Høyre frykter havvind-stans etter grunnrenteskatt på landvind

Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim i Høyre ber regjeringen signalisere at uforutsigbar skattepolitikk ikke er en ny norsk standard.

BEKYMRET: Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim i Høyre er kritisk til måten grunnrenteskatteforslaget på vindkraft på land er utarbeidet på.
Publisert: Publisert:

Norge er ikke i rute til å nå klimamålene, viser en ny rapport fra DNV og Norsk industri som ble lagt frem tirsdag denne uken.

Igangsatte og annonserte klimatiltak vil ikke i tilstrekkelig grad bidra til de drastiske endringene som er nødvendige for at vi skal nå målene, viser rapporten.

Samtidig hindrer et forventet kraftunderskudd i årene fra 2026 til 2030 utbyggingen av ny grønn industri. Men kommer havvindproduksjonen i gang i 2028, slik DNV anslår, kan Norge igjen ha et årlig kraftoverskudd fra 2030 av.

Det er gode sjanser for at det kan bli en storstilt utbygging av havvind i Norge, tror DNV.

Les på E24+

De nye, store strømforbrukerne

Men Høyre frykter at regjeringens foreslåtte skattegrep på vannkraft og vindkraft på land, kan hemme havvindsatsingen.

– Det har ikke vært en ordentlig utredning av skatten på vindkraft på land, og vi vet veldig lite om konsekvensene. Men vi ser flere selskaper som står i fare for å bli slått konkurs. Vi er redd for at dette har en negativ effekt på investeringsviljen på havvind i Norge, sier stortingsrepresentant og medlem av energi- og miljøkomiteen Bård Ludvig Thorheim i Høyre til E24.

– Enorme beløp skal investeres i havvind. Investorene må ta innover seg at den norske regjeringen plutselig kan gjøre det samme grepet på havvind, dersom man ser at dette tjener selskapene mye penger på, fortsetter han.

– Vi mener det er viktig at regjeringen signaliserer at dette ikke er en måte vi driver skattepolitikk på i Norge. Vi ønsker at regjeringen gir trygghet på det.

Kan ikke utelukke havvind-skatt på sikt

Presset på regjeringen om å komme med mer detaljer rundt den varslede skatten på landvind, øker stadig. I en høring i Stortingets finanskomité i oktober omtalte Finans Norge-sjef Idar Kreutzer skatteforslaget som «en internasjonal skandale». Kreutzer sa da at han er bekymret for konsekvensene for finansieringen av tunge industriprosjekter i Norge.

Under Zerokonferansen torsdag denne uken, sa Rederiforbundets leder Harald Solberg til E24 at det er «en helt uforståelig usikkerhet rundt grunnrente på landvind».

Solberg er i likhet med Thorheim bekymret for signalene regjeringen gir til internasjonale investorer ved å åpne for store endringer i rammeverket, og at dette kan skape utfordringer for fremtidige investeringer i havvind.

Les også

Mener vindskatt rammer uheldig: – Forslaget bør utsettes og utredes

Regjeringens foreslåtte grunnrenteskatt på vindkraft skal gjelde fra nyttår, men sendes først på høring mot slutten av året. Bransjen er misfornøyd med regjeringens fremgangsmåte, og frykter at skatten kan føre til konkurser for eksisterende vindkraftverk.

Thorheim forventer at regjeringen tar bekymringene som er satt frem fra aktørene involvert i vindkraft på land, på alvor.

– Det må regjeringen vise når den utformer en endelig skattemodell, sier han.

Høyre-politikeren vil ikke utelukke at det kan bli aktuelt med grunnrenteskatt på havvind i fremtiden.

– Hvordan det fremtidige skatteopplegget blir og hvordan lønnsomheten utvikler seg, kan ingen garantere. Men vi står for en næringsvennlig politikk med forutsigbare rammer på lang sikt. Investorene skal kunne stole på at de rammevilkårene som norske myndigheter setter, er forutsigbare.

Regjeringen ikke bekymret

Medlemmer av regjeringen og regjeringspartiene har avvist bekymringene for konsekvensene av skatteforslaget.

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) sa i oktober til E24 at han «tar dette med ganske stor ro» og at forslaget skal på høring.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sa denne uken at regjeringen vil lytte til innspillene.

– Vi mener det er helt riktig med grunnrenteskatt også på vindkraften, men den må innrettes sånn at vi også får inn fremtidige investeringer, sa Aasland til E24.

– SKATTEN ER NØYTRAL: Statssekretær Lars Vangen (Sp) i finansdepartementet forsvarer regjeringens grunnrenteskatteforslag.

Statssekretær Lars Vangen (Sp) i finansdepartementet svarer på kritikken fra Thorheim i Høyre.

Vangen sier nye investeringer som ville vært lønnsomme uten grunnrenteskatt, fortsatt vil være lønnsomme for selskapene etter innføring av grunnrenteskatten.

– Regjeringen ønsker mer lønnsom kraftproduksjon. Grunnrenteskatten er nøytral, og staten tar en lik del av inntektene og kostnadene. For nye investeringer vil hele investeringskostnaden trekkes fra i grunnlaget for grunnrenteskatt samme år som investeringen gjøres, sier Vangen til E24.

– Alt i alt mener vi at vi har funnet en balanse mellom å hente inn en større andel av overskuddet som kraftprodusentene oppnår gjennom bruk av våre felles ressurser, og at det fortsatt skal være attraktivt å investere i kraftproduksjon i Norge, sier Vangen.

Vil stå opp for upopulære avgjørelser

Thorheim mener Høyres politikk vil gjøre Norge i stand til å komme nærmere klimamålene enn det vi ifølge DNV-rapporten ligger an til med nåværende politikk.

Les også

Tviler på at Norge når 2030-klimamål: – Det ser avgjort ikke sånn ut

DNVs modell viser at Norge vil redusere sine klimagassutslipp med 25 prosent innen 2030 og 79 prosent innen 2050 sammenliknet med 1990-nivåer. Regjeringens uttalte ambisjon er 55 prosent utslippsreduksjon innen 2030 og netto null innen 2050.

– Vi har planer og politikk for å styrke kraftbalansen frem mot 2030 - vi fikk gjennomslag for solkraft i sommer og har en del forslag som handler om å fjerne regulatoriske hindre på småkraft, som vi ikke har fått gjennomslag på. Løsningen for å nå klimamålene er bygge ut mer fornybar kraft. Da må vi tørre å stå opp for de upopulære avgjørelsene som kan gi oss mer fornybar kraft, sier han.

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet