Equinor-sjefen om klimaprotestene: – Minner oss på hvor viktig dette er

Sjefen i Norges dominerende olje- og gasselskap sier at klimastreikende skolebarn gjør inntrykk og påvirker tenkningen i selskapet. Men Equinor-sjef Eldar Sætre har ikke tro på noen norsk oljebrems.

GJØR INNTRYKK: Equinors konsernsjef Eldar Sætre sier at klimastreikende skolebarn gjør inntrykk på ham. Det blir likevel feil å sette på bremsen på olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel, for den kommer til å falle uansett, mener Equinor-sjefen.
Publisert: Publisert:

I sin tale på Equinors høstkonferanse sa selskapets konsernsjef Eldar Sætre at de mange skolebarna som har engasjert seg i klimaprotester har gjort inntrykk på ham, og preger tankegangen hans.

– De krever endring og mer kraftfull handling, og det må skje nå, sa Sætre.

Selv om de klimastreikende skolebarna ikke er Equinors fremst støttespillere, sier konsernsjefen i Equinor at han støtter dem. Selv om han ikke støtter alle kravene deres, er han enig i at det trengs raskere handling, og at fremtiden tilhører barna.

– Og budskapen deres er effektiv, for de påvirker min tenkning og våre handlinger. Og jeg er sikker på at de også påvirker andre industriledere og politikere rundt om i verden. Vi er midt i den største omleggingen våre moderne energisystemer noensinne har sett, legger Sætre til.

Les også

Venter halvert norsk produksjon i 2050: Equinor-sjefen advarer mot tvungen oljebrems

– Det gjør inntrykk på meg

Svenske Greta Thunberg og andre unge over hele verden har de siste årene skolestreiket og samlet seg til store klimaprotester, og en vanlig kritikk mot politikere, oljeselskaper og kullprodusenter er at det går for sakte med klimakuttene.

– Du sa at du lar deg påvirke av den yngre generasjon og klimastreikerne. På hvilken måte da?

– Det minner oss jo på hvor viktig dette er, sier Sætre til E24.

– Vi vet jo at det er viktig, men det blir liksom tall og forestillinger og scenarioer. Men det å se unge mennesker så engasjert og forstå hvor viktig dette er for deres fremtid, det gjør inntrykk på meg, man er bare et menneske, legger konsernsjefen til.

I fjor kom en dyster rapport fra FNs klimapanel, som advarte at CO2-utslippene må falle med 45 prosent innen 2030 og ned mot null innen 2050 for å begrense oppvarmingen til ned mot 1,5 grader. Dette målet er Norge og de fleste andre land enige om gjennom Parisavtalen fra 2015.

Cicero senter for klimaforskning sier at klimapanelets scenarioer legger opp til at målet vil kreve at verden reduserer oljeforbruket med opp mot 90 prosent og halverer gassbruken innen 2050.

Les også

IEA om norsk olje og gass: Venter oljefall etter 2025

– Det skjer ikke nok

Konsernsjefen i olje- og gasskjempen Equinor sier at han forstår følelsen mange unge har av at det grønne skiftet må gå raskere.

– Det skjer ikke nok, utålmodigheten er helt nødvendig, og jeg kjenner på den selv. Det er en påminnelse, og det forteller oss at vi kommer lenger og lenger bak når det gjelder de målene vi faktisk må nå hvis vi skal nå Paris-målene, og de tiltakene som må iverksettes, sier Sætre.

– Er det da krevende å skulle komme med budskapet om at vi ikke trenger noen ekstra tiltak på norsk sokkel, fordi produksjonen vil falle av seg selv?

– Jeg er av den klare oppfatning at norsk sokkel etter hvert vil få et naturlig produksjonsfall. Det er ikke noe overraskende, det er en moden provins, sier Sætre.

I talen på høstkonferansen sa han at det ikke er nødvendig med tiltak for å kutte norsk olje- og gassproduksjon, fordi den uansett vil falle mer enn det som er nødvendig for å være i tråd med klimamålene.

– Jeg har pekt i dag på at sannsynligvis kommer produksjonen på norsk sokkel til å falle mer enn det olje- og gassproduksjonen skal falle i et 2050-perspektiv, selv i et under-togradersscenario, sier Sætre.

Les også

Greenpeace om norske oljeplaner: – Like urealistisk som julenissen

– Blir helt feil

Det er fortsatt rom for noe olje- og gassproduksjon fremover, selv om verden skal nå sine klimamål. Det sier Det internasjonale energibyrået (IEA) i sitt bærekraftsscenario i 2019-utgaven av den årlige rapporten World Energy Outlook.

I dette scenarioet faller oljeforbruket fra 97 millioner fat per dag i 2018 til 67 millioner fat per dag i 2040, mens gassforbruket fortsatt holder seg oppe. Dette scenarioet legger til grunn at klimamålene fra Parisavtalen nås.

Sætre fremhever at verden vil trenge norsk olje- og gassproduksjon også i 2050, fordi Norge har strenge krav og produserer olje med lavere utslipp enn snittet i verden.

– Da blir det helt feil å begynne å iverksette ytterligere tiltak for en olje- og gassprovins som faktisk kommer til å falle av seg selv. Det tjener ikke klimaet, det tjener absolutt ingen interesser å gjøre det, sier Sætre.

Les også

Ny rapport: Produsentlandene sprenger klimabudsjettet

Les på E24+

Disse kan bli ny Equinor-sjef

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet