Det grønne skiftet

IEA tror Kina kan kutte utslipp raskere: – Bra både for Kina og verden

Det er mulig for Kina å bli karbonnøytralt før 2060, ifølge en fersk IEA-rapport. – Kina har redskapene og evnen til å oppnå en enda raskere energiomstilling, sier IEA-sjef Fatih Birol.

Dette er et kullkraftverk i Shanghai. Kull har drevet mye av Kinas industri, men landet har lovet å toppe utslippene før 2030 og bli karbonnøytralt innen 2060.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Det internasjonale energibyrået (IEA) har sett på Kinas klimapolitikk i rapporten An Energy Sector Roadmap to Carbon Neutrality in China.

Kina har kapasitet til å sikre tilstrekkelig energi til en rimelig pris, ifølge IEA. Landet har vært en viktig bidragsyter til utviklingen av sol- og vindkraft og elektriske biler.

– Den virkelig oppløftende nyheten er at vårt veikart viser at Kina har redskapene og evnen til å oppnå en enda raskere energiomstilling som ville gi større sosiale og økonomiske fordeler for det kinesiske folk, og også øke verdens sjanser til å begrense global oppvarming til 1,5 grader, sier IEA-sjef Dr. Fatih Birol.

– Denne akselererte omstillingen ville føre til at Kinas CO2-utslipp kan falle markert etter 2025, og åpner for at Kina kan oppnå klimanøytralitet lenge før 2060. Dette ville være bra både for Kina og verden, sier Birol.

Har gitt klimaløfter

Kina har lovet at utslippene skal nå en topp i 2030, og skal være karbonnøytralt innen 2060. Dette har bidratt til å skape håp om at verden kan klare å nå målene i Parisavtalen om å begrense global oppvarming til ned mot 1,5 grader over førindustrielt nivå.

– Kinas grep for å nå målet om karbonnøytralitet vil resultere i en enda større oppblomstring innen et bredt felt av lavkarbonteknologier og en betydelig nedgang i bruken av fossilenergi i de kommende tiårene, sier Birol.

Kina har løftet flere hundre millioner ut av fattigdom og blitt en viktig leverandør av industrivarer til verden, men har samtidig verdens største utslipp av CO2. Kina lager mer enn halvparten av verdens stål og sement, men disse to sektorene alene slipper ut mer enn hele EU, påpeker IEA.

Satser grønt, men er fossiltungt

IEA påpeker at Kina både er langt fremme på grønn teknologi, og et fossiltungt land: Fortsatt står kullkraft for rundt 60 prosent av strømproduksjonen i landet, og det blir bygget ut nye kullkraftverk. Samtidig bygger Kina også hvert år ut mer solkraftkapasitet enn noe annet land.

Kina er verdens nest største oljeforbruker, men har også 60 prosent av verdens produksjonskapasitet på bilbatterier.

IEA påpeker at Kina må håndtere utslippene fra kraftverk, stålproduksjon, sementproduksjon og annen industri, eller så vil kinesiske CO2-utslipp beslaglegge en tredjedel av verdens gjenværende karbonbudsjett innenfor 1,5-gradersmålet.

I dette veikartet legger IEA til grunn at fornybar energiproduksjon i Kina syvdobles mellom 2020 og 2060, og dermed står for nesten 80 prosent av kraftmiksen. Da faller utslippene i industrien med 95 prosent, også hjulpet av hydrogen og CO2-rensing. Disse teknologiene vil også kunne bidra med mange nye jobber, anslår IEA.

– Dette veikartet viser hva som er mulig: Kina har en klar vei frem mot å bygge en mer bærekraftig, sikker og inkluderende energifremtid, sier Birol.

Han ønsker også velkommen Kinas kunngjøring i forrige uke om å slutte å bygge kullkraftverk i andre land, noe miljøstiftelsen Zero omtalte som den beste klimanyheten på mange år.

Les også

Kina stanser kullfinansiering i utlandet: – Beste klimanyhet på mange år

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. Kina
 3. Fornybar energi
 4. CO2
 5. IEA
 6. Klimapolitikk

Flere artikler

 1. IEA etterlyser grønt taktskifte: – Vi investerer ikke nok til å møte fremtidens energibehov

 2. De største grønne sakene fra året som gikk

 3. Equinor-sjefen bekymret for ustabil omstilling

 4. Kina stanser kullfinansiering i utlandet: – Beste klimanyhet på mange år

 5. Verdens CO₂-utslippsbudsjett skrumper: Norge vil fortsette med oljeleting