen 2030 ser EU for seg at importen av naturgass vil være 13–19 prosent lavere enn i 2015. Innen 2050 ventes et importkutt på 58–67 prosent.

Samtidig er gassnettet i Europa nå godt utbygd, og EU-kommisjonen venter at alle medlemsland i løpet av få år vil ha tilgang til minst tre gasskilder.

EU-kommisjonens vurdering er derfor at det ikke lenger er behov for å bruke TEN-E til å støtte opp om utbygging av ny infrastruktur for fossil gass.

Les også

EU regner ikke vannkraft som «grønt»: – Kommer nok som en overraskelse

Vil hjelpe fram grønne gasser

Det EU-kommisjonen derimot venter, er en betydelig økning i forbruket av biogass, hydrogen og andre gasser med lave eller ingen klimautslipp.

«Planleggingen av energiinfrastrukturen bør gjenspeile dette gasslandskapet i endring», understrekes det i utkastet.

Målet er å legge til rette for investeringer i «smarte», avkarboniserte gassnettverk.

Et annet diskusjonstema har vært rammene for CO2-fangst og lagring, såkalt CCS. Men i det lekkede utkastet er det ikke gjort noen endringer i regelverket på dette punktet.

Les også

Slik vil Erna gjøre havene rikere – eksperter fraråder mineraljakt

Skal binde energimarkedene sammen

Det overordnede formålet med TEN-E er å fastsette retningslinjer for utbygging av energiinfrastruktur på tvers av landegrensene i Europa.

Disse retningslinjene framheves som et avgjørende verktøy i innsatsen for å knytte energimarkedene i EU tettere sammen og bane vei for mer fornybar kraft.

Innenfor rammene av infrastrukturforordningen identifiserer EU såkalte PCI-er, det vil si prosjekter som har felles interesse.

I tillegg legger forordningen viktige føringer for hvilke prosjekter som kan få penger over EUs budsjetter.

Ny prosjektliste på vei

TEN-E er ikke innlemmet i EØS-avtalen. Men Norge er med i flere av initiativene som er oppført på den gjeldende listen over prosjekter med PCI-status.

Miljøbevegelsen har kritisert EU kraftig for å inkludere flere titall fossile gassprosjekter på dagens liste, som er den fjerde i rekken. PCI-listen ble godkjent i EU-parlamentet i februar.

En femte prosjektliste er nå under utarbeidelse og skal etter planen legges fram innen utgangen av 2021. Men denne vil i utgangspunktet måtte basere seg på dagens regler. Det betyr at gassprosjekter fortsatt kan bli inkludert.

Det er først i den sjette listen det kan bli aktuelt å utelukke gass.

Les også

Norske næringer har blitt mer utslippseffektive

Publisert:
mail

DET GRØNNE SKIFTET

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. Energipolitikk
 3. Gasskraft
 4. EU
 5. Gass

Flere artikler

 1. Fersk Equinor-rapport: – Energiomstillingen går for sakte

 2. Verden har aldri brukt mer på grønt skifte: Investerte over 500 milliarder dollar i fjor

 3. IEA venter sterk oppgang i CO₂-utslippene: – Dette er en alvorlig advarsel

 4. Den grønne omstillingen krever en ny farge. La oss begynne å snakke om rød hydrogen!

 5. Ser lys fremtid for hydrogen i Norge: – Kan få en eksportverdi på 100 milliarder kroner